3 tips voor goed werkgeverschap

  • 23 aug. 2022 15:51

Goed werkgeverschap is een vak apart. Het vraagt wat investering, maar je krijgt er ook veel voor terug. Gemotiveerd en betrokken personeel, een fijne werksfeer en uiteindelijk een beter(e) product of dienst. Voor iedereen fijn, want werken doen we een groot deel van ons leven. Maar hoe bereik je goed werkgeverschap? We geven 3 tips.

1. Creëer autonomie.

Autonomie is een belangrijke pijler voor werkgeluk. Werknemers zijn meer gemotiveerd als zij de vrijheid hebben om zelf te bepalen welke taken ze waar en wanneer doen. Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk of mogelijk. Soms moeten ze bepaalde resultaten halen. Maar als werkgever doe je er goed om hier kritisch naar te kijken. Waar is ruimte om personeel autonomie te geven? Dat kan bijvoorbeeld ook door ze mee te laten denken of mee te laten beslissen over bepaalde bedrijfsdoelen.

2. Achterhaal de intrinsieke motivatie bij werknemers

Waar krijgt een werknemer energie van? Waar ligt de intrinsieke motivatie? Wat zijn iemands sterke competenties? Bepaalde trainingen of tests geven antwoord op die vragen. Het geeft een werknemer inzicht waar voor diegene betekenis zit in het werk. Meestal krijgt een werknemer daarna een soort rapport waarin staat wat voor werk goed aansluit en energie geeft. Bij Olympia hebben we bijvoorbeeld een ‘persoonlijke betekenisverklaring’.

Met alleen een test of training ben je er nog niet. Het is ook belangrijk om het in praktijk te brengen. Laat werknemers bijvoorbeeld persoonlijke doelen stellen aan de hand van zo’n verklaring. En maak ruimte om hier regelmatig over te praten. Op die manier blijft de betekenis en zingeving in iemands werk levend en voelen ze zich gehoord.

3. Zorg voor een open bedrijfscultuur

Ook een open bedrijfscultuur draagt bij aan werkgeluk. Wees transparant over de doelen, successen en tegenvallers van het bedrijf en betrek werknemers. Daardoor snappen ze beter wat er gebeurt in de organisatie en voelen ze zich meer betrokken. Ook ontstaat er een vertrouwde omgeving, waarin werknemers durven te delen wat er speelt. Dat neemt een hoop druk en stress weg, waardoor ze uiteindelijk beter functioneren. 


Thema's
Gerelateerde artikelen