Weergaveproblemen? Bekijk dan de webversie of voeg olympia@olympia.nl toe aan je lijst met veilige afzenders.

Marktmonitor september

De economie blijft groeien. Dat brengt naast veel mogelijkheden ook uitdagingen met zich mee. De krapte op de arbeidsmarkt is hier een voorbeeld van. Het aantal vacatures heeft een recordhoogte bereikt, en organisaties verwachten een hogere werkdruk voor hun mensen. Daarom zijn veel organisaties op zoek naar extra personeel. Olympia ziet naast het werven van extra mensen, ook andere mogelijkheden om organisaties te ondersteunen de marktkansen die zich voordoen volop te benutten. Die andere mogelijkheden vinden hun oorsprong in een verschuiving die plaatsvindt van werk dat leidend is, naar de betekenis van werk die leidend is. Organisaties zijn zich steeds bewuster van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd maken medewerkers steeds bewustere keuzes rondom werk: waar zet ik de wekker voor, waar krijg ik energie van? En ook wat kan ik, wat kan ik ontwikkelen? Olympia zet de mens, de medewerker en wat hen in essentie drijft centraal. Omdat we weten dat dat leidt tot meer werkplezier, welzijn en succes voor de medewerkers. Tegelijk leidt dat tot een hogere productiviteit, minder verzuim, langere dienstverbanden en meer creativiteit voor de organisatie. Dat is goed voor hen. En dat is goed voor de organisatie.

 

ECONOMIE

Economie blijft hard groeien, ondanks temperende voorspellingen

In het tweede kwartaal groeide de economie met 0,7 procent. Daarmee blijft Nederland onverminderd hard groeien, en is zij Europees koploper. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het Europese statistiekbureau Eurostat voorspelde eerder nog dat de groei wat zou afvlakken, maar het tegendeel blijkt waar. Zowel bij consumptie (twee procent groei) als bij de export (drie procent) was de groei explosief. Ook de bedrijvigheid en de investeringen namen toe. Het CBS waarschuwt echter dat in sommige sectoren de groei wordt tegengewerkt door de krapte op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in de sectoren transport, horeca en bouw.

Bron: CBS

 

Lees meer

 

CPB: buitenland bedreigt groei

 

De Nederlandse economie zal er dit jaar in totaal met 2,8 procent op vooruitgaan. Dat schrijft het Cultureel Planbureau (CPB) in haar Macro Economische Verkenning 2019. Dat is iets minder dan zij had verwacht en wordt veroorzaakt door de afnemende wereldhandel. Daarnaast zegt het CPB dat dit groeicijfer nog kan veranderen door ontwikkelingen in het buitenland. Met name de Amerikaanse handelsoorlog en het onzekere verloop van de Brexit zou roet in het eten kunnen gooien. Ook de onstabiele economische situatie in Turkije kan invloed hebben.

Bron: CPB

Lees meer

 

IMF: Afschaffing dividendbelasting risico voor economie

 

De veelbesproken afschaffing van de dividendbelasting vormt een risico voor het vestigingsklimaat. Dat staat in een nieuw onderzoek van de Rabobank naar de gevolgen van deze voorgenomen maatregel. Rabobank-economen Barbara Baarsma en Nic Vrieselaar stippen daarin aan dat Nederland zonder dividendbelasting minder heeft ‘weg te geven’ in onderhandelingen met andere landen over verdragen. En het is nou net ons uitgebreide verdragennetwerk dat Nederland tot gewilde vestigingsplek maakt, zo merken de twee economen op. Ook hebben Baarsma en Vrieselaar in de literatuur geen positieve economische effecten van een afschaffing kunnen vinden. Tevens vrezen ze dat de dividenduitkeringen verhoogd zullen worden, waardoor er minder besteed kan worden aan de eigen werknemers en aan innovatie. 

