Coronavirus: meer informatie voor opdrachtgevers

Laatste update: 8 november 2021

We nemen als Olympia onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij en houden ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. We zijn ontzettend blij onze klanten en kandidaten te kunnen ontmoeten. Maar we blijven ook alert. Wij hebben alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van onze medewerkers en flexkrachten te waarborgen.

Heb je een vraag over onze aanpak, een specifieke situatie of de gevolgen daarvan? Benader dan jouw contactpersoon bij Olympia.

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met het coronavirus? Bekijk dan de veelgestelde vragen op deze pagina. Kijk voor algemene coronaregels op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen en antwoorden - opdrachtgevers

Wat doet Olympia om risico’s te beperken?

Een groot deel van onze acties is gericht op zorgvuldig handelen om risico’s op besmettingen te beperken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid naar onze medewerkers, flexkrachten en opdrachtgevers serieus. Hun welzijn staat voorop. Daarnaast hebben we natuurlijk ook maatregelen getroffen om de continuïteit van onze operatie te borgen. Op die manier zorgen we dat u op onze dienstverlening kunt blijven rekenen.

Hoe informeert Olympia haar flexkrachten over het coronavirus?

Wij houden onze flexkrachten onder andere via persoonlijk contact en e-mailings op de hoogte over wijzigingen in de richtlijnen van de Rijksoverheid. We laten weten wat zij kunnen doen om risico’s te beperken, wat ze moeten doen als zij zelf risico hebben gelopen, en waar zij terecht kunnen voor meer informatie. De richtlijnen van de Rijksoverheid zijn daarbij ons uitgangspunt. Deze e-mailings versturen wij in het Nederlands en Engels. Daarbij verwijzen we naar aanvullende informatie op onze website en de website van de Rijksoverheid. De informatie op onze website actualiseren we wanneer dat nodig is.

Wat als mijn productie verandert als gevolg van het coronavirus en ik daardoor minder of juist meer flexkrachten nodig heb?

Benader in dat geval uw contactpersoon bij Olympia.

Wat doet Olympia als een van haar flexkrachten besmet is?

Wij melden deze flexkracht ziek en laten u weten dat deze tijdelijk niet beschikbaar is. Op grond van de AVG mogen wij geen medische gegevens beschikbaar stellen over de aard van de ziekte. 

Wat verwachten wij van onze opdrachtgevers als er een besmetting is?

Als ergens het coronavirus is vastgesteld, treedt een protocol via de GGD in werking. Dat bepaalt welke maatregelen worden genomen. 

Mag een werkgever een flexkracht vragen zich te laten vaccineren?

De overheid vindt het belangrijk dat een groot deel van de Nederlandse bevolking kiest voor een vaccinatie. Omdat een vaccinatie niet alleen de gevaccineerde beschermt, maar uiteindelijk ook mensen in zijn of haar omgeving. Thuis en op het werk. Óf iemand zich laat vaccineren tegen het coronavirus, is echter iemands eigen keuze. Op dit moment mogen werkgevers hun werknemers niet verplichten zich te laten vaccineren. Je leest er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Mag een werkgever een flexkracht vragen of hij of zij gevaccineerd is?

De overheid vindt het belangrijk dat een groot deel van de Nederlandse bevolking kiest voor een vaccinatie. Omdat een vaccinatie niet alleen de gevaccineerde beschermt, maar uiteindelijk ook mensen in zijn of haar omgeving. Thuis en op het werk. Óf iemand zich laat vaccineren tegen het coronavirus, is echter iemands eigen keuze. Op dit moment mogen werkgevers hun werknemers niet verplichten zich te laten vaccineren. Werkgevers mogen op dit moment wel vragen of hij of zij is gevaccineerd of negatief getest, maar ze zijn niet verplicht hierop te antwoorden. Werkgevers moeten een goede reden hebben om deze vraag te stellen en een duidelijk plan hebben hoe ze moeten handelen als een werknemer niet gevaccineerd is of de vraag niet wil beantwoorden. Je leest er meer over op de website van de Rijksoverheid

Mag een werkgever een werknemer verplichten om een Coronatoegangsbewijs te laten zien?

Een werkgever mag er naar vragen, maar de werknemer is niet verplicht deze te laten zien.

Mag een werkgever een werknemer toegang weigeren tot het kantoor of werklocatie als hij/zij geen coronatoegangsbewijs wil laten zien?

Een werkgever mag geen toegang weigeren, als de werknemer geen Coronatoegangsbewijs wil laten zien.

Mag een werkgever bij het vrijwillig tonen van een coronatoegangsbewijs door een werknemer de getoonde informatie registreren?

Nee, een werkgever mag deze informatie nergens registreren.

Mag een werkgever aan een werknemer vragen om zich te laten testen als hij/zij geen coronatoegangsbewijs wil laten zien om toegang te krijgen tot het kantoor of werklocatie?

De werkgever mag de werknemer in sommige gevallen vragen om een test te doen. Dit moet als doel hebben om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Het verplichten van het doen van een test moet daarnaast noodzakelijk zijn vanwege de aard van het werk. Bijvoorbeeld werk waarbij werknemers fysiek met elkaar samenwerken, zoals distributie- of productiebedrijven of het openbaar vervoer. De werkgever moet hier wel uiterst voorzichtig mee omgaan. Een werkgever mag een test bijvoorbeeld niet zelf uitvoeren, ook mag hij de uitslag van een test nergens registreren. Aan het uitvoeren van de test zijn strenge voorwaarden verbonden.