Terugblik op Charterbijeenkomst ‘Divers werven en selecteren’

  • 31 mei 2023 13:09

Op donderdag 25 mei organiseerden wij samen met SER Diversiteit in Bedrijf de bijeenkomst ‘Divers werven en selecteren’. Een middag exclusief voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit, waar Olympia sinds februari bij hoort. We zijn dan ook trots dat we als relatief nieuwe Charterondertekenaar mede-organisator mochten zijn. Een terugblik op een inspirerende middag, gericht op de vraag: hoe kunnen bedrijven zich al aan de toegangspoort zo divers en inclusief mogelijk opstellen? 

Het decor van de bijeenkomst was het hoofdkantoor van Olympia in Hoofddorp. De dag begon met een ondertekenceremonie, waarin 15 nieuwe organisaties en bedrijven het Charter Diversiteit ondertekenden. Van Het Concertgebouw en Eye Museum tot Alfa Accountants & Adviseurs. Hiermee hebben nu al 450 bedrijven in Nederland zich gecommitteerd aan ambitieuze doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I). Met de ondertekening geven zij aan zich actief in te zetten voor mensen die minder makkelijk kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. 

Dimitri Yocarini, CEO van Olympia, trapte de bijeenkomst af met een toespraak waarin hij vertelde waarom het thema D&I zo belangrijk is voor Olympia. Hij sprak over Olympia’s betekenisverklaring en ons geloof dat iedereen een unieke waarde heeft die via werk tot uitdrukking komt. Onafhankelijk van postcode, herkomst, geloofsovertuiging of gender. 

SER Diversiteit in Bedrijf presenteerde vervolgens de nieuwste versie van het Charterdocument Divers werven en selecteren. Later in de middag waren er meerdere interessante presentaties en workshops, zoals over het tegengaan van discriminatie op de werkvloer, en selectie zonder vooroordelen. Ook Olympia verzorgde een workshop: ‘inclusiever werven begint bij jezelf’. 

‘Inclusiever werven begint bij jezelf’

Voor inclusiever en diverser werven zijn veel hulpmiddelen, technologie en instrumenten beschikbaar. Maar daar ligt niet de oplossing, vinden we bij Olympia. Die moeten we namelijk bij onszelf zoeken.  

In de workshop lieten Steven Gudde (direct Impact & Arbeidsmarkt) en Marcella de Muinck (directeur Olympia Werkvertrouwen) zien hoe we altijd door een gekleurde bril naar de wereld kijken. Als we naar anderen kijken, nemen we namelijk altijd ons eigen perspectief en onze eigen ervaringen mee. Steven Gudde deelde een persoonlijk verhaal over hoe zijn handelen, ondanks goede bedoelingen, iemand heeft gekwetst.. Hij legde uit dat we allemaal onbewuste vooroordelen hebben en dat inclusiever werven geen succes wordt zolang we in frames blijven denken.  

Zijn co-presentator Marcella vulde aan met wetenschappelijke inzichten vanuit haar achtergrond in de antropologie. We zijn bijvoorbeeld altijd op zoek naar herkenning in anderen, omdat dat een veilig gevoel geeft. Maar wat betekent dat en hoe kunnen we dat loslaten? Zelfreflectie is het toverwoord. Wees je bewust van je eigen denkraam, en maak anderen daar ook bewust van. Marcella: “Inclusief werven begint bij jezelf, want daarvoor moet je weten wat jouw perspectief kleurt. Zo gun je jezelf de kans om de ander écht te zien, en geef je de ander de ruimte om er te zijn.” 

Een geslaagde dag

Al met al was het een inspirerende dag. PR & Communicatieadviseur Karlijn Stoelinga vertelt: “We hebben veel ideeën uitgewisseld. Dat was ook echt het doel, dat je naar huis gaat met het gevoel: we gaan allemaal werken aan een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen gelijk is en betekenisvol werk kan vinden.” Marcella beaamt dit. “Ik kijk terug op een mooie dag, met 150 bezoekers die de wereld een stukje inclusiever proberen te maken voor iedereen. Die zoeken naar manieren om dat succesvol te doen en daarin gezamenlijk willen optrekken. Het is bijzonder om samen aan zoiets moois te werken.” 

Wil jij direct aan de slag met diverser werven? Lees onze vuistregels voor het schrijven van een inclusieve vacaturetekst. 


Gerelateerde artikelen