Olympia kan NOW helaas niet aanvragen

We kunnen de NOW niet aanvragen omdat we de drempel van het omzetverlies, 20% berekend volgens de NOW, niet halen. Onder andere omdat wij het afgelopen jaar gegroeid zijn. Dit betekent dat we een groep flexkrachten hebben moeten laten gaan. De NOW doet daarmee niet waarvoor het bedoeld is: bescherming bieden aan grote groepen uitzendkrachten. Wij doen er alles aan om dit te veranderen. Zo hebben we een brandbrief aan Minister Koolmees gestuurd en lobbyen we via diverse kanalen voor een aanpassing in de NOW-regeling. We blijven vechten voor de rechten van onze flexkrachten. En voor gelijke rechten van alle flexkrachten in Nederland.

Hieronder lichten we graag deze effecten van de NOW-regeling toe. In de animatie leggen we uit hoe verschillend de NOW uitpakt voor een bedrijf met een groei- en een bedrijf met een krimpscenario. Bij een zelfde omzetdaling door de coronacrisis.

Duale positie

De afbeeldingen hieronder tonen een tegenstrijdige bijwerking van de NOW-regeling: de NOW is er om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Maar de regeling heeft een negatieve prikkel. Het aan werk helpen van nieuwe flexkrachten of het weer aan werk helpen van flexkrachten leidt tot een fikse kostenverhoging vanwege lagere subsidie. En zakt het omzetverlies volgens de NOW onder de 20%, dan valt de subsidie zelfs volledig weg. Het brengt het uitzendbureau in een zeer duale positie.

Situatie 1

NOW effect Situatie 2

In situatie 1* is in het linkerdeel te zien dat 100 flexkrachten hun werk door de coronacrisis verliezen. Het wegvallen van de opdrachten leidt voor het uitzendbureau tot 20% omzetverlies, berekend volgens de NOW. De drempel om de NOW aan te kunnen vragen is 20% omzetverlies (berekend volgens de NOW, zie de uitleg in de animatie hierboven). Het bureau kan dus gebruik maken van de NOW-regeling en krijgt daarmee subsidie op de loonkosten van de 100 flexkrachten die geen werk meer hebben. Hierdoor blijven zij hun loon ontvangen, ondanks het feit dat ze geen werk meer hebben.

Nu ontstaan er nieuwe opdrachten waardoor 25 van de 100 flexkrachten weer kunnen werken. Fijn voor deze flexkrachten en het uitzendbureau volgt zijn purpose: zoveel mogelijk mensen aan het werken helpen en houden. Maar door de nieuwe opdrachten neemt het omzetverlies berekend volgens de NOW dusdanig af, dat het uitzendbureau de 20% omzetverlies-drempel niet meer haalt. Het bureau kan geen aanspraak meer maken op de NOW en ontvangt daardoor geen subsidie meer op de loonkosten. Terwijl het wél de 75 flexkrachten zonder opdracht moet betalen.


Situatie 2

NOW effect Situatie 1

In situatie 2* is in het linkerdeel te zien dat 200 flexkrachten hun werk door de coronacrisis verliezen. Het wegvallen van de opdrachten leidt voor dit uitzendbureau tot 40% omzetverlies, berekend volgens de NOW. De drempel om de NOW aan te kunnen vragen is 20% omzetverlies. Het bureau kan dus gebruik maken van de NOW-regeling en krijgt daarmee subsidie op de loonkosten van de 200 flexkrachten die geen werk meer hebben. Hierdoor blijven zij hun loon ontvangen, ondanks het feit dat ze geen werk meer hebben.

Nu ontstaan er in een andere sector nieuwe opdrachten waarvoor andere vaardigheden gevraagd worden. Hierdoor helpt het bureau 100 nieuwe flexkrachten aan werk. Fijn voor deze flexkrachten en het uitzendbureau volgt zijn purpose: zoveel mogelijk mensen aan het werken helpen en houden. Maar door de nieuwe opdrachten neemt het omzetverlies berekend volgens de NOW af naar 20%. Het uitzendbureau ontvangt daardoor ongeveer de helft minder subsidie op de loonkosten. Maar moet wél de 200 flexkrachten zonder opdracht blijven betalen.

Contact

In bovenstaande tekst proberen we zo goed mogelijk uit te leggen welke negatieve effecten de NOW-regeling kan hebben. We kunnen ons echter voorstellen dat u nog vragen heeft. Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Olympia.

*De gebruikte voorbeelden zijn fictief

Dimitri Yocarini, CEO Olympia: ‘Het Kabinet dat oproept samen te vechten tegen de gevolgen van het coronavirus kan flexkrachten niet alleen laten staan.'

Lees ook het persbericht en de brandbrief die Olympia heeft verstuurd.