Voorraadbeheerder

Wat ga je doen?

DHL Supply Chain is op zoek naar een collega die het voorraadbeheerteam kan komen versterken.

Je begint je dag met je team op de afdeling. Als voorraadbeheerder regel je samen met je team alle zaken die te maken hebben met de voorraad in het magazijn. Denk aan de inrichting van het magazijn, het opsporen van verloren goederen, het oplossen van logistieke vraagstukken rondom de voorraad, het voorkomen van problemen, maar ook het uitvoeren van standaard controles. Samen met je team beantwoord je vragen van de klant en los je problemen op waar mensen tegenaan lopen. Samenwerken, logistiek inzicht en service bieden passen precies bij jou!

Het team van de afdeling voorraadbeheer/ Operations Support staat dagelijks ter ondersteuning van de operationele afdelingen.

 • Dagelijks tellen van een deel van de voorraad op basis van door SAP aangemaakte lijsten;
 • Voorraadlocaties optimaliseren, creëren, verwijderen en beheren van zowel fysieke als systematische locaties in SAP;
 • Voorraadverschillen analyseren en oplossen;
 • Aanspreekpunt voor operationele afdelingen, assisteren en ondersteunen bij onduidelijkheden in het proces;
 • Optreden als aanspreekpunt voor de klant, uitvoeren van voorraad gerelateerde verzoeken (bijv. serienummer controle, voorraadcontrole, voorraad verplaatsen etc.);
 • Verzorgen van gestructureerde communicatie tussen de operatie en de klant over schadegevallen;
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles op operationele processen, Veiligheid, 5S en volgende procedures;
 • Rapportages delen met operationele afdelingen en management.

DHL Supply Chain is looking for a colleague who can come and strengthen the inventory managementteam.

You start your day with your team in the department. As a stock manager, you and your team deal with all matters related to stock in the warehouse. Think of the layout of the warehouse, the tracing of lost items, the resolution of logistical issues concerning the stock, the prevention of problems, but also the execution of standard checks. Together with your team you answer questions from the customer and you solve problems that people encounter. Collaboration, logistics insight and offering service fit you exactly!

The team of the inventory management/ Operations Support department is on a daily basis to offer support to the operational departments.

 • Daily counting of a portion of the stock based on lists created by SAP;
 • Optimize stock locations, create, delete and manage both physical and systematic locations in SAP
 • Analyzing and solving stock differences;
 • Acting as a point of contact for operational departments, assistance and support in the event of ambiguities in the process;
 • Acting as a contact for the customer, executing stock related requests (eg serial number check, stock check, move stock etc.);
 • Taking care of structured communication between the operation and the customer regarding damage cases;
 • Performing quality checks on operational processes, Safety, 5S and following procedures;
 • Sharing reports with operational departments and management.

Waar ga je werken?


DHL, ’s werelds meest toonaangevende logistieke dienstverlener is aanwezig in meer dan 220 landen en gebieden wereldwijd. In deze internationale setting in Eindhoven biedt DHL oplossingen voor een vrijwel onbeperkte hoeveelheid logistieke vragen, waaronder de opslag van machine onderdelen t.b.v. de high-tech industrie.  Maak jij binnenkort deel uit van dit internationale topteam?

DHL, the world's leading logistics service provider, is present in more than 220 countries and areas worldwide. In this international setting in Eindhoven DHL offers solutions for almost unlimited amount of logistical questions, including the storage of machine parts for the high-tech industry. Will you soon be part of this international top team?

Wie ben je?

Je bent de aanwinst voor het team omdat je:

 • Geduldig kan zijn zodat je correcte analyses kunt maken en goed kunt luisteren naar (in)directe collega's om te weten wat er speelt
 • Kan initiatief tonen! Als je verbeterpunten ziet, ben je niet bang om deze met je leidinggevende en collega's te bespreken
 • Je neemt je verantwoordelijkheden serieus en je wilt jezelf blijven ontwikkelen

Daarnaast ben je:

 • Beschikbaar in 2 ploegen  (6.00-15.00 en 15.00-00.00) 
 • Kennis van SAP is een pré
 • Basiskennis van Microsoft Office is vereist, in het bijzonder Outlook en Excel
 • Je werkt nauwkeurig en bent resultaatgericht
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren
 • Je bent geduldig en vindt het niet erg om dingen vaker uit te leggen

You are the asset for the team because you;

 • Can be patient so that you can make correct analyzes and listen well to (in) direct colleagues to know what is going on
 • Can show Initiative! If you see points for improvement, you are not afraid to discuss these with your supervisor and colleagues
 • You take your responsibilities seriously and you want to continue to develop yourself

In addition you are:

 • Flexible use, working in shifts (6.00-15.00 and 15.00-00.00)
 • Knowledge of SAP / WMS is an advantage
 • Basic knowledge of Microsoft Office is required, in particular Outlook and Excel
 • You work accurately and are result-oriented
 • You can function both independently and in a team
 • You are patient and do not mind explaining things more often

Wat mag je verwachten?

 • Een goed salaris van € 11,75eu per uur. Daarnaast komt de ploegentoeslag na 18.00 uur (130%) en reiskosten
 • Mogelijkheden om trainingen en opleidingen te volgen
 • Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
 • Een diverse, jonge en multiculturele omgeving
 • Werken voor en met een van de grootste hightech bedrijven ter wereld, namelijk onze klant
 • Fulltime baan voor 40 uur per week


 • A good salary of € 11,75eu per hour. In addition, the shift allowance comes after 18.00 hours (130%) and travel expenses
 • Opportunities to attend training and education 
 • Growth opportunities within the organization
 • A diverse, young and multicultural environment
 • Working for and with one of the largest high-tech companies in the world, which is our customer
 • Full time job for 40 hours a week


Onze contactgegevens

Olympia Inhouse DHL Silverforum
Flight Forum 1950
5657 EZ EINDHOVEN