Cijfers uit de Branche - december 2016

Olympia verzamelt al jaren gegevens over de arbeidsmarkt. Daarbij kijken we niet alleen naar vacatures, ontwikkeling en trends, maar kijken we speciaal naar aanbod, vraag, imago, push- en pull- factoren, marktbewegingen en arbeidsmarktmobiliteit. Dit doen we op zowel landelijk als regionaal niveau.

Het aantal vacatures in Nederland bereikt een nieuw hoogtepunt. Gemiddeld genomen is het aantal vacatures in Nederland met 70% gestegen ten opzichte van de laatste piek in 2013 waarbij landelijk gezien overal groei (gemiddeld 27,4%) is. In Friesland en Drenthe is de groei het sterkste en in Zuid-Holland en Groningen is de groei het laagste.

Het aantal vacatures in alle beroepsgroepen neemt toe. Zelfs bij de beroepen die in het recente verleden krimp ten aanzien van het aantal vacatures lieten zien (zoals postbodes), stijgen het aantal vacatures. De invloed van de aantrekkende economie is over de gehele linie duidelijk zichtbaar en herkenbaar in de sterke toename van de bouw-gerelateerde vacatures.

Naast de traditionele versnellers bij een aantrekkende economie (zoals logistiek en dienstverlening) laat ook productie een sterke stijging van de behoefte aan personeel zien. De gewenste productiestijging kan blijkbaar niet meer binnen de bestaande organisatie (zonder banengroei) worden opgevangen. Met een toename van gemiddeld meer dan 62% stijgt het aantal vacatures in de logistieke sector explosief. In logistieke sector is er al jaren sprake van groei-op-groei als het gaat om arbeidsvraag. Dit leidt tot grote spanning op de arbeidsmarkt in deze sector. Met een verder aantrekkende groei in combinatie met verder vergrijzing in met name het beroepsgoederen vervoer lijkt deze krapte alleen maar verder toe te nemen.

Arbeidsmarkt Industrie

Arbeidsmarkt Logistiek

Arbeidsmarkt Zakelijke Dienstverlening