Persbericht Olympia: Uitzendkrachten dupe van gat in NOW-vangnet

Bij Olympia alleen al 2.000 uitzendkrachten zonder werk en zonder NOW

  • 23 apr. 2020 13:27

Onderstaand persbericht is 23 april 2020 verstuurd.

Veel uitzendkrachten in Nederland zijn de dupe van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en staan onverwacht op straat. Het gaat om de uitzendkrachten die gekozen hebben voor uitzendbureaus die in 2019 zijn gegroeid. Olympia heeft het contract met 2.000 uitzendkrachten noodgedwongen beëindigd, maar hoopt deze maatregel te kunnen terugdraaien.

Terwijl de pijn van het Coronavirus gelijk is voor alle uitzendbureaus worden alleen de bureaus met een omzetverlies van tenminste 20% ten opzichte 2019 geholpen om hun uitzendkrachten de noodzakelijke bescherming te bieden. De overheid weigert vooralsnog het gat in de NOW-regeling te dichten door simpelweg af te zien van de eis van 20% omzetverlies in 2019 om daarmee 10.000-en uitzendkrachten nu zekerheid op werk te geven. Olympia heeft als gevolg het contract met 2.000 uitzendkrachten noodgedwongen beëindigd, maar hoopt deze maatregel te kunnen terugdraaien. Olympia geeft aan dit met pijn in het hart te moeten doen. “Dit staat haaks op de missie van Olympia, namelijk mensen aan werk van betekenis helpen en houden,” zegt Dimitri Yocarini, CEO van Olympia. “We zouden deze mensen graag aan boord houden, maar het kan niet. Uiteraard zetten we alles op alles om hen te begeleiden naar ander werk”.

“Alle uitzendkrachten verdienen juist nu, in deze onzekere tijd bescherming. Het is niet uit te leggen dat de ene uitzendkracht wel en de ander geen bescherming van de overheid krijgt. Ondanks dat ze in veel gevallen bij dezelfde opdrachtgevers werken. De uitzendkracht wordt nu hard en volstrekt onterecht geconfronteerd met de eerder gemaakte keuze om voor een uitzendbureau met omzetgroei te gaan werken. De groei van deze uitzendbureaus in 2019 geeft hen nu bij lange na niet de reserves om uitzendkrachten door te betalen zonder werk. Hoe graag de bedrijven dit ook zouden willen want uitzendkrachten zijn hen zeer dierbaar. Maar het bieden van die bescherming aan uitzendkrachten brengt de continuïteit in gevaar. Minister Koolmees werkt op aansporen van de Tweede Kamer nog aan een vangnet voor uitzendkrachten. Het is aan hem om dit gat te dichten. Maar de tijd dringt. Elke dag telt en is het verschil voor velen tussen wel of geen werk.’’

OLY 002 Body 202005 13

Meer informatie over Olympia en NOW

Neem voor meer informatie over Olympia en NOW contact op met Tamara Overbeek via mobiel 06 229 336 48 of e-mail t.overbeek@olympia.nl.

Lees meer over de negatieve effecten van de NOW-regeling (inclusief animatie rekenmodel): Olympia kan NOW helaas niet aanvragen.

Dimitri Yocarini, CEO Olympia: ‘We blijven vechten tegen een ongelijke behandeling van de ene flexkracht ten opzichte van de andere'

Optreden Yocarini in BNR op 23 april 2020 over ongelijkheid flexkrachten door NOW-regeling: luister naar het fragment uit de uitzending.


Thema's
Gerelateerde artikelen