Privacy statement

Privacy statement van Olympia

Voorwoord

Je hebt er vast wel iets van gemerkt: sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij namen jouw privacy altijd al heel serieus, maar sinds die datum hebben we ons beleid nóg iets verder aangescherpt. In ons privacystatement lees je wat wij precies doen om jouw gegevens te beschermen. Hieronder nog wat dingen die daarbij handig zijn om te weten:

Als we het hebben over ‘Olympia’ bedoelen we Olympia Nederland BV, gevestigd aan Mercuriusplein 1, 2132 HA Hoofddorp.

Als we het hebben over ‘Website’, dan bedoelen we de website van olympia.nl

Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we persoonsgegevens nodig van kandidaten, flexkrachten, werknemers, ondernemers, opdrachtgevers en leveranciers. En soms ook van bezoekers van onze website of andere betrokkenen. Dit statement geldt voor álle persoonsgegevens die wij verwerken.

Olympia en de aan haar gelieerde dochterondernemingen van Olympia zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Soms breiden we ons privacystatement uit of werken we het bij. We hebben dit privacystatement voor het laatst bijgewerkt in Januari 2021.

Het privacystatement kan worden opgeslagen of geprint.

 1. Wanneer is het privacystatement van toepassing?

  Het privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Olympia verwerkt.

 2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

  Olympia Nederland B.V. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen, gevestigd aan Mercuriusplein 1, 2132 HA Hoofddorp ("Olympia") zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 3. Voor welke doeleinden en grondslagen verwerken wij je persoonsgegevens?

  Hieronder wordt aangegeven voor welke doeleinden en op welke grondslagen Olympia persoonsgegevens verwerkt. Indien je als betrokkene voor een bepaalde verwerking toestemming hebt gegeven kun je deze altijd intrekken.

Je bent een bezoeker van de website

 • Wat houdt dit doel in?

Wanneer je onze website bezoekt dan verwerken onze websitebeheerders een aantal technische gegevens die verbonden zijn aan het gebruik daarvan, zodat wij je de functionaliteiten van de website kunnen leveren. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de website beheren, door bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. Hierdoor zorgen wij ervoor dat je de informatie op de website snel en eenvoudig kan vinden. Voor dit doel worden ook cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies op onze website, zie menu "cookies".

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, de bezochte webpagina's, de internetbrowser die je gebruikt, vorige/volgende bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie.

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze technische gegevens voor dit doel niet langer dan 1 maand.

 • Grondslag

Wij verwerken de persoonsgegevens voor zover noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang.   Dit belang is voor Olympia het verrichten van bedrijfsactiviteiten. Dit belang is voor Olympia het verrichten van bedrijfsactiviteiten. Er zal altijd een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de belangen van Olympia en jouw belangen. 


Je bent werkzoekend en solliciteert op een vacature of stuurt een open sollicitatie

 • Wat houdt dit doel in?

Olympia slaat de gegevens uit je "Mijn Olympia account" op in het systeem van Olympia. Om op een vacature te kunnen solliciteren of om je in te schrijven heb je een "Mijn Olympia account" nodig.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij de volgende gegevens: NAW-gegevens; e-mail adres; andere contactgegevens; geboortedatum; geslacht; gegevens over rijbewijs-bezit; CV; je motivatie of additionele informatie die je hebt verstrekt; opleidingsniveau; werkervaring; welke Olympia vestiging je voorkeur heeft; je wensen ten aanzien van werk of een opdracht (incl. je gewenste functie, branche, beschikbaarheid en je salarisindicatie). Ook verwerken wij je gebruikersnaam.

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Olympia mag deze gegevens tot 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure bewaren en zal deze hierna verwijderen, tenzij jij toestemming geeft om de gegevens voor één jaar te gebruiken. Op het moment dat je je "Mijn Olympia account" verwijdert, verwijdert Olympia je persoonsgegevens, behalve als Olympia deze gegevens op grond van wet- of regelgeving moet bewaren.

 • Grondslag

Wij verwerken de persoonsgegevens voor zover noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang.   Dit belang is voor Olympia het verrichten van bedrijfsactiviteiten. Er zal altijd een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de belangen van Olympia en jouw belangen. 

Je zoekt passende vacatures op olympia.nl

 • Wat houdt dit doel in?

Op de website kun je zoeken naar vacatures. In eerste instantie kun je op functie, postcode/plaats en afstand zoeken. Vervolgens kun je de zoekresultaten verfijnen om makkelijker een geschikte vacature te vinden. Wij gebruiken de (persoons)gegevens die je ons verstrekt om geschikte vacatures voor je te vinden in onze database.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij de volgende gegevens als je die aan ons verstrekt en die nodig zijn om een geschikte vacature te zoeken: postcode, woonplaatsgegevens, opleidingsniveau, werkervaring en je wensen ten aanzien van werk of een opdracht, zoals functie, branche, je beschikbaarheid en salarisindicatie.

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Je gegevens worden na een maand uit onze systemen verwijderd, met uitzondering van een log-file met het ip adres waarop je via de website naar vacatures hebt gezocht. Deze wordt na 14 dagen verwijderd.

