Arbeidsmarkt ontwikkelingen 2023

  • 2 okt. 2023 07:50
Steven Gudde1
Steven Gudde Directeur Arbeidsmarkt

De personele krapte is het gevolg van verschillende factoren, waaronder de vergrijzing van de beroepsbevolking, de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de impact van technologische veranderingen. De krapte blijft aanhouden. Met als gevolg dat gekwalificeerde kandidaten schaars zijn, en werkgevers moeten concurreren om talent aan te trekken en te behouden. In deze blog vertellen we je meer over de huidige situatie op de arbeidsmarkt, welke gevolgen deze hebben en hoe je hier op kan inspelen.

Economie koelt iets af, maar de krapte blijft

De economie laat opnieuw een licht negatieve trend zien. Met twee kwartalen krimp op rij, is er officieel sprake van een lichte recessie. De ontwikkelingen van Nederland blijven na een extreem snel herstel van corona wat achter ten opzichte van andere landen in Europa. De economische verwachtingen voor 2023 zijn dan ook iets bijgesteld door het CPB (Centraal Plan Bureau) maar blijven positief.

Je zou denken dat als de economie iets afkoelt, er ook meer arbeidskrachten beschikbaar komen. Daar is geen sprake van. Sterker, aan de personele schaarste komt geen einde meer. Met als gevolg dat de druk voor HR- en recruitmentafdelingen onverminderd hoog blijft om organisaties te helpen bij het vinden en binden van het juiste talent.

Hoe zien de cijfers er dan uit?

Er staan gemiddeld 122 vacatures open op 100 werkzoekenden. Ook is de participatiegraad nog nooit zo hoog geweest. Dat betekent dat vrijwel iedereen die wil werken in Nederland, werkt. In totaal werken er nu 120 tegenover 100 niet werkenden. Een groot verschil met twintig jaar geleden. Toen was die verhouding nog 96 tegenover 100.

De CAO-lonen en het wettelijk minimumloon zijn in 2023 gestegen met 5,7%. Werk zou volgens velen hierdoor aantrekkelijker moeten worden. Maar dit is te makkelijk gedacht. Werk moet namelijk aantrekkelijk zijn op meerdere vlakken, willen werknemers bij je blijven werken of voor je kiezen.

Werkgeluk en salaris staan op een gedeelde eerste plek

Salarissen moeten concurrerend zijn en met de markt meebewegen, maar de mate waarin mensen werkgeluk ervaren is de reden voor mensen om te blijven of over te stappen naar een ander werk. Daarin is salaris maar één van de factoren. En niet eens de belangrijkste. Hoe zet jouw organisatie hierop in? Werkgeluk bestaat uit meerdere elementen zoals: Autonomie, ontwikkelingsmogelijkheden, waardering, inclusie en een veilige werkomgeving. Werknemers die gelukkig zijn omdat ze voelen dat hun werk ertoe doet en ze gewaardeerd worden, zijn het visitekaartje voor je organisatie. Nu is de tijd om hier werk van te maken. Voor het behoud en aantrekken van nieuwe medewerkers.

Kijk kritisch naar vacatures

Onder druk van de arbeidsmarktkrapte bestaat er bij HR- en recruitmentspecialisten het gevaar dat je nergens echt tijd voor hebt of kunt maken of bestaande werkwijzen niet meer kritisch worden benaderd maar als gegeven worden beschouwd.  Zo worden (te) vaak in de waan van de dag vacatures niet meer kritisch beoordeeld of de gevraagde vaardigheden en capaciteit wel echt nodig zijn. Zorg dus dat je kritisch blijft kijken naar de personele vraag binnen de organisatie. Misschien is het juiste talent al in huis en kunnen medewerkers met de juiste bij- of omscholing de functie ook vervullen.

Onbenut arbeidspotentieel

Geef ook mensen een kans die niet direct in aanmerking komen voor je openstaande vacatures. Er zijn nog steeds ontzettend veel mensen die langs de zijlijn staan van de arbeidsmarkt. Omdat zij niet over de juiste papieren of ervaring beschikken of omdat zij een arbeidsbeperking hebben. Voor hen worden nu nog steeds te weinig kans gecreëerd. Met behulp van het team van Olympia Werkvertrouwen ondersteunt Olympia mensen met een kwetsbare arbeidspositie in heel Nederland. Zo behoort inmiddels 10% van de flexkrachten die nu aan het werk zijn via Olympia tot de deze doelgroep. Door onze succesvolle werkwijze Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). 

Conclusie

Als je blijft doen wat je gisteren deed, dan kun je niet inspelen op de realiteit van vandaag en morgen. Laat je niet leiden door de waan van de dag maar kijk naar duurzame mogelijkheden om te kunnen voldoen met de personele vraag binnen je organisatie.


Thema's
Gerelateerde artikelen