Inkomensconsulent

Wat ga je doen?

Een uitdagende functie in het Sociaal Domein waarbij de complexiteit om maatwerk vraagt en een brede blik. Zorgen dat elke Amsterdammer de kans krijgt mee te doen.  De afdeling kenmerkt zich in het begeleiden van klanten die op verschillende gebieden ondersteuning nodig hebben. De snelheid die daarbij gewenst is vraagt veel samenwerking en doortastendheid.

In de functie van Inkomensconsulent afdeling Werk en Veiligheid werk je integraal. Klantbegeleiders. regisseurs en inkomensconsulenten o.a. zitten bij elkaar op de afdeling. Dit houdt in, je toetst de rechtmatigheid van de uitkering en beheert een dynamische caseload. Tevens de daarbij horende taken, zoals het beoordelen van aanvragen bijzondere Bijzondere Bijstand, inhouden van de vaste lasten, inkomstenverrekeningen, mutaties t.a.v. woon/leefsituatie conform de wet- en regelgeving binnen de gemaakte dienstverleningsafspraken.

Werkzaamheden:

 • Informeren van klanten proactief over wet- en regelgeving en procedures;
 • Verzamelen van noodzakelijke informatie voor het bepalen van hoogte en rechtmatigheid van uitkeringen;
 • Toetsen van informatie aan geldende regelgeving;
 • Schakelen met externe ( contract-) partner en/of relatie in op gebied van hoogte en rechtmatigheid van uitkeringen;
 • Maken van bindende afspraken met de klant, bewaakt en houdt klant daaraan;
 • Verrichten van dossieronderzoek ter duiding van situatie;
 • Verstreken van inkomensondersteuning en adviezen over in te zetten middelen en adviezen;
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt over inkomen gerelateerde vragen, bijzondere bijstand van klant en/of derden;
 • Signaleren van problematiek op ander gebied dan inkomen ( o.a schuldhulp, zorg, reintegratie) en schakelt de juiste partner op dat gebied;
 • Vast leggen van onderzoek volledig en objectief in een rapportage en besluit, heeft daarom een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Opstellen van beschikkingen;
 • Inventariseren, completeren en verifiëren van klantgegevens en bewaakt termijnen;
 • Toetsen op rechtmatigheid en bedrag van de uitkering;
 • Berekeningen uitvoeren op mutaties op de uitkering en verstrekt informatie (effectueert ook afstemmingsmaatregel op verzoek van de klantbegeleider);
 • Verrekenen van te veel verstrekte bijstand of loon, stelt vordering vast en legt dit vast in een rapportage.

Waar ga je werken?


We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom! De afdeling Werk en Veiligheid geeft vorm aan de Top 1000 aanpak, radicalisering, groepsaanpak, criminele families en de treiteraanpak. De trekker van deze programma’s is Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Binnen WPI valt het interventieteam, de Frontoffice Detentie en Terugkeer en het Specialistisch Maatwerk Team, onder de afdeling Werk en Veiligheid.

Wie ben je?

Voor deze functie Inkomensconsulent afdeling Werk en Veiligheid beschik je over:

 •  Minimaal Mbo4 afgeronde opleiding, het liefst HBO
 •  Minimaal 1 jaar kennis / werkervaring van de participatiewet (rechtmatigheid).
 •  Minimaal 1 jaar werkervaring met Socrates.
 •  Minimaal 1 jaar relevante werkervaring.
 •  Affiniteit met kwetsbare en complexe doelgroepen ( justitiële achtergrond, bijzondere doelgroepen, jongeren en volwassenen.

Wat mag je verwachten?

 • Een contract van tenminste een jaar, met kans op verlenging
 • Een functie voor 32 - 36 uur per week
 • Een salaris van € 2878,- tot € 4052,- op basis van 36 uur en gebaseerd op de relevante werkervaring en opleiding
 • 8% vakantiegeld
 • Een reiskostenvergoeding van 0,10 cent per km met een maximum van €9 voor een retour.
 • Een pensioensopbouw na 8 gewerkte weken
 • Een dertiende maand

De gemeente Amsterdam is een gastvrije werkgever voor iedereen met een hart voor Amsterdam. De gemeente wil een werkgever zijn waar iedereen welkom is en waar de medewerkers echt een afspiegeling zijn van de samenleving. De gemeente kijkt niet naar wat je niet kan, maar vooral naar wat je wel kan en waar je talenten liggen. We nodigen daarom iedereen die een steentje wil bijdragen aan het prachtige Amsterdam van harte uit om te solliciteren.

Deze vacature is in beheer van Charlotte, voor vragen kun je mailen met c.schotanus@olympia.nl


Onze contactgegevens

Olympia Inhouse Gem. Amsterdam Overig
Rhijnspoorplein 10-38 II
1018 TX Amsterdam