Scholing is een investering in de waarde van werk

  • 22 mrt. 2021 15:30

Hoe kun je als arbeidsbemiddelaar betekenis geven aan werk? Door het cv aan de kant te schuiven en naar iemands talenten te kijken. Op deze manier bied je perspectief op werk en persoonlijke groei. Opleidingsadviseur Tessa Visser van de Friese Olympia-vestigingen licht het toe.

„De match met de arbeidsmarkt moet en kan beter. De crux zit in het creëren van arbeidsmobiliteit en daarvoor is opleiden van groot belang, dat maakt je klaar voor de toekomst. Het gaat er om dat we talentvolle werknemers verbinden met werkgevers. Met werk dat er toe doet.”

Perspectief op werk

Corona maakt het duidelijker dan ooit: de arbeidsmarkt is grillig en het perspectief van mensen kan plots worden weggevaagd. Een deel van de bedrijven staat onder druk, hele sectoren snakken naar adem. Tegelijk kunnen de ecommerce bedrijven en de klantcontactcenters het werk niet meer aan, zo veel vraag is er. En dus ook naar mensen.

Wat doet een jaar corona met jullie organisatie? Tessa Visser: ,Als afgelopen jaar iets heeft bewezen is het wel dat we anders moeten kijken naar de betekenis van werk en het perspectief van mensen. Wij hebben een aantal jaar geleden al bewust gekozen om uit te gaan van de vraag wat mensen zelf willen. Olympia gelooft dat al het werk er toe doet. Als je dat inhoud en betekenis wilt geven, moet je ervoor zorgen dat mensen werk doen waar ze gelukkig van worden. Alleen dan wordt perspectief op werk duurzaam. Als arbeidsbemiddelaar die geworteld is in de Friese regio, dragen we actief bij aan de betekenis van werk door in onze flexkrachten te investeren met omscholing of bijscholing.”

Subsidies voor scholing

„Wij zien dat flexkrachten die hun baan verloren hebben, zichzelf ook de vraag stellen wat ze nu eigenlijk echt willen. Met onze visie op werk van betekenis, helpen wij mensen door hun cv aan de kant te schuiven en een Gesprek van Betekenis te voeren. We vragen waar je blij van wordt, wat je talent is en hoe je jouw toekomst ziet. Als we dat weten, kijken we welke cursus, opleiding of training nodig is om stappen te zetten naar nieuw perspectief. De overheid heeft gelukkig tijdig ingezien dat zij de spil is in die transities van werk naar werk. Voor werknemers, werkzoekenden en voor bedrijven zijn er allerlei subsidiemogelijkheden voor om- of bijscholing. Olympia wijst mensen en bedrijven op de mogelijkheden, begeleidt ze en brengt partijen bij elkaar. We investeren in mensen zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en aantrekkelijk blijven voor hun huidige of toekomstige werkgever.”

Omscholen met BBL opleiding

In samenwerking met opdrachtgevers en opleiders begeleidt Olympia zij-instromers die omgeschoold worden tot monteur, met een BBL opleiding Mechatronica op MBO Niveau 3. Dit is een opleiding die bestaat uit leren en werken. “Een goed voorbeeld hiervan is Robin. Hij was kok, maar nu werkt hij als monteur, terwijl hij een BBL opleiding volgt, bij een bedrijf die aan de andere kant van de voedingsindustrie zit. In de keuken voelde Robin zich niet meer op zijn plek. Hij klopte aan bij Olympia en vertelde dat hij een carrièreswitch overwoog naar de techniek, want daar ging zijn hart wel sneller van kloppen. Zo ontstond er een match met een bedrijf dat machines maakt voor de voedselindustrie. Een win-win situatie. Robin krijgt de kans om een nieuw vak te leren waar hij graag zijn wekker voor zet. En de werkgever investeert in een duurzame relatie met een gemotiveerde werknemer en krijgt een groot deel van de scholingskosten terug.“

Welke opleidingstrajecten biedt Olympia nog meer? „Naast het begeleiden van BBL-leerlingen, biedt Olympia drie maatwerktrajecten voor de momenteel moeilijk vervulbare vacatures van Operator, Chauffeur en Zonnepanelenmonteur. Wij verzorgen de werving & selectie en nemen assessments af. Daarnaast nemen wij de gehele administratie uit handen, betalen de opleidingskosten en regelen de subsidies. Wij houden nauwlettend de prestaties en voortgang in de gaten door de flexkrachten te coachen. Maar denk ook aan een wervingscampagne en een landingspagina voor klanten die plaats willen bieden aan meerdere leerlingen.”

Ontwikkelen op je werk is heel belangrijk

Het belang van bewustwording om te blijven ontwikkelen groeit, bij werknemer en werkgever, vertelt Tessa Visser. „Wij spreken veel flexkrachten die door de crisis hun werk zijn kwijtgeraakt. We merken dat mensen zich steeds bewuster worden van het feit dat ze zich moeten blijven ontwikkelen, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Vooral bij jongeren zie ik steeds vaker de behoefte om breder te ontwikkelen, dat is hoopvol. Aan de andere kant praten wij dagelijks met werkgevers in onze regio. Ze kloppen bij ons aan met vragen als: hoe kom ik aan gemotiveerde en goed opgeleide mensen, nu en in de toekomst? Wat kan ik doen om aantrekkelijk te blijven als werkgever? Hoe moet ik het perspectief van mijn werknemers vorm en inhoud geven? Goede vragen, want we leven in een tijdperk waarin het talent niet voor het oprapen ligt. De sleutel zit wat Olympia betreft in het durven investeren in scholing. Juist nu.”


Thema's
Gerelateerde artikelen