Voor klanten en relaties was het Olympia-event van 15 maart in het Rijksmuseum een uitgelezen mogelijkheid om inspiratie op te doen over de rol die betekenisgeving speelt in bedrijven en organisaties. We kijken terug op een zeer inspirerende en succesvolle bijeenkomst. Nadenken over de betekenis van werk is geen overbodige luxe. Onderzoek leert dat slechts 30% van alle werknemers actief betrokken is bij zijn of haar werk. Hoe zou het zijn als deze werknemers zich volledig zouden identificeren met hun werk? Wat is daar voor nodig? Door onszelf deze kritische vragen te stellen, creëerden we talrijke nieuwe inzichten voor de ontwikkeling van onze mensen, onze organisaties en onze maatschappij. Met vooraanstaande sprekers en denkers zoals Annie McKee, internationaal bestsellerauteur en adviseur van Fortune top 500-bedrijven, en Ruud Veltenaar, filosoof, trendwatcher en befaamd TedX spreker, verkenden we het thema ‘De betekenis van werk’.


Meer nieuws