 • Grondslag

Wij verwerken de persoonsgegevens voor zover noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang.   Dit belang is voor Olympia het verrichten van bedrijfsactiviteiten. Er zal altijd een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de belangen van Olympia en jouw belangen. 

Je bent een gebruiker van de Olympia App

 • Wat houdt dit doel in?

Via het gebruik van de Olympia App, kunnen gebruikers zich oriënteren op de arbeidsmarkt. De App biedt de gebruikers de mogelijkheid (optioneel) om testen te doorlopen waarin gevraagd wordt naar het werk/arbeidsverleden, de gewenste reisafstand, opleidingsniveau, persoonlijke interesses, postcode,. Gebruikers hebben via deze testen de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in welke beroepen en vacatures mogelijk interessant kunnen zijn.  

Via de App zijn vacatures standaard zichtbaar voor gebruikers. Alleen wanneer men (optioneel) de test ‘hoe ver ga jij voor je werk’ maakt, worden de vacatures gereduceerd tot binnen de (gewenste) reisafstand. Daarnaast kunnen gebruikers van de App online opleidingen volgen, communiceren met Central Recruitment en daarnaast kunnen flexkrachten van Olympia, via de App toegang krijgen tot urenverwerking, loonstroken en jaaropgaven. Voor voornoemde doeleinden, gebruikt Olympia jouw persoonsgegevens.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij de volgende gegevens als je die aan ons verstrekt: 

 • Roepnaam
 • E-mailadres 
 • Leeftijd (maar geen geboortedatum).
 • Postcode
 • Telefoonnummer

Indien je ervoor kiest om in de App op geheel vrijwillige basis de persoonlijkheidstest te maken, kan het zijn dat in de antwoorden die jij geeft, bijzondere persoonsgegevens opgenomen zijn. Indien dit het geval is, verwerken wij ook in het kader van voornoemde doeleinde, deze bijzondere persoonsgegevens. 

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Olympia zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en zal ze in ieder geval niet langer bewaren dan twee jaar na het laatste moment dat de gebruiker actief geweest is in de App. 

 • Grondslag

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang. Dit belang is voor Olympia het verrichten van bedrijfsactiviteiten. Het gerechtvaardigd belang van Olympia zal in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan jouw belang op bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Er zal altijd een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de belangen van Olympia en jouw belangen.

Indien jij er als gebruiker voor kiest deel te nemen aan de persoonlijkheidstest en Olympia bijzondere persoonsgegevens verwerkt omdat deze onderdeel zijn van jouw antwoorden, dan verwerkt Olympia deze bijzondere persoonsgegevens alleen indien wij jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.  

Om met je te communiceren

 • Wat houdt dit doel in?

Olympia slaat de gegevens van je in haar systemen op. Olympia gebruikt deze gegevens voor communicatiedoeleinden. Olympia kan je gegevens gebruiken om je te informeren over baanaanbod of informatie te verstrekken over haar dienstverlening.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, opleiding en werkervaring, beschikbaarheid en inzetbaarheid en je wensen ten aanzien van werk of een opdracht.

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Olympia mag deze gegevens tot 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure bewaren en zal deze hierna verwijderen, tenzij jij toestemming geeft om de gegevens voor één jaar te gebruiken. Op het moment dat je je "Mijn Olympia account" verwijdert, verwijdert Olympia je persoonsgegevens, behalve als Olympia deze gegevens op grond van wet- of regelgeving moet bewaren.

 • Grondslag

Wij verwerken de persoonsgegevens voor zover noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang.   Dit belang is voor Olympia het verrichten van bedrijfsactiviteiten. Er zal altijd een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de belangen van Olympia en jouw belangen. 

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang. Dit belang is voor Olympia het verrichten van bedrijfsactiviteiten. Het gerechtvaardigd belang van Olympia zal in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan jouw belang op bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Als Olympia deze gegevens gebruikt om informatie te verstrekken over dienstverlening en overige activiteiten, zal Olympia dit niet doen zonder jouw toestemming.

Om een overeenkomst met je te sluiten

 • Wat houdt dit doel in?

Op het moment dat je gesolliciteerd hebt op een vacature en Olympia wil je een baan aanbieden, bereidt Olympia een overeenkomst voor. Olympia gebruikt je gegevens om dit te kunnen doen. Ook gebruikt Olympia je gegevens voor de verdere totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst, dan wel overeenkomst van opdracht.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, geslacht, nationaliteit, BSN, ID Bewijs, Verblijfsvergunning, verklaring belastingdienst en bankgegevens.

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Olympia bewaart deze gegevens overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen.

 • Grondslag

De grondslag om persoonsgegevens te verwerken is het afsluiten van een uitzend- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst, dan wel een overeenkomst van opdracht. Indien Olympia jouw BSN en ID Bewijs verwerkt gebeurt dit alleen als daartoe een wettelijke verplichting is op grond van de Wet op het minimumloon, Wet op de identificatieplicht en de Wet op de loonbelasting.


