Olympia en MVO

Olympia gaat een stap verder

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar als Olympia willen we daar een stap verder in gaan, richten we ons niet op ‘verantwoording’, maar juist op ‘ontwikkeling’. Het realiseren van onze purpose, namelijk ‘het leiden van de maatschappelijke transitie naar werk van betekenis’ houdt in dat wij in gesprek gaan over de waarde van betekenis, de impact die dat heeft op elk individu, op onze samenleving. En wij appelleren aan onze collectieve verantwoordelijkheid om mensen in staat te stellen werk van betekenis te kunnen doen, te laten ervaren. Uiteindelijk willen wij mens en organisatie helpen naar een wereld waarin betekenis van werk centraal staat.

Maatschappelijk jaarverslag 2018

Met ons MVO Jaarverslag 2018 hebben we onze bijdrage aan de maatschappij, mens en milieu voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Trots zijn we op de talloze initiatieven die vanuit Olympia ontplooid worden om onze maatschappelijke impact te laten gelden. Dat gaat van regionale initiatieven tot en met de selectie van onze ketenpartners. Een aantal projecten is in het verslag beschreven. Maar dit is zeker niet het volledige overzicht.

Ambitie voor de toekomst

Onze ambitie is om betekenis van werk inzichtelijk en meetbaar te maken. Om te begrijpen welke toolbox wij moeten inrichten om mens en organisatie te helpen en gidsen om de transitie echt te maken. Inzicht te krijgen in welke interventies effectief zijn, waar we rekening mee moeten houden. En vooral in gesprek te blijven om van elkaar te blijven leren. Het meetbaar maken vinden wij noodzakelijk om ook echt de omvang van de maatschappelijke impact van onze activiteiten te laten zien.

Contact

Vragen of meer informatie? Neem contact op met ons via olympia@olympia.nl