Binnen Olympia is geen ruimte voor discriminatie

Iedereen doet ertoe, iedereen is welkom. Alle mensen, van jong tot oud en iedere afkomst, geloof, geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit, et cetera. Ieder mens is uniek en brengt een unieke waarde. Deze overtuiging vormt de kern van onze D&I beleid 

Ons beleid is erop gericht om discriminatie te voorkomen, en diversiteit en inclusie te versterken. Dat past ook bij onze overtuiging dat betekenisvol werk voor iedereen is en dat uit zich in een inclusieve manier van werven & selecteren.  

Diversiteit Inclusiebeleid Olympia Augustus 2023

Onze overtuiging

Wij geloven dat ieder mens een unieke waarde heeft die via werk tot uitdrukking komt. Wij werken aan een samenleving waarin iedereen zich optimaal ontwikkelt door werk dat voldoening geeft.  

Deze overtuiging werkt door in alles wat we doen. Elke dag weer zetten wij ons in voor betekenisvol werk voor iedereen. Inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijke onderwerpen op onze agenda, die we vertalen naar ons dagelijks handelen. Enkele voorbeelden:  

 • We leren onze collega‚Äôs hoe zij discriminatie herkennen, erop kunnen reageren, hoe zij zelf inclusief kunnen communiceren en hierover met opdrachtgevers/vacature-houders over in gesprek kunnen
 • Olympia doet jaarlijks mee met Diversity Day van de Sociaal Economische Raad 
 • Olympia heeft een actieve werkgroep D&I die acties initieert, beleid ontwikkelt en voortgang monitort. Ook van vacatureteksten.
 • In maart 2023 ondertekenden wij de Charter Diversiteit en organiseerden we een grootschalig event samen met de SER over 'inclusiever werven' voor alle Charter ondertekenaars op ons hoofdkantoor in Hoofddorp.  

Samenwerking

Met verschillende samenwerkingsverbanden dragen wij bij aan twee specifieke impactdoelen die wereldwijd ook zijn geagendeerd door de Verenigde Naties, de zogeheten Sustainable Development Goals. Dit zijn:

 1. eerlijk, waardig werk en economische groei, doel 8 en
 2. ongelijkheid verminderen, doel 10.

Door verbinding te maken met gelijkgestemde organisaties zijn we slagvaardiger in het realiseren van verandering in de samenleving. Daarom nemen we diverse initiatieven - vaak met toonaangevende partners - om te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Enkele voorbeelden: 

 • De Nederlandse Schuldhulproute 
 • Stichting Doorzaam 
 • UWV 
 • Landelijk en Amsterdams Taalakkoord 
 • Werkgeversservicepunten, o.a. Groot-Amsterdam, Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid en Drechtsteden 
 • Sociaal Werkkoepel Amsterdam 
 • Samenwerking met platform HalloWerk 
 • Stichting Studiezalen 
 • Vluchtelingenwerk Nederland 

Lees hier meer over in ons Sociaal Maatschappelijk Jaarverslag 2021.

Sociaal Jaarverslag

Olympia Werkvertrouwen

Olympia Werkvertrouwen is het expertisecentrum dat zich richt op de match tussen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. Zij helpen kandidaten met het ontdekken van hun unieke waarden en met solliciteren. Olympia Werkvertrouwen begeleidt hen actief op de werkplek en werkt daarbij intensief samen met gemeenten en UWV.

In 2021 heeft Olympia Werkvertrouwen 2.934 flexkrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen. Daarmee voegen zij weer hun unieke waarde toe aan werk, door te doen wat er voor hen toe doet.  

Lees meer over Olympia Werkvertrouwen 

Werkvertrouwen

Wil je meer lezen over diversiteit en inclusie?

 

Lees onze blog