Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Olympia Nederland B.V. (hierna: Olympia) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van en met Olympia en tevens op iedere terbeschikkingstelling van een uitzendkracht door de in Nederland gevestigde uitzendondernemingen die gebruikmaken van de Olympia-formule.

Olympia is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). De algemene voorwaarden die Olympia hanteert zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de ABU voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten 2020. Het grootste gedeelte van de algemene voorwaarden van Olympia komt dan ook woordelijk overeen met de algemene voorwaarden van de ABU. Daarnaast bevatten de algemene voorwaarden een aantal afwijkende en/of aanvullende bepalingen op de algemene voorwaarden van de ABU.