4 tips om meer sociale impact te maken

  • 29 nov. 2022 12:32

Bij Olympia zijn we dagelijks bezig om sociale impact te maken via werk. Door mensen aan betekenisvol werk te helpen, werkgevers te stimuleren om mensen aan te nemen op competenties en talent, en mensen te begeleiden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Wil je ook meer sociale impact maken met je organisatie via werk? En hoe je daarmee in aanmerking komt voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen? Wij geven 4 tips.

1. Begin met een nulmeting

Het behalen van een PSO-certificaat geeft aan dat je als bedrijf sociaal maatschappelijke impact maakt. Via PSO Nederland kan je door middel van een tool, vrijblijvend verkennen welke trede je kan behalen op dit moment. Je maakt hiermee zichtbaar wat de sociale impact van jouw onderneming op dit moment is. Een nulmeting dus. Vanuit daar kun je bepalen hoe je deze impact kan bestendigen en vergroten.

2. Creëer draagvlak in de hele organisatie

Sociaal ondernemen vraagt om een stevig draagvlak in de organisatie. Zowel in de uitvoering, denk aan teamleiders, directe collega’s, als op HR-niveau zal het beleid gedragen moeten worden.

Als iedereen op de hoogte en enthousiast is, is het veel makkelijker om ook daadwerkelijk impact te maken.

3. Kijk kritisch naar je wervingsproces

Wil je inclusiever werven? Kijk kritisch naar je vacatureteksten. Ontsluit je daarmee ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Of moet je je vacature aanpassen? Of kun je een nieuwe functie creëren? Een waar de competenties van die doelgroep goed in uitkomen? Doen! Daarnaast is Open Hiring een goede manier om inclusiever te werven voor bepaalde functies. Zo krijgt iedereen een kans binnen jouw organisatie. 

4. Maak gebruik van sociale initiatieven in de omgeving


Wil je liever klein beginnen? Of kan je het niet (meteen) groots aanpakken? Kijk dan naar initiatieven in de omgeving. Kan je iets bijdragen aan scholen in de buurt? Bijvoorbeeld voorlichting geven. Is er ruimte om werknemers een paar uur vrijwilligerswerk te laten doen? Bijvoorbeeld op de lokale kinderboerderij. Of voorlezen aan kinderen met een taalachterstand. Koffie drinken met ouderen tegen eenzaamheid. Ook kleine initiatieven, maken een groot verschil.

 

Lees ook onze tips om impact zichtbaarder te maken


Thema's
Gerelateerde artikelen