Olympia tekent Charter Diversiteit

16-02-2023

“Als we werkgevers vragen inclusiever en socialer te ondernemen, dan moeten we onszelf hier ook op blijven uitdagen. En de resultaten uit ons medewerkersonderzoek laten zien dat we goed op weg zijn”

CHRO Dominique Dingjan

Hoofddorp, 16 februari 2023 - Olympia heeft vandaag het Charter Diversiteit ondertekend tijdens de bijeenkomst Zo versterk je LHBTI+-inclusie op de werkvloer van SER Diversiteit in Bedrijf bij KPN in Amsterdam. Namens Olympia heeft CHRO Dominique Dingjan dit belangrijke document ondertekend. Olympia laat hiermee zien dat de organisatie serieus werk maakt van het stimuleren en borgen van diversiteit en inclusie (D&I).

Dit zijn de afspraken

  • Drempel verlagen voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • Op alle functieniveaus op het gebied van gender een afspiegeling van de beroepsbevolking zijn.
  • Jaarlijks onderzoek doen onder alle medewerkers, via de Organisational Health Scan, om te meten hoe hoog Olympia scoort op Diversiteit en Inclusie.

Binnen zes maanden na ondertekening dient Olympia een Plan van Aanpak in waarin zij haar aanpak ten aanzien van het behalen van de doelstellingen in het charter presenteert.

Hoogste trede PSO

Vanuit Olympia Werkvertrouwen stimuleert de organisatie inclusie op de werkvloer bij werkgevers, door ze te verbinden met mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bijna 6% van de flexkrachten vond werk via Olympia vanuit een uitkeringssituatie. Olympia heeft daarom ook de hoogste trede bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen en behoort daarmee tot de 10% van meest inclusieve organisaties in Nederland. 

Medewerkersonderzoek Olympia: Hoge score op D&I

Dominique Dingjan, CHRO Olympia: “Als we werkgevers vragen inclusiever en socialer te ondernemen, dan moeten we onszelf hier ook op blijven uitdagen. Diversiteit en inclusie is dan ook een belangrijk thema en één van onze organisatiedoelstellingen. Hoe divers en inclusief zijn wij en kun je jezelf zijn in onze organisatie? Dat hebben wij aan alle Olympianen gevraagd in de jaarlijkse Organisational Health Scan. De resultaten laten zien dat we hoog scoren op D&I: Medewerkers kunnen in grote mate zichzelf zijn en vinden Olympia een inclusieve organisatie. Een lijn om door te zetten. Dat doen we onder meer door met medewerkers van Olympia samen te werken, uit alle lagen van de organisatie, en vanuit onze werkgroep ideeën te delen en voorstellen concreet te maken op het vlak van D&I. Zo leren we steeds wat er beter kan en waar onze aandacht naartoe moet. Zo wordt het een thema voor iedereen.”

Inclusiescan

Jan-Maarten Bronsgeest, regiodirecteur Amsterdam Olympia, was bij de ondertekening en is lid van de werkgroep D&I: “Bij onze opdrachtgever Gemeente Amsterdam staat diversiteit & inclusie hoog op de HR-agenda. Hun ambities en visie hebben mij echt uitgedaagd om op een andere manier naar de wereld te kijken. Daarom vond ik het belangrijk om zelf eens in de spiegel te kijken, samen met mijn team, en de vraag te beantwoorden: hoe inclusief ben ik eigenlijk? Daarom hebben we allemaal de Eelloo Inclusiescan gedaan en zijn we met de uitkomsten aan de slag gegaan. We hebben ook een wervingstool in de hand genomen die ons helpt om inclusievere vacatureteksten te schrijven. Ik ben dan ook super trots dat we vandaag deze charter hebben ondertekend.”

Olympia & Diversity Day

Ook doet Olympia al een aantal jaar mee met Diversity Day in oktober. Afgelopen jaar werd er een webinar voor alle medewerkers georganiseerd met als onderwerp: Hoe inclusief ben jij? Gepresenteerd door een expert van het KIS (Kennisplatform Inclusief Samenleven).

D&I facts Olympia

  • Uitgeroepen tot Diversity Champion in 2021 en 2022 door LinkedIn
  • Trede 3, hoogste trede, op de Prestatieladder Socialer Ondernemen
  • Er werken 153 nationaliteiten bij Olympia (flexkrachten en eigen medewerkers)
  • Bijna 6% van de flexkrachten vond werk via Olympia vanuit een uitkeringssituatie

Op deze pagina zijn alle activiteiten op het gebied van D&I te lezen en is ook het laatste Sociaal Maatschappelijk Jaarverslag te vinden.

Nog twaalf ondertekenaars

Olympia was één van de dertien werkgevers die deelnamen aan de ondertekenceremonie. Rolf van der Maas, beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf: “Voor mij is het enorm inspirerend om te zien hoe enthousiast Olympia is zich aan te sluiten bij het Charter Diversiteit. Ik ben er ook van overtuigd dat alle charterondertekenaars hiermee andere bedrijven en organisaties inspireren om zich in te zetten voor versterking van de inclusie op de arbeidsmarkt.”


Olympia 20212414 2
Perscontact Karlijn Stoelinga