Marktmonitor augustus

Sinds de crisis vinden steeds meer mensen hun weg naar werk. Toch begint de krapte op de arbeidsmarkt haar tol te eisen. Het werkloosheidspercentage ligt al maanden stabiel op 3,9 procent van de beroepsbevolking, en zal naar verwachting niet veel verder meer dalen. We zijn er dus nog lang niet. Een kwart van de bedrijven geeft al aan moeite te hebben met het vinden van geschikt personeel. Dat is nog te veel. Wij zijn pas tevreden als iedereen passend werk heeft en elke werkgever passende medewerkers. Olympia gaat ervoor.

ECONOMIE

Lagere groei in EU en NL dan verwacht

Hoewel het nog altijd voor de wind gaat, stelt de Europese Commissie haar groeiprognose bij van drie maanden terug. De Nederlandse economie gaat niet 3 maar 2,8 procent groeien in 2018. En voor 2019 is de verwachting niet langer 2,6 maar 2,5 procent groei. Daarmee doet Nederland het nog altijd stukken beter dan de EU als geheel, dat in dit en volgend haar respectievelijk 2,1 en 2 procent groei mag verwachten. De Europese Commissie denkt dat de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt zal leiden tot hogere salarissen, en daarmee tot meer privéconsumptie. Tevens zullen de investeringen fors groeien, zo verwacht Brussel.

Bron: beurs.nl

 

Lees meer

 

Vertrouwen producenten daalt opnieuw, terwijl prijzen stijgen

 

Het producentenvertrouwen is in juli gedaald. Dit was in juni ook al het geval, zo meldt het CBS. Producenten zijn negatiever geworden over hun orderportefeuille en verwachten minder bedrijvigheid. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenbranche zijn het positiefst gestemd, ondernemers in de voedings- en genotsmiddelenindustrie het negatiefst. Ook moeten we volgens het CBS rekening houden met stijgende prijzen in de industrie. Dit komt deels omdat de bezettingsgraad van machines het hoogte punt heeft bereikt in zeventien jaar. Anderzijds komt dit omdat producenten de steeds hoger wordende olieprijs doorberekenen in hun afzetprijzen.

Bron: Financieel Dagblad

Lees meer

 

IMF: Nederland de pineut bij harde Brexit

Mocht er een harde Brexit komen, dan wordt Nederland hard geraakt. Maar liefst 0,7 procent van ons nationaal inkomen zal dan verdwijnen, zo rekent het IMF voor. Volgens het IMF zullen de economische gevolgen bij een zachte Brexit daarentegen nihil zijn. De voorkeur van de Britse premier May gaat vooralsnog uit naar het laatste: Groot-Brittannië blijft dan binnen de gemeenschappelijke markt en douane-unie. Maar of het zover komt is nog maar zeer de vraag. Binnen May’s kabinet heerst onenigheid over de te varen koers. En de deadline voor een overeenkomst tussen het VK en de EU is al snel: in maart 2019. 

Bron: NOS

 

Lees meer

 

ARBEIDSMARKT

Werkloosheid daalt in alle provincies en sectoren

De Nederlandse werkloosheid zal in 2018 dalen van 4,9 naar 3,8 procent van de beroepsbevolking. Ook zullen er in vrijwel alle sectoren meer banen bijkomen. Dat zegt ING in een nieuwe prognose. Dat betekent dat de werkloosheid stabiliseert: het werkloosheidspercentage is volgens cijfers van het CBS namelijk al een paar maanden 3,9 procent. ING keek ook naar de verschillen per provincie. Zo verwacht zij dat Groningen relatief het meeste werklozen zal tellen aan het eind van 2018: 5,3 procent. Zeeland kent het laagste percentage: 3,1.

Bron: De Telegraaf

 

Lees meer

 

Praktijkleren blijft volgend jaar bestaan

Ook in 2019 zal het kabinet de regeling praktijkleren blijven subsidiëren. Werkgevers maakten zich de afgelopen tijd hard voor het behouden van deze regeling, die dreigde te verdwijnen. Deze subsidie vergoed namelijk deels de kosten die werkgevers maken voor het aanbieden van begeleiding in de praktijk. Elk jaar volgen ruim 100.000 mbo-leerlingen een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij een erkend leerbedrijf. Zij studeren dan een dag per week, en werken de overige vier dagen. Dit kost een bedrijf gemiddeld 12.000 euro per student. Over de verdere toekomst van de subsidieregeling zal het kabinet op Prinsjesdag meer informatie geven.

Bron: Trouw

Lees meer

 

Werknemers tevredener dan in 2017

Nederlandse werknemers geven hun werkbeleving gemiddeld een 7. Dat is 0,3 procent hoger dan vorig jaar. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek naar medewerkersbeleving door adviesbureau Integron onder 4.400 deelnemers uit twaalf verschillende sectoren. Het bureau wijdt deze stijging aan de aantrekkende economie, waardoor werknemers meer salaris, meer zekerheid en meer ruimte voor ‘fun’ krijgen. Toch zijn er ook zorgen. Ruim een derde van de werknemers ziet het aantal burn-outs stijgen door een hogere werkdruk. Ook onderschrijft maar 12 procent in sterke mate de stelling ‘Mijn organisatie zorgt ervoor dat ik het beste uit mezelf kan halen’.

Bron: PW.

Lees meer

 

FLEX

Loon zelfstandigen groeit het hardst

Zelfstandigen profiteren meer van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt dan werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau. Waar die laatste groep er sinds 2013 vijf procent op is vooruitgegaan, bedraagt de loonstijging bij zelfstandigen maar liefst vijftien procent. Dit heeft voor een groot deel mee te maken met het feit dat zelfstandigen sneller kunnen inspelen op de veranderende economische omstandigheden. Terwijl werknemers vaak vastzitten aan een cao waarbij loonmatiging het credo van de afgelopen jaren was. Ondanks deze cijfers is het gemiddelde inkomen van een zelfstandige nog altijd 35 procent lager dan dat van een werknemer, zo becijferde ING.

Bron: ING

 

Lees meer

 

Oeso: Nederland moet flexwerk afbouwen

Nederland doet er goed aan om het verschil tussen vast en flex kleiner te maken. Althans: dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), een samenwerkingsverband van Europese landen. In een nieuw rapport bepleit ze bijvoorbeeld dat Nederland sociale verzekeringen voor zelfstandigen moet invoeren en de fiscale prikkels voor zzp’ers moet afbouwen. Als reden hiervoor geeft de Oeso dat de loongroei door de opkomst van flexwerk achterloopt. Ook zouden de belastingprikkels niet genoeg bijdragen aan echt ondernemerschap. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) reageert dat een eerlijkere arbeidsmarkt een van de prioriteiten is van het kabinet, maar gaat verder niet inhoudelijk in op de voorstellen van de Oeso.

Bron: Accountacy van morgen

Lees meer

 

 
 
Afmelden
Wij helpen u graag uw ambities te realiseren