Succesvolle social return in de afvalbranche

  • 25 mrt. 2024 16:24

Juist in tijden van personele schaarste, ook in de afvalsector, kan social return on investment (SROI) de oplossing bieden. De Rijksoverheid stimuleert met deze regeling werkgelegenheid en ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Olympia geloven we in het creëren van gelijke kansen voor iedereen. We plaatsen daarom veel kandidaten uit de SROI-doelgroep. Een belangrijk aandeel daarvan vindt een plek in de afvalbranche. 223 van de 1831 plaatsingen in 2023 was in de waste-sector, ruim 12 procent.

Begeleiding naar werk

Olympia is zo succesvol omdat kandidaten in concrete stappen naar werk worden begeleid:

  • De toeleiding naar werk – de match maken tussen kandidaat en opdrachtgever. We verdiepen ons in de bedrijfscultuur van de opdrachtgever, maar ook de talenten, wensen en dromen van de kandidaat. Daardoor is er vaak meteen een klik tussen opdrachtgever en kandidaat.
  • Het in kaart brengen van de behoeftes van de kandidaat – in gesprek met de klant en de kandidaat brengen we in kaart of er een (werk)aanpassing moet worden gedaan, of de kandidaat hulp nodig heeft en zo mogelijk extra scholing kan gebruiken. Zo kan er via de gemeente een jobcoach worden ingeschakeld. Olympia maakt deze aanpassingen mogelijk.
  • Aanpassingen maken – Olympia kijkt welke aanpassingen nodig zijn. Dat kan gaan over hele concrete aanpassingen, zoals andere werktijden, rekening houden met een lagere productiviteit. Tot aan het geven van extra scholing om kandidaten op een hoger niveau te laten komen. Soms zijn dat hele kleine werkaanpassingen die nodig zijn.
  • Begeleiding in de overige (niet-werkgerelateerde) zaken – Olympia probeert alle uitdagingen die niet gerelateerd zijn aan werk, weg te nemen bij de opdrachtgever en kandidaat. Dit kunnen hele praktische dingen zijn, zoals hulp bij het invoeren van uren in een app, administratie. Iemand hulp bieden die in de schuldsanering zit. Olympia streeft ernaar alle extra bagage rondom het werk weg te halen.
  • Streven naar zelfredzaamheid – Olympia streeft ernaar iemand binnen een half jaar zelfredzaam aan het werk te hebben. En als dat niet haalbaar is, iemand met minimale ondersteuning van de opdrachtgever te laten werken. Tijdens dit traject is er overleg en samenwerking met UWV en de gemeente. Zo werken we samen aan duurzame inzetbaarheid van de kandidaat.

Kansen binnen de afvalbranche

Hoewel er uitdagingen zijn door de veiligheidsrisico’s, ziet Olympia kansen voor SROI binnen de afvalbranche. Olympia kijkt met bedrijven naar die kansen. Roel: “Op welke plekken waar nu vast personeel wordt ingezet, kan er plek gemaakt worden voor iemand uit de SROI-doelgroep?” Neem bedrijven met milieustraten binnen de gemeente. Een ideale plek om mensen met een afstand te laten landen, vindt Roel: “Het is een vaste plek, er is contact met mensen. Het is een toegankelijke en laagdrempelige plek om in te stromen.”

Ook de functie van belader wordt genoemd. Een plek waar beheersing van het Nederlands of Engels nodig is, maar waar verder goed op in te stromen is, zonder al te grote ingrepen. Er zijn inmiddels zelfs al meerdere voorbeelden van door Olympia geplaatste kandidaten die doorstroomden van belader naar chauffeur.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Bij Olympia is het percentage geplaatste medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt meer dan tien procent, wat maakt dat we Trede 3 hebben behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat is het hoogste niveau van het PSO-keurmerk. Roel van Gorkum, Manager of Operations van Olympia Werkvertrouwen zegt: “Dat we het hoogste niveau hebben behaald van het PSO-keurmerk, toont aan dat het leeft binnen de organisatie en dat er veel goed gaat.”

Uitdagingen in de toekomst

Er blijven uitdagingen in het succesvol maken van SROI. De grootste groep waar Olympia vandaag de dag mee te maken heeft, zijn mensen die vallen onder de Participatiewet. De SROI-doelgroep is volgens Roel veranderd in samenstelling. Tegenwoordig zijn er kandidaten die echt hulp nodig hebben, begeleiding of een aangepaste werkplek. Als Olympia hebben we de benodigde kennis en kijken we mee welke aanpassingen nodig zijn.

Daarnaast is vertrouwen een uitdaging, zowel bij de opdrachtgever als kandidaat. Sommige kandidaten kennen een geschiedenis van tegenslagen, of schamen zich over hun privésituatie. Dat vertrouwen moet veroverd worden. En als dat lukt, ziet Olympia mensen echt opbloeien in het werk.

Ook opdrachtgevers kunnen terughoudend zijn in het aannemen van mensen met een afstand. Volgens Roel is er nog veel onbekendheid over mensen uit de SROI-doelgroep. “Ze zouden veel extra aandacht nodig hebben of te veel beperkingen hebben. Terwijl het vaak om mensen gaat die door een onfortuinlijk voorval in een lastige situatie zijn beland. Met een extra steun in de rug kan het een loyale doelgroep zijn. Olympia gelooft dat SROI alleen kans van slagen heeft als de opdrachtgever verder kijkt dan het stigma. En gelooft dat deze persoon écht betekenisvol werk kan doen voor de organisatie. Daar helpen wij graag bij.”

Maand van de afvalbranche

Olympia bedient als uitzendorganisatie de meeste afvalbedrijven in Nederland. De afvalbranche speelt een grote rol in de samenleving en streeft naar een afvalvrij Nederland. De medewerkers die werkzaam zijn in deze branche, zorgen voor een leefbare en schone leefomgeving. Werk met veel impact dus. Om hierbij stil te staan en bewustwording te creëren, staat de maand maart bij Olympia volledig in het teken van de afvalbranche.


Gerelateerde artikelen