Drie tips: Hoe investeer je in een goede werksfeer?

  • 15 sep. 2021 15:09

Wil je het beste uit je medewerkers halen? En ervoor zorgen dat ze bij jouw organisatie blijven? Zorg dan dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Uit onderzoek van onder andere Protime en de inzichten uit onze hartslagmeter blijkt dat onder personeel een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle organisatie. Dat is niet zo verrassend. Niemand gaat graag naar zijn werk als de sfeer er om te snijden is.

Over het algemeen zijn Nederlanders overigens heel tevreden over de werksfeer: maar liefst 64% zegt vriendschappelijk met andere medewerkers om te gaan en 12% geeft zelfs aan een hechte band te hebben met één of meer collega’s. Zo’n 17% van de respondenten meldt een puur zakelijke band hebben met collega’s en 6% spreekt collega’s zelden.

Gezamenlijk doel 

Wie informeel met collega’s omgaat, weet vaak beter wat er speelt in de organisatie. Goede onderlinge verhoudingen zorgen ook dat je elkaar opvangt als dat nodig is, elkaar helpt door kennis over te dragen en steunt bij problemen. En de collega die een ander helpt, kan ook steun terugverwachten. Collegiaal samenwerken is leuker, maar ook beter voor de productiviteit. Iedereen zet samen de schouders eronder en de neuzen staan dezelfde kant op. Dat maakt het streven naar een gezamenlijk doel een stuk eenvoudiger. 

Collegialiteit bevorderen en behouden

Dit klinkt allemaal erg logisch, maar toch zijn er heel wat bedrijven waar er van vriendschap of een hechte band tussen collega’s geen sprake is. Sterker nog, als je even niet oplet vliegen ze elkaar in de haren. Wat kan je als werkgever doen om collegialiteit te bevorderen en te behouden? Een paar simpele oplossingen om medewerkers de ruimte te geven om elkaar te leren kennen: 

  1. Creëer op kantoor plekken waar medewerkers elkaar kunnen ontmoeten zonder een afspraak met elkaar te hebben: Door die bekende koffiehoek in te richten, te zorgen voor gezamenlijke lunches of door regelmatig een moment te creëren waarop je het met elkaar níet over werk hebt. Als je jouw medewerkers de gelegenheid geeft een band met elkaar op te bouwen, versterkt dat het saamhorigheidsgevoel.  

  2. Organiseer ook buiten kantoor informele ontmoetingen: Teambuildingdagen of teamuitjes zijn heel waardevol. Elkaar ontmoeten in een andere setting werkt in de eerste plaats verfrissend. Ten tweede leer je elkaars persoonlijke situatie kennen. Zo begrijp je vanuit welke context iemand werkt. Dit zorgt ervoor dat je meer begrip hebt voor elkaar en bevordert de samenwerking. Daarnaast is het ook gewoon leuk dat jouw werkgever je een leuke dag of avond gunt en in het team investeert.  

  3. Onderzoek de collegialiteit van nieuwe medewerkersHet is niet vreemd om iemand die je van plan bent om in het team op te nemen, te vragen naar hoe hij of zij kijkt naar collegialiteit. Is degene betrokken bij collega’s, bereid om kennis en informatie te delen en samen tot oplossingen te komen? Je zou ook kunnen vragen naar voorbeelden van wat degene belangrijk vindt in het samenwerken met collega's. Let op: het kan ook zijn dat iemand juist kiest om zijn eigen werk af te maken. En dus ook nee kan zeggen tegen een collega. Dat is een keer niet erg, en misschien juist heel verstandig. Zolang het maar geen structureel gedrag is.

OLY 002 body 20190806 2

Tel mee met taal 

In een multicultureel team is de uitdaging om een collegiale sfeer te creëren soms nog groter. Behalve eventuele afstand-issues en cultuurverschillen kunnen er ook taalbarrières zijn. 
Olympia en de Volksuniversiteit Oss proberen die samen weg te werken om onder andere collegialiteit te bevorderen in het project 
Tel mee met Taal. Organisaties die hun medewerkers Nederlands willen laten leren, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen.  

Waardering op werk

Waardering op de werkvloer is een belangrijk onderdeel van een positieve werkbeleving. Het is zelfs een van de pijlers om je geïnspireerd aan het werk te zijn. Als werkgever heb je hier invloed op door te investeren in de werksfeer. Is die sfeer goed, dan zullen de complimenten sneller over en weer vliegen. Naast waardering is ook de betrokkenheid van de leidinggevende en autonomie een belangrijk onderdeel om geïnspireerd aan het werk te zijn. En dat is belangrijk, want medewerkers zijn dan drie keer gelukkiger, 225% productiever en blijven langer bij een organisatie. Met collegialiteit heb je al invloed op waardering en de betrokkenheid.

Betekenis en toekomst

Als werkgever investeer je in een goede werksfeer door: medewerkers de ruimte geven elkaar te leren kennen, op én buiten het werk, en gericht te zoeken naar collegiale medewerkers passend in het team. Dit is belangrijk omdat medewerkers meer betekenis in hun werk ervaren als zij zich gesteund voelen door collega’s en de sfeer goed is. Want ook dat is de waarde van werk: het ontmoeten van mensen die er voor jou toe doen en waar je een betekenisvolle relatie mee opbouwt. Mensen die dit ervaren zijn loyaler aan een werkgever dan anderen. 
Dat maakt een investering in collegialiteit op de werkvloer een investering in de toekomst.  


Thema's
Gerelateerde artikelen