CAO Voorgenomen aanpassingen

Nieuwe Uitzend CAO 2022 - Wat betekent dit voor werkgevers?

We staan aan de vooravond van structurele veranderingen op de arbeidsmarktDie worden onder meer uitgewerkt in het advies “Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving” dat de Sociaal-Economische Raad in juni publiceerdeCao-partijen ABU, NBBU en LBV willen dit SER-advies stapsgewijs vertalen naar de CAO voor Uitzendkrachten, om zo het perspectief van uitzendkrachten aanzienlijk te verbeterenDe eerste stap in die vertaling betreft aanpassingen die al op (of kort na) 1 januari 2022 ingaan. Hoewel de cao-partijen hierover nog geen definitief akkoord hebben bereikt, vinden wij het belangrijk werkgevers nu alvast hierover te informeren. Zo kunnen we met elkaar een zorgvuldige invoering mogelijk maken. 

De voorgenomen aanpassingen in het kort

Per 1 oktober 2021 

 • Er komt een nieuw cao-artikel over 'onwerkbaar weer'
   

Per 1 januari 2022 

 • Fase A van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken 
 • Fase B van 4 jaar en 6 contracten naar 3 jaar en 6 contracten 
 • Wachttijd pensioen van 26 weken naar 8 weken 
 • Verbreding en verduidelijking van de pensioengrondslag
 • Beloningsregeling Inlener (BRI): 
  • Uitbreiding met 2 elementen: eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding 
  • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht  
  • Inschaling behouden op basis van eerdere werkervaring 
 • Arbeidsmigranten, cao-partijen willen per 01-01-22 afspraken maken over:  
  • Inkomenszekerheid, voltijds minimumloon gedurende eerste twee maanden  
  • Geen schulden opbouwen 
  • Na einde werk één maand om de huisvesting te verlaten  
 • Duurzame inzetbaarheid stimuleren  

Olympia is blij met deze ontwikkelingen

Waarom? De nieuwe cao sluit goed aan op onze visie op de arbeidsmarkt: betekenisvol werk voor iedereen. En dat begin bij het centraal stellen van de flexwerker. Wij geloven dat deze ontwikkelingen leiden tot meer perspectief voor de uitzendkracht, en tot een andere kijk op de waarde van flexwerk. Wij vinden dat zelfstandige, flexibele-en vaste arbeidsrelaties gelijkwaardig naast elkaar kunnen bestaan. Flexibiliteit blijft daarbij essentieel, en zeker niet alleen in economisch onzekere tijden.

Graag werken wij samen met organisaties die gefundeerde keuzes maken, gebaseerd op de waarde die een arbeidsvorm in een specifieke situatie heeft. En dragen wij samen met onze opdrachtgevers bij aan een samenleving waarin iedereen betekenisvol werk kan doen. Onze verwachting is dat deze structurele veranderingen, gecombineerd met de schaarste op de arbeidsmarkt, vanaf januari 2022 leiden tot een stijging van de kosten van flexibele arbeid 

Een uitgebreide weergave en vertaling van alle ontwikkelingen is te lezen in het document Arbeidsmarktontwikkelingen Olympia. Klik hieronder op de blauwe knop om te downloaden. 

Download PDF