Olympia 250ste ondertekenaar Taalakkoord

Taal is de basis voor alles!

  • 18 jan. 2019 10:51

Op 17 januari 2019 ontving Marcella de Muinck, manager social development bij Olympia, het certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord Werkgevers uit handen van Marianne Zoetmulder, programmamanager Leren en Werken.

Meer dan 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Het is voor medewerkers lastig om zich verder te ontwikkelen als zij de taal niet goed beheersen. Sinds de start van het Taalakkoord hebben zich werkgevers, branches en taalpartners aangesloten om te zorgen voor aandacht voor taal op de werkvloer en het scholen van medewerkers.

Taal als basis voor ontwikkeling

Olympia ziet als werkgever van meer dan 10.000 uitzendkrachten het belang van taalscholing op de werkvloer. Taal is een onderdeel voor ontwikkeling, maar ook een motor om ontwikkelkansen te vergroten. Taal verbindt en taalvaardig zijn biedt kansen. Door zich te verbinden aan het Taalakkoord zet Olympia deze visie kracht bij. Marcella de Muinck stelt: “In de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk dat je als werknemer de kans, ruimte en mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen. Uitzendkrachten die niet voldoende taalvaardig zijn, krijgen deze kans niet altijd. Scholing, gezondheid, aansluiting vinden bij collega’s; alles kan een drempel vormen wanneer taal, of een gebrek aan taalvaardigheid, in de weg staat. Deze drempel willen wij wegnemen zodat onze uitzendkrachten de ruimte krijgen voor ontwikkeling”.

Samenwerking met Stichting DOORZAAM

Olympia werkt hierin nauw samen met Stichting DOORZAAM. DOORZAAM heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. De ontwikkeling en de loopbaan van een uitzendkracht zijn binnen duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderdeel voor behoud of verbetering van werk. Ontwikkeling van werknemersvaardigheden, taal, digitale vaardigheden, vakkennis en bewustzijn van eigen regie en verantwoordelijkheid zijn hiervoor een vereiste. Namens DOORZAAM was Mariette Schoonaard aanwezig bij de uitreiking van het certificaat. “Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid en één van de pijlers van DOORZAAM”, aldus Mariette. Als je je wilt scholen met behulp van een voucher of een BBL-opleiding heb je taal nodig om te kunnen leren.

“Taal is niet alleen nodig voor je werk, ook voor andere zaken die je tegenkomt in het leven. Dit is ook wat Olympia erkent. Daarom zijn wij trots dat Olympia de 250ste ondertekenaar van het Taalakkoord Werkgevers is. Een landelijke werkgever, met vestigingen in alle regio’s”. - Marianne Zoetmulder, programmamanager van Leren en Werken.


Thema's
Gerelateerde artikelen