Zij-instromen in andere sector makkelijk maken met een skills-matchingsmethodiek

  • 3 jun. 2021 15:37

Zij-instromen in een andere sector makkelijker maken met een matchingsmethodiek voor vaardigheden. Zodat je bijvoorbeeld met de skills uit de horeca aan de slag kunt in de logistiek. Om dit mogelijk te maken start Olympia samen met TNO, training- en appontwikkelaar 21CC Education, de Hotelschool The Hague en Hogeschool Rotterdam een onderzoeksproject. Dat zegt Steven Gudde, directeur arbeidsmarkt Olympia in Het Financieele Dagblad. 

Lees hier het volledige artikel op FD.nl. 

Matchings-methodiek ontwikkelen 

Met dit onderzoek willen de samenwerkende partijen de basis leggen voor een methodiek waarmee door middel van skills-matching zij-instroom vanuit de horeca naar de logistiek kan worden gestimuleerd. Ze richten zich op de functies in de logistiek en de horeca waar de nood het hoogst is. Het streven is de skillsmatchingsmethodiek zo vorm te geven dat het aantal functies makkelijk kan worden uitgebreid en er ook zij-instroom vanuit andere sectoren zoals de reis- en evenementensector mogelijk is (en vice versa). Ze krijgen hiervoor subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Om skills-matching mogelijk te kunnen maken, wordt een gezamenlijke skills-taal ontwikkeld voor functies in de logistiek en horeca. De aard van horeca-skills zijn immers anders dan de gevraagde skills in de logistiek en moeten daarom inhoudelijk op elkaar worden afgestemd. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van een gezamenlijke skills-taal aangegrepen om een handleiding te ontwerpen over hoe een dergelijk ontwikkelproces effectief en efficiĆ«nt kan worden vormgegeven, zodat in de toekomst ook voor andere functies/sectoren een gezamenlijke skills-taal kan worden ontwikkeld. 

Skills based arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt is volop in beweging. Geleidelijk wordt zichtbaar dat de huidige dynamiek van de arbeidsmarkt vraagt om een andere manier van kijken, denken en doen om te komen tot een arbeidsmarkt waarbij niemand onnodig aan
de kant staat. TNO pleit niet voor niks al jaren voor het skills-paspoort en zien in de toekomst een arbeidsmarkt voor zich waarbij het alleen nog maar draait om skills. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen aan de hand van skills in plaats van een cv. Dat voorkomt mismatches.

Steven Gudde zegt: "In de toekomst zal iedereen mee moeten doen om de economie van Nederland op niveau te houden. De snelheid van ontwikkelingen maakt duurzame en permanente investering in scholing en persoonlijke ontwikkeling noodzakelijk voor iedereen om de aansluiting op de arbeidsmarkt te behouden. In tegenstelling tot het verleden geldt dat niet meer alleen voor ontwikkeling binnen de eigen sector en functionele kolom. In toenemende mate is cross-sectorale ontwikkeling en mobiliteit van belang. In de huidige arbeidsmarkt bestaan daarvoor nog te veel drempels die moeten worden weggenomen. Meedoen aan dit project past bij onze ambitie om de gids te zijn in een veranderende arbeidsmarkt."

Dit project loopt tot en met juni 2022. 


Thema's
Gerelateerde artikelen