Verschuif focus van werven naar behouden

  • 11 dec. 2023 11:20

Werkgevers leggen de focus nog teveel op werving en selectie. En dat terwijl het investeren in personeelsbehoud op lange termijn zoveel meer oplevert. Dit weten we allemaal al jaren. Maar waarom staat het behoud van personeel dan niet bovenaan de agenda van werkgevers? Wat ons betreft is behouden het nieuwe werven. 

Meegaan met de verschuiving op de arbeidsmarkt

Olympia weet als geen ander hoe je de juiste talenten aantrekt en matcht met de juiste functies. Maar tijden veranderen en ook wij maken een verschuiving in nadruk mee. De focus ligt bij Olympia niet langer alleen op het aantrekken van nieuw talent, maar vooral ook op het behouden van bestaand personeel.  Nu was aandacht voor medewerkers altijd al van belang. Maar met de huidige, structureel, krappe arbeidsmarkt is het nog belangrijkers dan het altijd al is geweest. De prijs voor niet doen, is gewoonweg te hoog. Dit is iets dat je vandaag de dag vaak hoort: behoud is het nieuwe werven. Maar, verschuift deze focus ook in andere sectoren? In een recent onderzoek waar Olympia aan meewerkte, zochten we het antwoord. 

Onderzoek: Meer aandacht voor werving, minder voor behoud

Onlangs verscheen het rapport HRM Trends in handel en logistiek. Het onderzoek is specifiek voor de logistiek en handel, twee van onze focussegmenten. Het onderzoek benoemt en concludeert meerdere keren dat het behoud van huidig personeel belangrijk is. Maar, in de praktijk zijn andere ontwikkelingen zichtbaar:

  • Investeren in training en talentontwikkeling van zittend personeel daalt;

  • Aandacht voor werving en selectie neemt over de jaren structureel toe;

  • De ruime minderheid van bedrijven investeert in duurzame inzetbaarheid;

40 procent van de bedrijven in de logistiek en handel wordt door personeelstekort belemmerd in de bedrijfsvoering. Dit concludeert Steven Gudde, Directeur Arbeidsmarkt bij Olympia na het bestuderen van het onderzoek.

Het is volgens Gudde lonender om in te zetten op werkgeverschap en zittend personeel, dan om (steeds opnieuw) te investeren in werving & selectie. Bedrijven moeten op alle niveaus inzetten op goed werkgeverschap. Dat betekent dat zij bakens en prioriteiten moeten verzetten. Gudde: “Het salaris, ontwikkeling én duurzame inzetbaarheid hebben alle aandacht nodig. De investering in werkgeverschap vertaalt zich bovendien direct naar waarde voor werving en selectie. Het mes snijdt aan twee kanten. Dit vraagt wel om te breken met gewoontes.”

Zet meer in op interne doorstroom dan externe werving

Interne doorstroom staat nog te weinig op de agenda van bedrijven. Dat blijkt ook uit andere onderzoeken die concluderen dat werkgevers en ondernemers zich meer richten op werving dan behoud. Dit is écht een gemiste kans, want de voordelen van interne mobiliteit (de doorstroom van medewerkers binnen een organisatie) zijn groot. Werving was voor een lange tijd een werkbare strategie. Maar of die strategie blijft werken? Ontwikkel een strategie om je personeelsbestand te behouden. Op deze manier creëer je voordeel op de langere termijn. 


Dat we steviger moeten inzetten op het behouden van medewerkers is natuurlijk niet nieuw en is niet door de krapte ingegeven. Dit is goed werkgeverschap. Meer hierover weten? We schreven een artikel over hoe je medewerkers behoudt door te investeren in hun ontwikkeling. En we publiceerden een artikel over hoe je het functioneringsgesprek strategisch inzet. Dit gesprek is waardevol en een krachtig hulpmiddel om medewerkers te behouden.  


Thema's
Gerelateerde artikelen