Welke positieve effecten heeft diversiteit op de werkvloer?

  • 6 okt. 2020 14:30

Onze missie is de unieke waarde van iedereen tot uitdrukking laten komen via werk. En daarmee een werkklimaat van betekenis creeëren. Diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer zijn daarbij essentieel. Je achtergrond, kleur of overtuiging hebben je immers gemaakt tot wie je bent. Hoe diverser het team, hoe meer verschillende unieke waarden je als bedrijf kunt inzetten.

Oprechte intenties

Bij vele organisaties staat diversiteit gelukkig hoog op de agenda. En dat zie je niet alleen terug in deze week van Diversity Day:

  • VN-organisatie International Labour Organization (ILO) riep om meer vrouwen in leidinggevende functies: “Als je als bedrijf succesvol wilt zijn, maak je van genderdiversiteit een speerpunt” (AD, 2019).
  • De Europese Centrale Bank liet op haar beurt weten vacatures langer open te laten staan omdat ze er niet in slaagt om vrouwelijke kandidaten te krijgen voor de Raad van Toezicht (NOS, 2019).
  • De CEO van Microsoft heeft inclusie tot strategisch speerpunt van Microsoft uitgeroepen en ‘zoekt nu actief naar personeel met beperkingen’ (NRC, 2019). Zij namen voor een project honderd autistische werknemers aan. Hun aanwezigheid op de werkvloer vergde soms wat aanpassingsvermogen van zowel leidinggevenden als collega’s. Daarom biedt Microsoft daarin trainingen aan.  
  • De Refugee Talent Hub organiseert meet-and-greets om statushouders zonder baan te linken aan werkgevers van financiële instellingen (FD, 2019).

Diversiteit op werk vraagt om een open blik

Bedrijven in Nederland willen over het algemeen graag divers zijn, maar focussen vooral op zichtbare diversiteit. Daarnaast gaat diversiteit in de praktijk al snel gepaard met hokjesdenken. Mensen worden gereduceerd tot kenmerken die in cijfers zijn uit te drukken. Zo’n cijfergerichte aanpak leidt er vaak toe dat organisaties maar een deel van de vele aspecten van diversiteit meenemen. Ze missen onzichtbare verschillen op de werkvloer zoals levenservaringen, persoonlijkheid en denkwijze. En juist deze verschillen hebben sterke invloed op de diversiteit in teams. “Het is cruciaal dat iedereen een open blik houdt voor álles wat een ander meebrengt aan diversiteit. Reduceer de inbreng van mensen dus niet tot een paar kenmerken”, stelde Belhaj al.

Precies wat wij nastreven en doen bij Olympia. Wij zoeken de unieke waarde die iedereen met zich meebrengt. Daarbij handelen we automatisch vanuit inclusiviteit en diversiteit. We gaan uit van de overtuiging dat als mensen werken vanuit hun eigen kracht, zij daarmee doen wat er toe doet. Het werk dat zij verzetten heeft daarmee niet alleen veel meer effect, maar zorgt ook voor een betere ‘state of mind', meer creativiteit en de wil zich te ontwikkelen. Deze werknemers zijn en voelen zich meer betrokken bij hun bedrijf en laten een lager verloop en ziekteverzuim zien.

Inclusieve bedrijfscultuur

In een echt diverse organisatie staat inclusiviteit voorop en voelen werknemers zich thuis. Dit vraagt soms om een omslag in de bedrijfscultuur. Zichtbare diversiteit is een stap in de goede richting. Maar zonder structurele verandering, ook op onzichtbare kenmerken, ben je er nog niet: “Wat diversiteit betreft, zijn er geen quick-wins.” De Harvard Business Review (10 mei) sluit zich hierbij aan. Volgens hen is er zonder diversiteit geen sprake van een organisatiecultuur, maar een organisatiecultus: alle werknemers denken en zeggen hetzelfde. De starheid en conformiteit van dit ‘cultusgedrag’ is slecht voor de organisatie omdat het innovatie beperkt. Als iedereen hetzelfde denkt, zal minder snel vernieuwing ontstaan.

Werkklimaat van betekenis

Een diverse bedrijfscultuur gaat om gezond debat. Kleur, overtuiging, het wel of niet hebben van een beperking verschilt niet alleen op papier, maar werknemers voelen zich daadwerkelijk thuis en willen blijven. “Iedereen moet zich vrij, uitgenodigd en veilig voelen. Als leiders het écht menen, dan kan het snel gaan”, volgens Karima BelhajAls Olympia nemen wij deze inzichten mee. Onze intentie? Samen met werkgevers in Nederland een werkklimaat van betekenis creëren waarin iedereen voelt dat wat je doet of wie je bent, ertoe doet.


Thema's
Gerelateerde artikelen