Onze kwaliteitslabels

Zo halen we het beste uit onszelf

Het beste uit jezelf halen is onze drijfveer. We geloven in groei, ontwikkeling en in presteren omdat je weet waarom je doet wat je doet. Ook voor onszelf leggen we de lat hoog. Omdat wij scherp willen blijven, laten we onze kwaliteit regelmatig toetsen door onafhankelijke partijen. Dit zijn de kwaliteitslabels waarbij we zijn aangesloten.

ABU

ABU

Algemene Bond Uitzendondernemingen

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De ABU behartigt de belangen van ruim 580 grote, middelgrote én kleine ondernemingen, waaronder die van Olympia. Dat is ongeveer twee-derde van de Nederlandse uitzend- en payrollmarkt. Onze klanten en werknemers profiteren van dit lidmaatschap.

De belangrijkste pijlers van dit kwaliteitskenmerk zijn:

  • Goed werkgeverschap. ABU-leden helpen uitzendkrachten om zich te blijven ontwikkelen en opleiden. Dit vergroot hun duurzame inzetbaarheid en werkzekerheid.
  • Antidiscriminatiebeleid: De ABU-leden moeten een antidiscriminatiebeleid hebben. We worden hierop door de ABU gecontroleerd.
  • Van-werk-naar-werk-bemiddeling: zorgt voor een beter functionerende arbeidsmarkt en zekerheid van werk voor uitzendkrachten.
  • Een goede cao, goed pensioen en toegang tot een hypotheek voor uitzendkrachten.

Meer over de ABU

NFV

NFV

Nederlandse Franchise Vereniging

De NFV is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland. Hoofddoelstelling van de vereniging is het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising. De NFV is opgericht in 1972 en is lid van de Europese Franchise Federatie en de World Franchise Council. Het ledenbestand bestaat uit circa 207 franchisegevers en circa 50 adviseurs/geassocieerde leden.

Meer over de NFV