Focus op purpose: een investering die geld oplevert

  • 15 aug. 2021 17:05

Er vindt een omslag plaats in het bedrijfsleven: de focus op minimale kosten en maximale output is achterhaald. Daar komt een focus op zingeving en betekenis voor in de plaats. Purpose in plaats van winst, dus. Dat betekent niet dat geld verdienen anno 2021 van ondergeschikt belang is: bedrijven met een purpose presteren beter, ook financieel. Maar hoe gooi je als organisatie het roer om? En hoe zorg je dat het jou ook wat oplevert?  

Steeds meer organisaties – groot en klein – vinden zichzelf opnieuw uit. Zo wijzigde ABN AMRO onlangs van koers met de belofte: ‘banking for better, for generations to come’.
En de bank stopte prompt met het investeren in de tabaksindustrie. Ook een sterk voorbeeld: Volvo. Omdat het bedrijf iets wil bijdragen aan milieu en maatschappij introduceert het alleen nog maar elektrische of hybride modellen. Ondanks de financiële consequenties. 

Status of betekenis 

We willen zingeving, liefst een beetje snel. Dat schrijft Ben Tiggelaar in het NRC over een gezamenlijk onderzoek van LinkedIn en Aaron Hurst, auteur van The Purpose Economy. Daarin werd aan ruim 26.000 mensen gevraagd wat hun belangrijkste werkmotivatie was: geld, status of betekenis. 
Alle ondervraagden vinden betekenis belangrijk, voor 37 procent is betekenis zelfs de grootste drijfveer. Ook het Nationaal Onderzoek naar Purpose in Organisaties signaleert deze trend: 42% van de bevraagde medewerkers zoekt een duidelijke purpose in de organisatie. 
 

Minder ziekteverzuim, meer winst 

Dat zijn cijfers waar je als werkgever niet omheen kan. Wie wil als werkgever zijn bedrijf nou niet koppelen aan een purpose. Het is toch prachtig alle neuzen dezelfde kant op om een mooi doel te bereiken?
Maar wat levert zo’n verschuiving naar een bedrijfsvoering gericht op je purpose nou nog meer op? Bij Olympia weten we al lang dat studies aantonen 
dat wie betekenisgericht werkt productiever is, minder vaak en lang ziek is en langer aan het werk blijft. Bovendien is er minder verloop.
Het hebben van een hoger doel leidt tot 29 procent gelukkigere werknemers, 40 procent minder burnout-klachten en maar liefst tot 300 procent meer innovatie. Een focus op purpose is dus een investering die geld oplevert. Bedrijven met purpose presteren zelfs 133% beter dan gemiddeld. Ook verdubbelt daar de score op verschillende KPI’s ten opzichte van bedrijven zonder duidelijke purpose.


Vrijheid en vertrouwen 

Als je er als werkgever in slaagt om medewerkers het maximale te laten geven, dan ben en blijf je succesvol. Dat betekent ook dat je medewerkers moet gaan aanspreken op en belonen voor de waarde die ze leveren. De waarde voor het bedrijf en zijn klanten. De waarde voor zichzelf. 
Om dit doel te bereiken moeten controle en sturing op processen ruimte maken voor vrijheid en vertrouwen. Moeten targets ruimte maken voor betekenis. Moet werk door iedereen worden gezien als een waardevolle activiteit. Als wij werk van betekenis doen en laten doen, zijn we allemaal beter af.
 Wij meten dit. Wij hebben als doelstelling om de helft van onze medewerkers geïnspireerd aan het werk te laten zijn. Wij hebben nu een derde geïnspireerde medewerkers die werken bij Olympia en groeien mede door deze doelstelling jaar op jaar. 

De aanpak in drie golven 

Maar hoe pak je dat aan? Jeroen Geelhoed, Salem Samhoud en Nur Hamuruc beschreven hun ideeën hierover in het boek Creating Lasting Value. Hun aanpak komt neer op drie golven.  
Ten eerstelead the value. Zorg dat er een visie is, en betekenis. Zo worden werknemers gepassioneerd en geïnspireerd.  
De tweede golf is manage the value. Zorg ervoor dat je visie in alles terugkomt wat je doet.
Als dit lukt, gaan de resultaten omhoog. Want klanten zijn tevreden. Ze raden je aan anderen aan.
En werknemers hebben het naar hun zin. 
 
De derde golf richt zich op het beeld van de buitenwereld: market the value. Zorg ervoor dat mensen positief over je organisatie praten. Wanneer dit lukt, heb je een goede reputatie en ben je een aantrekkelijke werkgever. Het beeld over je organisatie is positief. 

Energie om te veranderen 

Uiteindelijk begint het proces met energie. Het is van doorslaggevend belang dat iedereen in het bedrijf een bepaalde urgentie of opwinding voelt. De energie om te veranderen. 


Thema's
Gerelateerde artikelen