Nieuwe Uitzend CAO 2022

Wat betekent dit voor werkgevers?

 • 12 okt. 2021 15:38

Op 17 november 2021 gaat met terugwerkende kracht en na akkoord van alle partijen de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten in. Deze loopt tot 2 januari 2023.   Aanpassingen in de CAO vloeien voort uit het advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ dat de Sociaal-Economische Raad in juni 2021 publiceerde.  Daarbij gaat het erom concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen doordat de arbeidsvoorwaarden van een uitzendkracht ten minste gelijkwaardig zijn aan het totaal aan arbeidsvoorwaarden van werknemers in gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever. 

Verder worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat contractvormen ruimte bieden om steeds de goedkoopste vorm van arbeid te kiezen. Daarbij gaat het onder meer om de aanpak van schijnzelfstandigheid en om de flexibele contracten bij de opdrachtgever. Daarnaast is er aandacht voor en inzet op de duurzame inzetbaarheid c.q. van-werk-naar-werk van werknemers. Als uitzendwerkgever staan wij hier vierkant achter. 

De voorgenomen aanpassingen in het kort 

Per 17 november 2021  

 • Er is een nieuw cao-artikel over 'onwerkbaar weer' 

Per januari 2022  

 • Fase A van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken  
 • Fase B van 4 jaar en 6 contracten naar 3 jaar en 6 contracten  
 • Wachttijd pensioen van 26 weken naar 8 weken  
 • Verbreding en verduidelijking van de pensioengrondslag 
 • Beloningsregeling Inlener (BRI): 
  • Uitbreiding componenten: eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding  
  • Initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever. 
  • Inschaling flexkracht op basis van beleid Inlener voor vaste medewerkers
  • Toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. 
 • Arbeidsmigranten, cao-partijen willen per 01-01-22 afspraken maken over:
  • Inkomenszekerheid, voltijds minimumloon gedurende eerste twee maanden
  • Geen schulden opbouwen
  • Redelijke periode om de huisvesting te verlaten 
 • Duurzame inzetbaarheid stimuleren   
 • Reparatie WW - SPAWW 

Olympia is blij met deze ontwikkelingen 

Waarom? De nieuwe cao sluit goed aan op onze visie op de arbeidsmarkt: betekenisvol werk voor iedereen. Dat begint bij het centraal stellen van de flexwerker. Wij geloven dat deze ontwikkelingen leiden tot meer perspectief voor de uitzendkracht en tot een andere kijk op de waarde van flexwerk. Wij vinden dat zelfstandige, flexibele- en vaste arbeidsrelaties gelijkwaardig naast elkaar kunnen bestaan. Flexibiliteit blijft daarbij essentieel en zeker niet alleen in economisch onzekere tijden. 

Graag werken wij samen met organisaties die gefundeerde keuzes maken, gebaseerd op de waarde die een arbeidsvorm in een specifieke situatie heeft. Samen met onze opdrachtgevers dragen wij bij aan een samenleving waarin iedereen betekenisvol werk kan doen. Onze verwachting is dat deze structurele veranderingen, gecombineerd met de schaarste op de arbeidsmarkt, vanaf januari 2022 leiden tot een stijging van de kosten van flexibele arbeid.   

Een uitgebreide weergave en vertaling van alle ontwikkelingen is te lezen in het document Arbeidsmarktontwikkelingen Olympia. Klik hieronder op de blauwe knop om te downloaden. 

Download PDF


Thema's
Gerelateerde artikelen