MVO als vanzelfsprekendheid

Olympia streeft ernaar te opereren in een optimale balans tussen People, Planet en Profit, de pijlers van ons MVO-beleid. Onze visie op hoe wij succesvol invulling geven aan onze MVO-pijlers en -ambities hebben we verwoord in: Passie, Projecten en Prestaties.

Ons MVO komt voort uit persoonlijke betrokkenheid van de ondernemers en de medewerkers bij hun omgeving. Kleinschalig en ondernemend, passend binnen het bereik van onze dagelijkse werkzaamheden, aantoonbaar nuttig voor mensen en organisaties met wie wij werken en voor de sociaal-maatschappelijke omgeving waarin we actief zijn.

Het is onze overtuiging dat succesvol MVO alleen duurzaam kan zijn als het vanuit menselijke gedrevenheid ontstaat. Alleen dan leidt MVO tot concrete en haalbare projecten die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Projecten die logischerwijs passen bij wie en wat we zijn: een onderneming van ondernemers.


Groen ondernemen


MVO is voor ons niet nieuw. Al jaren is het een vanzelfsprekend onderdeel van ons doen en laten. Met ons MVO Jaarverslag 2015 hebben we echter voor het eerst onze bijdrage aan maatschappij, mens en milieu voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Omdat we trots zijn op de resultaten tot nu toe en omdat het een goede basis vormt voor onze toekomstige prestaties. Wij hopen met dit jaarverslag anderen te inspireren.


Download Olympia MVO jaarverslag 2015

Pijlers van ons MVO beleid

People
Planet
Profit

Onze MVO aanpak

Passie

  • - Vanuit intrinsieke motivatie
  • - Authentiek
  • - Persoonlijk

Projecten

  • - Lokaal met landelijke samenhang
  • - Te managen omvang, haalbaar
  • - Snel en lokaal zichtbaar resultaat

Prestaties

  • - Heldere, haalbare doelen
  • - Landelijk resultaat is optelsom van lokale initiatieven
  • - Transparante verslaglegging in MVO-jaarverslag