Hoe Olympia impact maakt via werk

  • 29 nov. 2022 11:40

‘Olympia geeft werk betekenis,’ is onze belofte. Flexkrachten doen werk dat ertoe doet en daarom geven zij via hun werk betekenis. Aan hunzelf, aan hun omgeving en aan de maatschappij. Betekenisvol werk zit in verschillende niveaus. Dat hoeft voor een werknemer niet altijd te gaan over het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Het gevoel hebben dagelijks werk te doen dat ertoe doet, geeft voldoening. Ook dat is betekenisvol werk. Met het oog op de krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om nu mensen te binden en boeien, met werk van betekenis. Bij Olympia nemen we verschillende initiatieven om betekenisvol werk voor iedereen te creëren en dat leggen we jaarlijks vast in ons Maatschappelijk Jaarverslag. Hieronder een samenvatting.

 

Onze impact op flexkrachten

Bij Olympia kijken we naar wat iemand kan. Of kan leren. Maar ook naar iemands unieke waarde. Wat maakt werk betekenisvol voor diegene? Wij voeren daarom gesprekken van betekenis met onze flexkrachten. Dat helpt ons om een goede en duurzame match te maken. Scholing en ontwikkeling is hierbij essentieel. Wij bieden flexkrachten verschillende mogelijkheden aan:

  • De Olympia-app: In 2021 en 2022 vernieuwden we de app. Daarmee vergroten we de kans op toekomstbestendig en betekenisvol werk. Kandidaten en flexkrachten kunnen bijvoorbeeld testen doen welk werk er voor hen toe doet, trainingen volgen, maar ook direct reageren op vacatures. 

  • Omscholen: Mensen die hun baan waren kwijtgeraakt door de coronacrisis, hielpen we met scholing. Zo volgden ze trainingen om snel aan de slag te kunnen in vitale beroepen.

  • Leerwerkrotonde: Mede door corona en de krappe arbeidsmarkt ontstond in sommige sectoren een tekort aan arbeidskrachten. De Leerwerkrotonde stoomt mensen klaar voor beroepen in deze sectoren. Kandidaten gaan direct aan de slag bij een bedrijf en volgen ondertussen een opleiding. Olympia begeleidt de flexkrachten tijdens het hele traject.

  • Cobot: Door digitalisering en robotisering veranderen banen. Daarom bieden we samen met Olmia Robotics cobots aan bij opdrachtgevers. Cobots zijn robots die samen met mensen aan een taak werken. Zij nemen werk over dat voor medewerkers zwaar, gevaarlijk of eentonig is. En zo ontstaat er ruimte voor hun ontwikkeling. Het leren bedienen van bijvoorbeeld een robotarm is een mooie vaardigheid die steeds belangrijker wordt in de toekomst.

Onze impact op Olympianen

Bij Olympia zijn 850 medewerkers in dienst. Ons ultieme doel voor 2024 is dat minimaal 80% van hen geïnspireerd aan het werk is. Dat betekent dat mensen hun werk betekenisvol vinden en beseffen dat wat zij doen ertoe doet. Om dit op de werkvloer uit te dragen, bevorderen we elkaars persoonlijke groei, zetten we in op goed leiderschap, voeren we betekenisvolle gesprekken en koppelen we iemands purpose aan die van Olympia. Verschillende initiatieven zorgen ervoor dat we dit blijven uitdragen en verbeteren:

  • Betekenisvol Werk Onderzoek: Sinds 2018 meten we elk jaar of werknemers tevreden, betrokken en geïnspireerd aan het werk zijn. Dan kunnen we bijsturen als dat nodig is. In 2021 was 90% zeer tevreden over hun werk bij Olympia. 27% scoorde hoog op betekenis en is geïnspireerd aan het werk. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2020. Over 2022 verwachten we weer een stijging. 

  • Persoonlijke Betekenisverklaring: Al onze Olympianen maken een persoonlijke betekenisverklaring. Daarin leren ze meer over hun drijfveren, passies en kwaliteiten. Zo weten ze waar hun talenten liggen, hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen en waar zij blij van worden. Met deze kennis is het makkelijker om maximale voldoening uit het werk te halen.

  • Olympia Academie: Wij geloven dat ‘een leven lang leren’ bijdraagt aan geïnspireerd aan het werk zijn. Onze Olympia Academie helpt de organisatie om continu lerende te blijven. De Academie begeleidt bijvoorbeeld de persoonlijke betekenisverklaring, leidt interne coaches op, neemt nieuwe werknemers mee in de kernwaarden van Olympia en leert medewerkers discriminatie te herkennen en inclusief te communiceren.

Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Ons geloof is dat iedereen recht heeft op betekenisvol werk. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Olympia werkvertrouwen is ons expertisecentrum dat zich richt op het matchen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. Denk daarbij aan mensen die langdurig in de bijstand zitten, jongeren zonder startkwalificatie, statushouders, mensen met een fysieke of lichamelijke beperking en ex-gedetineerden.

In 2021 en 2022 hielpen we circa 5.600 flexkrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Dat is gemiddeld 5,4% van alle flexkrachten die via ons in dienst waren. Dit is mede het resultaat van de investering in goede relaties met de UWV, gemeentes, WerkgeverServicepunten en regionale mobiliteitscentra.

Erkenning voor onze inzet

Al deze initiatieven en inzet op betekenisvol werk zorgden ervoor dat wij verschillende keurmerken kregen. Zo zijn we in 2021 opgeklommen tot de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO): Trede 3. Olympia is daarmee de eerste van de top 10-spelers binnen de uitzendbranche met dit certificaat. En daar zijn we ontzettend trots op.

2023: een blik vooruit

De coronacrisis heeft ons laten zien dat werk meer is dan alleen geld verdienen. Het zorgt ook voor sociaal contact, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, verbinding, zingeving en structuur. In combinatie met de krappe arbeidsmarkt, die ook in 2023 doorzet, blijft betekenisvol werk een belangrijk thema. Dus ook in 2023 zetten we ons daar vol voor in.

Verder blijven we ons inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo hielpen we in 2022 al meer dan 300 Oekraïense vluchtelingen aan werk. Ook namen we twee Oekraïense vluchtelingen in dienst. Daar vertelt Olympiaan Cherise alles over in dit artikel.

Sociaal Jaarverslag 2021


Thema's
Gerelateerde artikelen