Grondprijsadviseur

Wat ga je doen?

Vormgeven en ontwikkelen van een aantrekkelijk en leefbaar Amsterdam

Sinds 1 oktober 2017 hebben erfpachters van woningen de mogelijkheid om over te stappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. Om de financiële consequenties voor de erfpachter te bepalen wordt de zogenaamde WOZ-BSQ methodiek toegepast (zie www.amsterdam.nl/erfpacht). In veruit de meeste gevallen is zowel de WOZ-waarde als de Buurtstaatquote (BSQ) bekend. Maar niet altijd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er geen valide WOZ-waarde is. Of dat een erfpachtdossier niet goed aansluit bij een WOZ-waarde. In dit soort gevallen is er maatwerk nodig. Voor de uitvoering van het maatwerk zijn wij binnen Team Advisering Grondprijzen op zoek naar toppers die energie krijgen van (cijfermatig) puzzelen, ondersteund door verschillende databronnen en tools, en uitblinken in zowel zelfstandig als in teamverband werken. Samenwerken met directe collega’s, maar ook met andere teams binnen Grond en Ontwikkeling.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag:

 • Toekennen van een WOZ-waarde aan de erfpachtdossiers binnen de grondprijstool. 
 • Bepalen van de waarde van een erfpachtdossier wanneer de erfpachtadministratie 
 • WOZ-administratie verschillende uitgangspunten hebben.

Waar ga je werken?


We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom! Grond & Ontwikkeling heeft als missie: “Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam”. Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Wij voeren regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling en zijn verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen wij strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren wij het vereveningsfonds en het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam. Binnen Grond & Ontwikkeling is Team Advisering Grondprijzen (TAG) een divers team van 25 enthousiaste professionals. Wij zijn verantwoordelijk voor de advisering over de grondprijzen en het grondprijsbeleid van de gemeente Amsterdam. We adviseren voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw (erfpacht) de grondprijzen die nodig zijn voor grondexploitaties, gronduitgifte en contractmutaties. Het subteam WOZ/BSQ bestaat nu uit 5 mensen, zij werken (naast de collega's van Erfpacht & Uitgifte) aan de opgave om erfpachters in Amsterdam de mogelijkheid te bieden over te stappen van voortdurend naar eeuwigdurend erfpacht.

Wie ben je?

Voor deze functie Grondprijsadviseur voor overstap naar eeuwigdurend erfpacht beschik je over:

 • minimaal Hbo-niveau, bij voorkeur een vastgoed, financiële/economische en/of juridische opleiding
 • cijfermatig inzicht
 • nauwkeurig en gestructureerd
 • onderzoekende houding
 • uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift

Aan competenties breng je mee:

 • Analytisch vermogen
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken.


Wat mag je verwachten?

 • Een schaal 9 functie met een salaris van € 18,37 bruto per uur; 
 • Een tijdelijk contract van 32-36 uur met kans op verlenging;
 • Een werkplek binnen een dynamische omgeving op stadsloket Oost;
 • Een reiskostenvergoeding van 0,10 cent per kilometer met een maximale dagvergoeding van € 9 ;
 • Een tijdelijk contract met kans op verlenging;
 • Na 8 gewerkte weken bouw je pensioen op;
 • 8% procent vakantiegeld.

De gemeente Amsterdam is een gastvrije werkgever voor iedereen met een hart voor Amsterdam. De gemeente wil een werkgever zijn waar iedereen welkom is en waar de medewerkers echt een afspiegeling zijn van de samenleving. De gemeente kijkt niet naar wat je niet kan, maar vooral naar wat je wel kan en waar je talenten liggen. We nodigen daarom iedereen die een steentje wil bijdragen aan het prachtige Amsterdam van harte uit om te solliciteren.

Deze vacature is in beheer van Sharifa. Vragen over de vacature? Mail naar s.winter@olympia.nl.


Onze contactgegevens

Olympia Inhouse Stadsreiniging
Rhijnspoorplein 10-38 (2e etage)
1018 TX AMSTERDAM