Terugblik en vooruitblik flexmarkt

  • 14 dec. 2022 18:31

Steven Gudde is directeur Impact & Arbeidsmarkt bij Olympia. We vroegen hem hoe hij terugkijkt op 2022. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt en de flexmarkt? En wat voorspelt hij voor komend jaar?

Dit jaar landde het besef dat het personeelstekort iets blijvends is. En dat wij als arbeidsmarkt en werkgevers de afgelopen jaren misschien niet de juiste keuzes hebben gemaakt.

Steven Gudde, directeur Impact & Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt van 2022 stond in het teken van schaarste. Er was personeelskrapte in alle markten, in alle sectoren, op alle opleidingsniveaus. Een unieke situatie. Steven: “Dit jaar landde het besef dat het personeelstekort iets blijvends is. En dat wij als arbeidsmarkt en werkgevers de afgelopen jaren misschien niet de juiste keuzes hebben gemaakt. Bedrijven investeerden te weinig in personeel, of verwachtten dat nieuwe kandidaten zich wel zouden blijven melden. Met die keuzes worden we nu geconfronteerd. Want die kandidaten meldden zich dus niet meer.”

Zelfreflectie

Die zelfreflectie kenmerkt dit jaar, aldus Steven. “Het was een soort reset. We beseffen nu: het permanent sturen op efficiency en kosten, ook al het om arbeid gaat , is niet meer houdbaar. Daardoor zie je dat partijen hun arbeidsvoorwaarden aan het verbeteren zijn. Dat komt deels door de schaarste, maar ook omdat mensen zeggen: wat jij betaalt, daar doe ik het niet meer voor.”

Flexibilisering

Het afgelopen jaar zette ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt verder door. Steven: “De wetgeving nam het vaste dienstverband als uitgangspunt. De markt zag je de andere kant op bewegen waardoor het aantal flexibele contracten verder toenam. 42 procent van alle werkenden in Nederland is op dit moment niet in vaste dienst. Binnen dat flexwerk zie je steeds meer zzp’ers, en  blijft het aandeel uitzendkrachten relatief stabiel. Waar er tijdens de coronacrisis een piek was in ons aantal uitzendkrachten, is dat nu weer gestabiliseerd. Je ziet dus steeds meer andere vormen van flexwerk dan de traditionele vormen die we kennen.”

2023: blik op de toekomst

Ook het komende jaar blijft er een grote krapte op de arbeidsmarkt. Steven: “De bal ligt bij de medewerker. Wij als uitzender moeten dus samen met onze opdrachtgevers ook meer nadenken over: hoe zorgen we samen voor goed werkgeverschap?”

Flex in 2023

Steven is benieuwd hoe de flexmarkt zich volgend jaar ontwikkelt. “Er wordt allerlei nieuwe wet- en regelgeving actief. Dat lijkt  flexibele arbeid zoals wij dat altijd hebben ingericht met elkaar iets minder flexibel te maken, terwijl er tegelijkertijd sprake is van stijging van de kosten. Dan moet je gaan nadenken wanneer, en op welke wijze, je gebruik wilt maken van flexibele arbeid. Meer en meer zal je moeten nadenken over het waarom en de waarde die flexibele arbeid voor jouw organisatie (strategie) heeft. . Als dienstverlener moet hierover meedenken: hoe gaan we waarde creëren? Waarom zijn er überhaupt flexibele arbeidscontracten als onderdeel van mijn bedrijfsvoering? Wat levert dat op? Die vragen gaan de hele sector bezighouden.”

Oproep

Wat moeten we volgens Steven doen in 2023? “We mogen niet vervallen in ons gedrag van vóór corona. De problemen op de arbeidsmarkt zijn niet zomaar opgelost, die vragen om een nieuwe aanpak. Dus dit is hét moment voor een frisse blik op werkgeverschap en de rol van uitzendwerk.”


Thema's
Gerelateerde artikelen