Weergaveproblemen? Bekijk dan de webversie of voeg olympia@olympia.nl toe aan je lijst met veilige afzenders.

Marktmonitor oktober

De economische groei is op haar hoogtepunt. De voorspelling is dat het werkloosheidspercentage zal dalen met ruim acht procent. Robotisering zal voor veel sectoren een uitdaging vormen om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Maar vooral te zorgen dat mensen mee kunnen groeien in die ontwikkeling. Alle reden om in te zetten op werving voor nu, maar vooral voor een duurzame toekomst. Olympia ondersteunt u daarbij. Olympia zet de mens centraal. Zij weet dat als je er toe doet en de mens een perspectief geeft voor de toekomst, dat leidt tot meer werkplezier, welzijn en geluk van medewerkers. Dat vertaalt zich in hogere productiviteit, minder verzuim, stabiliteit en creativiteit in de organisatie. En dat doet de mens en maatschappij goed.

 

ECONOMIE

Prinsjesdag - informatie voor werkgevers 

Prinsjesdag is geweest, maar wat zijn de gevolgen voor u? MKB Servicedesk toont een handig overzicht met alle maatregelen die relevant zijn voor uw bedrijf. Zo gaat de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag, gaat het lage btw-tarief omhoog (van zes naar negen procent) en wordt de dividendbelasting helemaal afgeschaft. Ook krijgen mannelijke werknemers vanaf nu een week geboorteverlof, worden werkgevers gestimuleerd om een vast contract aan te bieden en komen er meer mogelijkheden voor flexibel werk.

Bron: MKB Servicedesk 

 

Lees meer

 

Economische groei zwakt vanaf 2019 af

 

We bevinden ons op het hoogtepunt van de economische groei. Vanaf volgend jaar zal de groei van het BBP (Bruto Binnenlands Product) afzwakken. Dat zegt Menno Middeldorp, hoofdeconoom van de Rabobank. Dit jaar groeit de economie nog met 2,9 procent, maar volgend jaar is dat nog slechts 2,3 procent. Dat komt door het afnemende vertrouwen onder producenten en doordat de Nederlandse import harder groeit dan dat van onze concurrenten. Ook voorspelt Middeldorp dat de werkloosheid zal afnemen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Bron: Nu.nl

Lees meer

 

ARBEIDSMARKT

Werkloosheid –  Vrijwel constant

 

In Nederland is het werkloosheidscijfer al een halfjaar vrijwel constant, zo meldt het CBS. In totaal hebben nu 8,8 miljoen mensen in Nederland een baan. Het UWV kent 278.000 lopende uitkeringen. Ruim 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 348.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.

Bron: Telegraaf

 

Lees meer

 

Achterstallige arbeidsmarktpositie vrouwen kost economie miljarden

 

Door de achterstallige positie van vrouwen op de arbeidsmarkt loopt Nederland miljarden mis. Dit staat te lezen in een rapport van McKinsey, aangeboden aan minister van Engelshoven (Onderwijs en Emancipatie). Vrouwen zijn relatief vaak te vinden in het onderwijs en de zorg. Daar zijn veel deeltijdbanen, en de bijdrage van deze sectoren aan het BBP is niet hoog. Daarnaast nemen vrouwen veel onbetaalde zorgtaken op zich. Ook hebben vrouwen last van sociale normen rond werkende moeders en de schoolkeuze voor meisjes. Als Nederland qua gendergelijkheid zou meekomen met de best presterende landen op dat gebied, dan zou dat de economie 114 miljard opleveren, zo becijferde McKinsey.

Bron: fd.nl

Lees meer

 

Robotisering creëert banen

 

In 2022 zal robotisering wereldwijd voor 58 miljoen nieuwe banen zorgen. Dat stelt het World Economic Forum (WEF) in een rapport. Voor het onderzoek zijn werkgevers, die samen meer dan 15 miljoen werknemers onder zich hebben, ondervraagd. Vooral branches als data-analyse, softwareapplicaties en online verkoop zullen floreren door de robotisering. Maar voor sommige branches heeft de robotisering ook negatieve gevolgen. Met name in de accountancy, industrie, klantbeheer en het secretariaat zullen veel banen wegvallen, zo voorspelt het WEF. Ook zal meer dan de helft van het huidige personeelsbestand tegen 2022 nieuwe vaardigheden moeten leren.

Bron: Nu.nl

 

Lees meer

 

FLEX

 

Flex structureel gegroeid sinds 2016

Sinds 2016 is het aandeel vaste werknemers op het totaal aantal werknemers structureel afgenomen en dat van flex gestegen. Ofwel: flex is here to stay. Een opmerkelijk feit, gezien de aantrekkende arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het rapport Sociale Staat van Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hoofdonderzoeker Paul de Beer verwacht niet dat in de komende jaren het tij zal keren. Het aandeel zzp’ers is sinds 2016 overigens iets afgenomen (van 16 naar 15,8 procent), al steeg het absolute aantal zelfstandigen wel.

Bron: digitaal.scp.nl

 

Lees meer

 

Payroll-wet oppositie haalt het niet

 

Een wetsvoorstel om payroll-medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als vaste medewerkers, is gestrand. De poging van de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP stuitte al tijdens de eerste behandeling in de Tweede Kamer op verzet vanuit de coalitie. Het voornaamste bezwaar vanuit de regeringspartijen is het wetsidee om ook het pensioen gelijk te trekken voor payroll-medewerkers. Een toereikende pensioenregeling is al genoeg, aldus VVD, D66, CDA en CU. Zij wachten liever de Wet Arbeidsmarkt in balans af, het samenhangende wetgevingspakket waar minister Koolmees (Sociale Zaken) mee bezig is. Daarin zal ook de payroll-constructie worden meegenomen.

Bron: fd.nl

Lees meer

 

Zwangere zelfstandige neemt korter verlof

 

Zwangere zzp’ers nemen korter verlof op dan zwangere medewerkers in loondienst. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau GfK. Zes op de tien ondervraagde zelfstandigen werkt door na 36 weken zwangerschap, wat de wettelijke grens is voor iemand met loondienst om met verlof te gaan. Ook keren zzp’ers sneller terug op het werk: 55 procent van hen gaat binnen zes weken weer aan de slag. Dit terwijl twaalf weken de norm is. De onderzoekers wijten deze trend aan het feit dat het inkomen voor zzp’ers gemiddeld lastiger te vergaren is dan voor mensen in loondienst.

Bron: Telegraaf

Lees meer

  

 
 
Afmelden
Wij helpen u graag uw ambities te realiseren