Olympia is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). De algemene voorwaarden die Olympia hanteert zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de ABU laatste versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Het grootste gedeelte van de algemene voorwaarden komt dan ook woordelijk overeen met de algemene voorwaarden van de ABU. Daarnaast bevatten deze algemene voorwaarden een aantal afwijkende en/of aanvullende bepalingen op de algemene voorwaarden van de ABU.

Download onze algemene voorwaarden als PDF.  

Wij helpen u graag uw ambities te realiseren