arbeidsmarkt-nieuws

Uit cijfers van het UWV blijkt dat we te maken hebben met het laagste werkloosheidscijfer sinds zes jaar.
Eén op de zes ondernemers heeft op dit moment een gat in het personeelsbestand, zo blijkt uit een enquête van het CBS.
Werk verandert. Technologisering, robotisering en globalisering zorgen ervoor dat banen verdwijnen en nieuw werk ontstaat. Maar zijn werkenden zich al voldoende bewust van de impact die de arbeidsmarktveranderingen op hun eigen werk en employability kan hebben? En willen en kunnen zij zich aanpassen?
Ondanks de economische groei en de dalende werkloosheid, is de loongroei zwak. Een mogelijke oorzaak van deze zwakke groei is dat er verborgen 'ruimte' in de Nederlandse arbeidsmarkt zit.
Het onbenut arbeidspotentieel van 15 tot 75 jarigen nam in de periode 2014-2016 af van bijna 1,8 miljoen naar ruim 1,5 miljoen personen.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  next