Werkklimaat van betekenis

Het is belangrijk dat mensen werk van betekenis hebben en houden. Want als mensen weten dat wat ze doen ertoe doet, draagt dat bij aan het leven van hem of haar zelf en zijn of haar omgeving. Toch ervaart ruim zeventig procent van de werknemers geen betekenis uit zijn of haar werk. Dat terwijl onderzoek uitwijst dat mensen die betekenisgericht werken, productiever en creatiever zijn. En meer gezondheid en geluk ervaren.

Veranderingen

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zetten de definitie en duurzaamheid van werk en werkrelaties in een ander daglicht. De uitruil van loon naar arbeid, ergens bij horen, erkenning en ontwikkeling is niet het enige waar het om draait. En dat besef groeit. Een groot deel van de jonge generatie zoekt naar purpose in zijn of haar werk. Een groot deel van de beroepsbevolking ervaart onzekerheid en druk doordat werk door veel oorzaken verandert. Bijvoorbeeld door het verdwijnen van werk of de (on)mogelijkheid om werk te combineren met zorgtaken. Daarbij is het de vraag of iedereen kan meekomen met de veranderingen.

Ook bij werkgevers zien wij een kentering. We zien het besef toenemen dat het niet uitsluitend draait om economische en materiële waarden. Organisaties organiseren zich steeds meer rondom de fundamentele redenen waarom zij bestaan, hun organisatie-purpose.

Onze rol

Wij zien een toekomst waarin werk wordt gezien als een betekenisvolle activiteit waaruit ieder individu voldoening haalt en als bron voor collectief welzijn. Daarbij is werk lang niet altijd meer een traditioneel betaald dienstverband. Als Olympia hebben wij de purpose om de maatschappelijke transitie te leiden naar betekenisvol werk. Zodat iedereen beseft dat wat hij of zij doet, ertoe doet. Vanuit onze rol als werkgever, als arbeidsbemiddelaar enals partner van honderden organisaties.

Onze invloed op werk van betekenis

De impact die ‘betekenis’ heeft op mens, organisatie en maatschappij is wetenschappelijk ruim bewezen. Uit literatuuronderzoek dat we hebben verricht, komt naar voren dat om betekenisvol werk te kunnen doen en zingeving te ervaren, een aantal elementen bepalend is in het werkklimaat van een organisatie. Denk onder meer aan het belang van een heldere missie met maatschappelijke relevantie. Het leiderschap en de mate waarin mensen zich verbonden voelen met een organisatie. De mate waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en gewaardeerd voelen. Maar ook de impact van elementen als werkplek, veiligheid en arbeidsvoorwaarden. Voor al deze facetten, die het werkklimaat bepalen, zijn wij, als werkgevers verantwoordelijk.

Oproep aan werkgevers

Wij geloven dat wij als werkgevers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om zaken collectief anders te regelen. En daarom doen wij de oproep aan werkgevers om samen met ons te werken aan een Werkklimaat van Betekenis, om samen te werken aan een omgeving waarin werknemers betekenis geven via werk. En om bij te dragen aan ons collectief welzijn.

Samen werken aan een werkklimaat van betekenis

Onder de noemer ‘samenwerken aan een betekenisvol werkklimaat’ gaan we inhoudelijk discussiëren, elkaar inspireren, inzichten en ervaringen delen. We staan stil bij wat betekenis van werk inhoudt. Voor onszelf, voor onze omgeving en voor de werknemers waar we voor opgesteld staan. En zullen gezamenlijk verkennen welke maatregelen en acties nodig zijn om het werkklimaat binnen de organisatie zo in te richten dat mensen werk van betekenis kunnen (blijven) doen en ervaren. Dit doen wij door middel van onder meer ronde tafelbijeenkomsten, interviews en onderzoeken. De inzichten die we uit de gesprekken op doen verzamelen we en brengen we uit in publicaties in de vorm van white papers en artikelen.

Download onze white paper

Werken aan een nieuw Olympia

Maak kennis met Dimitri Yocarani, CEO van Olympia. Deze jonge, bevlogen ondernemer ontwikkelde zich in korte tijd van intercedent tot eigenaar en algemeen directeur van een van de grootste arbeidsbemiddelaars van Nederland. Purpose én profit staan centraal in zijn denken. De nieuwe merkbelofte van de organisatie: ‘Olympia geeft werk betekenis’. Lees het hele interview met Dimitri, download de PDF hieronder.

Lees het hele interview

Olympia in gesprek over de weg naar waarde gedreven (uitzend)werk.

Hoe zorg je dat de kwaliteit van de flexkracht centraal staat? En dat goed werkgeverschap voor flexkrachten ook bij opdrachtgevers prioriteit wordt? Lees het interview met onder andere Dimitri Yocarini. 

Diversiteit werkt

Olympia heeft als missie om samen te werken aan een werkklimaat van betekenis. Diversiteit en inclusie op de werkvloer zijn daarbij essentiële factoren. De afgelopen weken werd er veel geschreven over deze onderwerpen. NRC wijdde er op 17 mei zelfs een hele special aan. Met behulp van onder andere deze artikelen kunnen we een begin maken met het beantwoorden van vragen als: Hoe je zet je diversiteit in bij het realiseren van werk van betekenis? En waarom zou je?

Lees het hele artikel