Weergaveproblemen? Bekijk dan de webversie of voeg info@olympia.nl toe aan uw lijst met veilige afzenders.

 

MARKTMONITOR
september 2016

Positieve beweging

Nu ook de scholen in Zuid-Nederland weer zijn begonnen ligt de zomervakantie echt achter ons. De BV-Nederland start de machine weer op. Nederland komt weer op stoom. Niet dat de machine tijdens de vakantie stil staat. Maar gemiddeld gesproken draait de economische machine net op een wat lager toerental in de maanden juni, juli en augustus. En nu weer aan het werk. En hoe.

Een verder aantrekkende economie maakt dat we sneller uit de startblokken komen dan ooit. Een versnelde stijging van het aantal vacatures met de logistieke sector als koploper. Minder werkloosheid, waarbij ook de daling onder ouderen en langdurig werklozen structureel is. Minder ontslag- en  ww-aanvragen, minder faillissementen, meer uitzendkrachten en meer vaste banen. In cijfers betekent dit: 6% werkloosheid, 230.000 nieuwe banen sinds 2014, 25.000 meer vacatures dan vorig jaar om deze tijd en 0,6% stijging van de economie in het tweede kwartaal. Daarnaast stijgt ook het optimisme van producenten en consumenten en zijn de prognoses positief. Allemaal goed nieuws lijkt me.

Toch brengen deze positieve geluiden ook nieuwe problemen met zich mee. In sommige sectoren wordt al weer over schaarste gesproken. Het wordt steeds moeilijker om het juiste talent te vinden en te binden. Dit geldt voor flexibele en tijdelijke krachten maar ook voor het vaste personeel. De talenten in uw organisatie die zich wellicht, om wat voor reden dan ook, niet meer thuis of gewaardeerd voelen, zijn meer geneigd om om zich heen te kijken. Dat zien we daadwerkelijk terug in de stijging van het aantal baanwisselingen. Kortom, elke tijd heeft zijn eigen uitdagingen. En welke dat ook zijn, vanuit Olympia staan wij klaar om u daarbij te helpen. Of dit nu uw vast of uw tijdelijke personeel betreft. Wij zoeken met u naar de juiste oplossing op het juiste moment.

 

ECONOMIE

Economie in Kerncijfers

 

 

Verdere groei Nederlandse economie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is het negende kwartaal op rij dat de economie groeit. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015 kwam de groei uit op 2,3 procent, meldt het CBS.
Minister Kamp van Economische Zaken is positief gestemd: “Door hard te werken, innovatief te ondernemen en slim te investeren, is Nederland in staat gebleken al negen kwartalen op rij robuuste economische groei te realiseren.”

Lees meer

 

Bron: Rijksoverheid

 

Meer banen voor werknemers, niet voor zzp’ers

In de maanden april, mei en juni is de werkgelegenheid gegroeid. Ten opzichte van het kwartaal ervoor nam het aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 38.000 toe, zo berekende het CBS. De toename van het aantal banen kwam voor rekening van werknemers. Er kwamen 45.000 banen bij voor werknemers. Het aantal banen van zelfstandigen nam juist iets af en daalde met zevenduizend. 

Lees meer

 

Bron: CBS

 

Werkloosheid onder twintigers daalt sterk

De werkloosheid onder 25- tot 30-jarigen daalde de afgelopen twee jaar sterk van 7,3 procent in het tweede kwartaal van 2014 naar 5 procent in het tweede kwartaal van 2016. "De arbeidsmarktpositie van 25- tot 30-jarigen ten opzichte van de oudere leeftijdsgroepen lijkt nu weer op die van voor de crisis", aldus het CBS. Een groot deel van hen gaat aan de slag met een flexibel dienstverband. Het aandeel steeg in het tweede kwartaal van 2016 tot 31 procent. Ook voor 30- tot 35-jarigen steeg dit aandeel, van 13 naar 18 procent.

Lees meer

 

Bron: CBS

 

ARBEIDSMARKT

Cijfers uit de branche Vast-Flex balans

Olympia verzamelt al jaren gegevens over de arbeidsmarkt. Hiervoor werken wij onder meer samen met de Intelligence Group. Daarbij richten wij onze aandacht specifiek op een drietal branches, namelijk de branches Industrie, Logistiek en Zakelijke Dienstverlening. Algemeen genomen kijken we daarbij naar vacature ontwikkelingen en trends. Meer specifiek kijken we naar aanbod, vraag, imago, marktbewegingen, push- en pullfactoren en arbeidsmarkt mobiliteit. Maandelijks belichten we hierin een ander aspect, op zowel landelijk als regionaal niveau.

Deze maand belichten we de Vast-Flex verhouding.

Lees meer

 

Bron: Intelligence Group 

 

Nederlanders hebben hart voor hun werk

De bevlogenheid van de Nederlandse medewerker is op een prima niveau, zo blijkt uit onderzoek van Effectory. Externe economische omstandigheden hebben hier nauwelijks invloed op gehad. Het rapportcijfer op bevlogenheid is in Nederland in 2015 zeer licht gestegen ten opzichte van 2014, deze ligt in beide jaren op een 7,4 (in 2014 een 7,36 t.o.v. een 7,44 in 2015). Deze score laat zien dat medewerkers in Nederland energie krijgen van hun werkzaamheden en zich inzetten om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. De zorgsector scoort het hoogst op bevlogenheid met een rapportcijfer 7,6.

