Transitievergoeding

Publicatiedatum: 22 december 2020

Olympia stelde deze informatie uiterst zorgvuldig samen, maar je kan er geen rechten aan ontlenen. Door aanvullingen op de regelgeving en jurisprudentie kunnen wijzigingen plaatsvinden. 

De Wab en oproepovereenkomsten   

Een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of een overeenkomst tot aan het pensioen, zijn niet meer van deze tijd. Het werkende leven bestaat uit een keten van meerdere dienstverbanden bij meerdere werkgevers. Sinds 1 januari 2020 zijn oproepkrachten door de Wab beter beschermd. De balans op de arbeidsmarkt is verbeterd doordat de onwenselijke verschillen tussen vaste arbeidscontracten en flexarbeid zijn verkleind. De transitievergoeding draagt nu nog meer bij aan het klaarmaken van een werknemer voor een overgang binnen de arbeidsmarkt. En om zijn of haar arbeidspositie te verbeteren.

Voorwaarden transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer met terugwerkende kracht recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag dat een arbeidsovereenkomst start. Dit is inclusief opvolgend werkgeverschap en met een maximale pauze van zes maanden. Een werknemer heeft recht op deze transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst door de werkgever of opdrachtgever wordt beëindigd. Ook de proeftijd telt dan mee. Een werknemer heeft dus ook recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd door werkgever of opdrachtgever. De vergoeding vindt plaats over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst, vanaf dag één ongeacht hoe lang die duurt. Voor ieder dienstjaar bedraagt de vergoeding 1/3 maandsalaris. De overbruggingsregeling transitievergoeding voor 50+ is vervallen.

Daarnaast zijn de mogelijkheden verruimd om transitiekosten (bijvoorbeeld outplacement) en inzetbaarheidskosten (bijvoorbeeld scholing) in mindering te brengen op de transitievergoeding. Naast kosten gericht op het voorbereiden op een functie buiten de huidige werkgever is het nu ook mogelijk om (scholings)kosten ter bevordering van kennis en vaardigheden voor een andere functie binnen de eigen onderneming in mindering te brengen. De werknemer moet wel altijd vooraf schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van deze kosten.

Voorbeeld

Stel, een werknemer volgt vooraf een heftruckopleiding om aan het werk te kunnen via Olympia, dan is het niet mogelijk deze kosten op de transitievergoeding in mindering te brengen. Maar start een werknemer eerst als productiemedewerker en laten wij hem na een paar weken een heftruckopleiding volgen om door te stromen naar de functie van heftruckmedewerker, dan mogen wij deze kosten onder de juiste voorwaarden wel in mindering brengen.

Standpunt van Olympia

Olympia zet zich in op maximale flexibiliteit voor opdrachtgevers en maximale zekerheid en perspectief voor flexkrachten die met hun werk uitdrukking geven aan hun eigen unieke waarde. Wij beschouwen de transitievergoeding als een collectieve verzekering, waardoor de consequentie voor iedereen gelijk is. Dit betekent dat we geen afspraken maken op individueel (klant)niveau. Arbeidskrachten faciliteren wij in hun groei vanuit ons beleidsprincipe Goed Werkgeverschap. Dit gebeurt in de vorm van jaargesprekken, coaching en bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing. Hierdoor blijft de flexkracht duurzaam inzetbaar voor de arbeidsmarkt.

Wij starten reeds met begeleiding van de flexkracht voordat de opdracht daadwerkelijk afloopt en geven de flexkracht de juiste aandacht om een nieuwe baan van betekenis te vinden. We streven ernaar om een nieuwe baan zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de vorige baan. Het kan uiteraard voorkomen dat, ondanks deze begeleiding, het niet in één keer lukt om een nieuwe baan te vinden. In zo’n situatie betalen wij, na de begeleidingsperiode, de Transitievergoeding uit.

Meer informatie over de transitievergoeding?

Heb je vragen over de (hoogte van) de reservering van de transitievergoeding of wil je in gesprek met Olympia over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via olympia@olympia.nl of met jouw vaste aanspreekpunt bij Olympia.