Olympia in top meest inclusieve werkgevers

14-06-2021

Onlangs heeft Olympia Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).
De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Olympia op een kwali
tatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee behoort Olympia tot de 10% van meest inclusieve organisaties in Nederland.  

Olympia bemiddelt mensen naar werk. Mensen die actief deel uit maken van de arbeidsmarkt, maar juist ook diegenen die aan de zijlijn staan. Zo hebben zij in het peiljaar ruim 1.600 flexkrachten bemiddeld die behoren tot een van de PSO doelgroepen; dit staat gelijk aan 4,3% van alle gewerkte uren van de flexkrachten die via Olympia aan het werk zijn. Dit zijn mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, vallen onder de Wet Banenafspraak, Beroeps Begeleidend Leeronderwijs t/m niveau 2 of een WIA- of WW-uitkering hebben. De PSO Trede 3 certificering helpt Olympia de verbinding aan te gaan met organisaties die het ook belangrijk vinden om juist deze mensen weer deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. En om andere organisaties te inspireren ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

“Wij geloven dat ieder mens een unieke waarde heeft die tot uiting komt via werk. Daarbij kijken we voorbij iemands CV naar wat iemand echt drijft. De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) biedt ons de mogelijkheid om, samen met onze partners hierin, maatschappelijk verbeterend te ondernemen. Zo proberen we samen verborgen talenten naar boven te halen. Daarmee helpen we deze mensen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Zo creëren we gelijke kansen voor iedereen om zich verder te kunnen ontwikkelen”, zegt Marcella de Muinck, directeur Olympia Werkvertrouwen.

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie PSO


Olympia 20212414 2
Perscontact Karlijn Stoelinga