Investeren in leerwerktraject versnelt de energietransitie

15-03-2022

Vanwege de groeiende vraag naar duurzame energie-installaties stijgt de behoefte aan gecertificeerde monteurs. Het tekort aan vakkrachten in de energietransitie is echter groot. Arbeidsbemiddelaar Olympia is een samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut Technicom om het gat tussen de vraag en de uitstroom vanuit het reguliere onderwijs op te vullen. De ontwikkelde Energie leer-werkrotonde is een passend opleidingsaanbod in Overijssel voor werkzoekenden en omscholers. Voor dit unieke, modulaire ontwikkeltraject dat per mei 2022 van start gaat, heeft Olympia een subsidie ontvangen van de provincie Overijssel.

Naar verwachting zijn er volgens UNETO-NVI in 2023 meer dan 30.000 (momenteel 3.750) zonnepaneelinstallateurs nodig in Nederland om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord, een groei van 700%. Arbeidsbemiddelaar Olympia richt zich op het tegengaan van de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt in sectoren als de techniek. “We ontwikkelen praktijkgerichte opleidingen waarbij we ons richten op werkzoekenden en werkenden in beroepen die langzaam dreigen te verdwijnen door digitalisering en automatisering”, vertelt Steffie Dekkers, regiomanager van Olympia Oost-Nederland. “Ons streven is een vitale, regionale arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Met de Energie leer-werkrotonde dragen we bij aan de doelstellingen vanuit het Techniekpak en spelen we in op wat in de nabije toekomst nodig is. We beschikken bovendien over een groot netwerk aan bedrijven in Oost-Nederland waardoor we een
verbindende schakel zijn.”

Energie Leer-werkrotonde

In stapjes groeien tot een ervaren technicus in de energietransitie, is het idee achter de Energie leer-werkrotonde. Deelnemers leren een nieuw vak en werken tegelijkertijd. Het opleidingsaanbod is volledig afgestemd op de doelgroep en situatie vertelt Eva Lowinsky, projectleider van Technicom, opleidingsinstituut voor vakmensen in de technische industrie. “We sluiten aan bij bestaande mbo-kwalificaties voor de installatiebranche zodat deelnemers uiteindelijk erkende certificaten en diploma’s halen zoals Eerste monteur WTBI niveau 3. Ze volgen de opleiding bij Technicom en krijgen werkgarantie via Olympia Oost-Nederland. Na het volgen van de opleiding kunnen deelnemers aan de slag bij bijvoorbeeld zonnepaneelbedrijven, landelijke en lokale installateurs en energiebedrijven.”

Modulair, individueel traject

De opzet van Energie leer-werkrotonde is praktijkgericht, modulair en deels digitaal. De modules zijn aantrekkelijk voor deelnemers en gericht op het uitvoeren van concrete beroepstaken. Na het volgen van een module kunnen deelnemers direct in de praktijk aan de slag. Leren door te zien, individueel of in kleine groepjes in eigen tempo staat centraal. Steffie Dekkers: “Doordat de opleiding op verschillende niveaus wordt aangeboden, kunnen deelnemers zelf bepalen tot hoever zij willen doorleren. Op ieder moment is het mogelijk om te gaan werken.”

Collectieve verantwoordelijkheid


De Energie leer-werkrotonde is volgens Steffie een unieke samenwerking waarbij alle partijen waarde, kennis en expertise toevoegen. “Technicom ondersteunt en begeleidt het leerproces, aangesloten bedrijven ondersteunen in het beroepsmatige proces en Olympia draagt zorg voor bemiddeling van arbeidskrachten. Voor werkgevers een uitgelezen kans om aan te haken en duurzaam te investeren in hun menselijk kapitaal. We hebben immers een collectieve verantwoordelijkheid voor een sterke arbeidsmarkt!”


Olympia 20212414 2
Perscontact Karlijn Stoelinga