Voor de personeels- en salarisadministratie

 • Wat houdt dit doel in?

Olympia moet je gegevens soms op basis van wet- en regelgeving verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij identificatie, bestrijding van fraude, interne controle en waarborgen van bedrijfsveiligheid, aanvragen van subsidies, afdracht verminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen. Als medewerker van Olympia krijg je toegang tot de website van de personeels- en salarisadministratie.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, geslacht, nationaliteit, BSN, ID-bewijs, verblijfsvergunning, opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften, integriteitsgegevens, beschikbaarheid en inzetbaarheid en je wensen ten aanzien van werk of een opdracht, arbeidsvoorwaarden, betalingsgegevens, plaatsingsgegevens, aanwezigheid, verzuimmelding, verlof, je personeelsdossier, gegevens die relevant zijn voor de aanvraag van subsidies, premiekortingen en dergelijke, urenregistratie, salarisgegevens en bankgegevens.

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Olympia bewaart deze gegevens indien noodzakelijk overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen.

 • Grondslag

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de Wet op het minimumloon, Wet op de identificatieplicht, Wet op de loonbelasting, Wet ketenaansprakelijkheid, Wet aanpak schijnconstructies en Wet tegemoetkomingen loondomein.

Vereist op basis van wet- en regelgeving

 • Wat houdt dit doel in?

Olympia moet je gegevens soms op basis van wet- en regelgeving verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij identificatie, bestrijding van fraude, interne controle en waarborgen van bedrijfsveiligheid, aanvragen van subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, geslacht, nationaliteit, BSN, ID Bewijs, verklaring belastingdienst en bankgegevens, opleiding en werkervaring, beschikbaarheid en inzetbaarheid, je wensen ten aanzien van werk of een opdracht en overige gegevens noodzakelijk voor toepassing relevante wet- en regelgeving.

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Olympia bewaart deze gegevens overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen.

 • Grondslag

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting te voldoen de Wet op het minimumloon, Wet op de identificatieplicht, Wet op de loonbelasting, Wet ketenaansprakelijkheid, Wet aanpak schijnconstructies en Wet tegemoetkomingen loondomein.


Je bent contactpersoon van een opdrachtgever of leverancier

 • Wat houdt dit doel in?

Olympia slaat de gegevens die je invult op de website of doorgeeft op in haar systemen. Olympia zal je persoonsgegevens dan gebruiken om contact met je op te nemen om je wensen door te spreken.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht.

 • Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

We bewaren deze persoonsgegevens voor dit doel zolang je bij Olympia ingeschreven bent als contactpersoon van een leverancier. Behalve als Olympia deze gegevens op grond van wet- of regelgeving langer moet bewaren.

 • Grondslag

Wij verwerken de persoonsgegevens voor zover noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang.   Dit belang is voor Olympia het verrichten van bedrijfsactiviteiten. Er zal altijd een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de belangen van Olympia en jouw belangen. 


Algemeen

Managementdoeleinden, Audits & Controle

Olympia gebruikt je gegevens in haar database voor managementdoeleinden. Olympia genereert interne managementinformatie, laat (door derden) de interne controle en bedrijfsveiligheid verzorgen en oefent audits en accountantscontrole uit.

 1. Wie heeft toegang tot je gegevens?

  Olympia slaat je gegevens op in haar systemen. Zowel medewerkers, franchisenemer van Olympia en de aan haar gelieerde dochterondernemingen hebben toegang tot je gegevens in deze systemen zover dit voor hun functie noodzakelijk is.

 2. Mag je als je jonger dan 16 jaar bent persoonsgegevens verstrekken?

  Als je jonger dan 16 jaar bent mogen slechts persoonsgegevens aan Olympia verstrekt worden als je daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van één van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacystatement heeft gelezen.

 3. Hoe beveiligen wij de gegevens?

  Olympia schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft Olympia de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien Olympia hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.
  Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en Olympia heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Hiervoor gebruikt Olympia meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

 4. Waar kun je terecht met vragen en verzoeken om inzage, verwijdering etc.?

  Als betrokkene kun je op grond van de AVG de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op inzage van je persoonsgegevens;
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid (data-portabiliteit);
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op beperking van de verwerking (dataminimalisatie);
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien je één of meer van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kun je een verzoek hiertoe indienen via:

Het digitale webformulier te raadplegen via https://www.olympia.nl/mijn-olympia/gegevens-verwijderen/

Of je kunt jouw verzoek richten tot:

Olympia Nederland B.V.
Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp
T 023 - 583 70 00
E info@olympia.nl

Of

Olympia zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand reageren op een verzoek. Indien een verzoek erg complex is om af te handelen zal Olympia dit binnen een maand laten weten en zal Olympia uiterlijk binnen 3 maanden op een verzoek reageren.

Olympia zal geen vergoeding vragen om een verzoek af te handelen, tenzij de afhandeling van een verzoek buitenproportioneel is voor Olympia.

Als betrokkene heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Olympia heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Je kunt contact opnemen met de FG via het telefoonnummer 023 583 70 00 of per e-mail via fgolympia@olympia.nl.