Lees meer

 

Bron: Effectory

 

Inzicht arbeidsvoorwaarden vergroot betrokkenheid

Uit onderzoek van verzekeraar Aon blijkt dat slechts 48 procent van de medewerkers een globaal beeld heeft hoe hun arbeidsvoorwaarden eruit zien en dat slechts 9 procent van de werknemers exact weet welke arbeidsvoorwaarden zijn werkgever biedt. Goede arbeidsvoorwaarden kunnen een positief effect hebben op de tevredenheid, betrokkenheid en trots van werknemers. Daarvoor moeten zij natuurlijk wel weten wat de werkgever voor hen geregeld heeft. Slechts 46 procent van de organisaties brengt medewerkers persoonlijk op de hoogte van de arbeidsvoorwaarden.

Lees meer

 

Bron: Aon

 

Steeds meer mensen hebben meer dan één baan

Bijna één op de tien mensen met werk heeft tegenwoordig niet één baan, maar twee of meer banen. Twintig jaar geleden was dat nog maar 3 procent. Vooral zelfstandigen hebben naast hun werk nog een betaalde baan, bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs.
Twintig jaar geleden had nog maar 3 procent van de mensen met werk twee banen of meer. Nu heeft bijna een op de tien werkenden één of meer banen erbij, vooral mensen die als zelfstandige werken en vooral in het onderwijs en de zorg. Het SCP, dat deze cijfers presenteerde in een langlopend onderzoek naar de arbeidsmarkt, heeft niet onderzocht waarom hun aantal toeneemt.

Lees meer

 

Bron: SCP

  

FLEXMARKT

Marktontwikkelingen periode 8

In periode 8 (week 29 – 32) is het aantal uitzenduren met 7% toegenomen en de omzet is met 8% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast.

  • De uren in de administratieve sector zijn gestegen met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 8%.
  • De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 9%.
  • Het aantal uren in de technische sector is afgenomen met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 3%.

Bron: ABU

 

Vraag naar uitzendkrachten neemt toe

De uitzenduren stegen in het tweede kwartaal met 2,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Daarmee toont de uitzendmarkt herstel na de afname met ruim 1 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. Het aantal uitzenduren in langlopende contracten, zoals detachering en payrolling, steeg met 3,1 procent. Ook het aantal uren in kortlopende contracten nam met 2,7 procent toe, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Lees meer

 

Bron: CBS

 

Laaggeschoolde uitzendkracht wil scholing

60 procent van de laaggeschoolde uitzendkrachten zegt graag een opleiding te willen volgen. Zeker als ze daarbij financieel een zetje krijgen. De meeste laaggeschoolde uitzendkrachten (80 procent) volgen echter geen opleiding, vaak omdat ze geen geld of andere hulp kunnen krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van STOOF, de opleidingsstichting van de flexbranche. Veel van de ondervraagde laaggeschoolde uitzendkrachten zeggen dat de uitzendformule hen helpt om aan werk te komen. Als ze eenmaal werken, leren ze daarvan. Met deze kennis hopen ze betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt.

Lees meer

 

Bron: STOOF

 

Transitie van vast naar flex is zichtbaar

De helft van alle Nederlandse mannen is zo gehecht aan de zekerheden van een vaste baan, dat het een obstakel vormt om te gaan ondernemen. Bij de vrouwen is dit veertig procent. In totaal koestert één op de drie Nederlanders de ambitie om te ondernemen. Ongeveer veertig procent verwacht als zzp’er of flexwerker te gaan werken doordat vaste banen verdwijnen. “We zitten in een transitie van vast naar flex en zzp en die transitie is zichtbaar”.

Lees meer

 

Bron: HR Praktijk

 

WAT SPEELT ER BIJ OLYMPIA?

 

Gangmakers Xtra op 21 september in Assen

Op woensdag 21 september organiseren BNR Nieuwsradio en Het Financieele Dagblad in samenwerking met Olympia, de vierde editie van Gangmakers Xtra. Hét ondernemersevent en debatprogramma over ‘Toekomstbestendig Ondernemen’.

Elke succesvolle onderneming drijft op een solide plan. Welke bedrijfsstructuur belooft u het meeste toekomstbestendigheid? En hoe overtuigt u financiers, als u kiest voor een moderne bedrijfsstructuur? Nieuwe bedrijven zijn anders georganiseerd dan oude. ‘Platte organisaties’, flexibilisering en ‘zelfsturende teams’ zijn nu de buzzwords. Pleitbezorgers trekken graag dezelfde voorbeelden uit de kast. Maar worden deze cases niet een beetje sleets bij gebrek aan nieuwe voorbeelden? En wat beweegt de eerste grote corporates om terug te keren op hun zelfsturende schreden?

U bent van harte welkom. Gangmakers Xtra vindt vanaf 17:30 uur plaats bij het Drents Museum in Assen. Meld u hier gratis aan:

Lees meer

 

Olympia aan het woord tijdens kennisevent op 11 oktober

KPN en Content Guru organiseren een uniek kennisevent met als thema Transitie naar de Cloud: Techniek, mensen en ontwikkelingen. Inspirerende sprekers van o.a. KPN IoT, TNS-NIPO, Olympia, Planmen en KSF praten u bij over de toekomst van klantbeleving, WFM, multi-skilled werken en de invloed van IoT op klantcontact.

Ze bespreken daarbij de onderwerpen techniek, (functionele) wensen van gebruikers en klanten en de veranderingen in de belangendriehoek; tevreden medewerkers, tevreden klanten en een efficiënte bedrijfsvoering. Na het horen van de sprekers kunt u concreet aan de slag met het in kaart brengen hoe het gesteld is met het klantcontact binnen uw organisatie en zorgen voor verandering!

U bent van harte welkom op dinsdag 11 oktober van 13.30-20.30 uur. Inschrijven kan kosteloos en tot 30 september via https://communicatie.kpn.com/kennisevent2016

 

 
 
Olympia Uitzendbureau
Afmelden

Wij helpen u graag uw ambities te realiseren