Impact, hoe maak je het verschil als werkgever?

  • 29 jun. 2022 10:41

Steven Gudde is sinds deze maand officieel directeur Impact en Arbeidsmarkt bij Olympia. In dit interview vragen we Steven wat de term impact betekent. En hoe wij daar bij Olympia mee bezig zijn.

Hoe omschrijf jij de term impact?

“Met impact bedoelen we dat wij een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld om ons heen voor die zaken die voor anderen belangrijk zijn. Dat kan op het gebied van milieu, sociaal en kennisontwikkeling zijn, maar ook van mensen. Bijvoorbeeld: hoe zorgen wij dat werken voor hen de moeite waard is? Je ziet vaak dat een aantal dingen belangrijk zijn. Natuurlijk is er inkomen. Maar minimaal zo belangrijk is de waarde van erkenning, ontwikkeling, autonomie, perspectief en weten dat je een bijdrage levert met jouw werk.”

Welke impact wil Olympia maken?

“Bij Olympia vinden wij het belangrijk om in te zetten op waardevol werk. We weten dat mensen werk beter waarderen als hun bijdrage zichtbaar is. Maar ook als ze snappen waar hun bijdrage toe leidt. Dat is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een zelfsturend team in de auto-industrie. Sommige teams werken volledig aan één deel van de auto. Dan is het heel tastbaar wat je doet en snap je wat je bijdrage is. En dat je niet alleen maar heel goed een schroef aandraait.”

“Dus wil je impact maken op het gebied van werken, dan moet je onder meer zorgen dat mensen werk op die manier gaan zien. En werk de moeite waard maken voor mensen. Niet alleen qua salaris. Dat past ook bij onze missie: betekenisvol werk voor iedereen.”

Twee voorbeelden

“Als Olympia hebben we hierin verantwoordelijkheden naar al onze stakeholders. Laat ik er twee verantwoordelijkheden noemen. De eerste is richting onze eigen medewerkers en flexkrachten. Voor hen moet het elke dag zinnig zijn om hun bed uit te komen voor hun werk. Natuurlijk gaat iedereen weleens met tegenzin naar het werk. Maar we vinden het belangrijk dat iedereen snapt: ‘ik doe dit niet voor niets’. En dan hebben we het opnieuw niet alleen over salaris.”

“Om dit na te streven, moeten we ons bewust zijn van de werkomgeving, de mate van aansturing, leidinggevenden, de mogelijkheid tot ontwikkeling, zekerheid, regie op werk en privéomstandigheden. Al deze onderdelen dragen bij aan een goede arbeidsrelatie. Werknemers moeten het gevoel hebben iets waardevols terug te krijgen voor hun tijd en kwaliteit. En dat ze de ruimte krijgen om zich ook op andere vlakken te ontwikkelen.”

“De andere verantwoordelijkheid gaat om bewustwording in de maatschappij. Flexwerkers en uitzendkrachten krijgen nog niet altijd de erkenning die ze verdienen. Als uitzendorganisatie willen we daarom het gesprek aangaan. Met onze opdrachtgevers, binnen onze branche en ook op andere vlakken. We zijn voorbij het punt van vrijblijvend aankaarten ‘joh het zou anders kunnen’. Nee het moet anders in de wereld van uitzenden en flexwerken. Een flexwerker is de moeite waard om in te investeren. In tijd, geld, aandacht, ontwikkeling en erkenning.”

Hoe maak je impact zichtbaar?

“Om te beginnen doe je dat niet alleen. Het begint vaak met een voorstel aan een opdrachtgever om het werk en werkwijzen op een andere manier in te richten en te sturen. Wat levert het op wanneer we meer sturen op de betekenis van werk, wanneer we meer vertrouwen op de waarde van die mensen die voor jou het verschil maken? Als we dat met elkaar onderzoeken en vastleggen kunnen we andere organisaties inspireren.”

“Wij hebben daarin ook nog een te hoop leren. Als organisatie moet je ook niet zeggen: ‘jij doet het fout’ en ‘wij doen het wel even voor’. Daar win je de harten niet mee. Bovendien zijn ook wij een product van ons eigen verleden. Wat je beter kan doen: zo goed mogelijk laten zien wat het oplevert. Daarbij ook durven twijfelen aan je eigen handelen. Daarna nodig je mensen uit om mee te denken, te experimenteren en te doen. Daarmee inspireer je hopelijk ook weer anderen om te zeggen: ‘Wij zagen dat Olympia en bedrijf x dit zo doen, dat willen wij ook weleens proberen’.”


Thema's
Gerelateerde artikelen