 

Lees meer

 

ARBEIDSMARKT

Aantal vacatures bereikt recordhoogte

 

Niet eerder hadden werkzoekenden keuze uit zoveel vacatures. Het CBS registreerde in augustus 251.000 vacatures, tweeduizend meer dan in recordjaar 2007. Het afgelopen kwartaal groeide het aantal vacatures in vrijwel alle bedrijfstakken, zo meldt het CBS verder. Vooral de handel, de zorg, het vervoer en de horeca hebben veel extra vacatures te vervullen. Alleen in de financiële dienstverlening daalde het aantal vacatures licht. Ook daalde het aantal werklozen met 14.000. Tegen elke tien vacatures staan daardoor nu nog maar veertien werklozen.

Bron: CBS

 

Lees meer

 

Zieke werknemer blijft weg van vervroegd pensioen

 

Mensen met een minder sterke conditie missen vaak de mogelijkheden om de premie op te brengen voor een vervroegd pensioen. Maar liefst 82 procent van de oudere werknemers met gezondheidsklachten die het werk ernstig belemmeren, werken toch door tot hun pensioenleeftijd. Dat blijkt uit onderzoek door twee hoogleraren die zijn verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi). Ziekte heeft alleen een aantoonbaar  effect op uittreding bij mensen met zwaar lichamelijk werk: zij nemen twee keer zo vaak als andere werknemers genoegen met een lager pensioen. Ook mensen met een forse spaarpot achter de hand zijn geneigd om met vervroegd pensioen te gaan bij ziekte.

Bron: Algemeen Dagblad 

Lees meer

 

Hogere werkdruk verwacht door personeelsschaarste

 

Een op de vier organisaties heeft moeite met het vervullen van alle vacatures. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV onder 6700 bedrijven. Voor bijna twee derde van deze vacatures was er een gebrek aan sollicitanten. Als er daarna toch verder werd gezocht naar geschikte kandidaten, werd in achttien procent van de gevallen een uitzendbureau ingeschakeld. Zestig Procent van de organisaties met een dreigend personeelstekort denkt dat het gebrek aan medewerkers zal leiden tot een hogere werkdruk. Volgens het UWV kunnen werkgevers dit voorkomen door de taken anders te verdelen. Ook raadt zij werknemers aan om hun kennis op peil te houden.

Bron: Algemeen Dagblad

Lees meer

 

FLEX

Minimumtarief zzp’ers mogelijk in strijd met EU-regelgeving 

 

Het plan van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om een tariefbodem voor zzp’ers in te stellen, druist mogelijk in tegen EU-wetgeving. Dat stelt topambtenaar Martin Flier van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Europese rechters kunnen zo’n minimumtarief gaan zien als een beperking van het vrije verkeer van diensten. Tevens loopt het kabinet tegen de vraag aan hoe dit bodemtarief te handhaven. Kan de Belastingdienst überhaupt wel toetsen wat er allemaal zit inbegrepen in de uurtarieven van zzp'ers? Het kabinet zegt eind oktober of begin november met een brief te komen over de verdere voortgang van dit plan.

Bron: Financieel Dagblad

 

Lees meer

 

Aantal freelancers groeit met name onder ouderen

 

Over de afgelopen zes maanden is het aantal 55+-freelancers met 11,5 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Een gigantische stijging, zeker in vergelijking tot dezelfde periode van vorig jaar. Toen steeg het percentage freelancers met slechts twee procent. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Tentoo onder 15.000 flexwerkers. Vorig jaar waren het juist nog de jongeren die relatief veel gingen freelancen, maar dat is nu dus compleet anders. Vooral ouderen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap van de eenpitter. Tentoo concludeert dat de vraag naar ervaren medewerkers blijkbaar is toegenomen.

Bron: Flexmarkt

Lees meer

 

Speciaal HR-beleid voor freelancers meer uitzondering dan regel 

 

Een kwart van alle ondernemingen hanteert een apart HR-beleid voor freelancers. Dat concludeert HR-dienstverlener SD Worx in een internationaal onderzoek naar HR-beleid. Een wat groter deel van de werkgevers, namelijk een derde, biedt zzp’ers een ander opleidingspakket aan dan wat eigen medewerkers krijgen. Op dat vlak heeft Nederland nog een slag te maken: zij investeert minder in opleidingen voor freelancers dan bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. SD Worx benadrukt overigens dat ‘‘elementen die wijzen op een band van ondergeschiktheid en werkgeversgezag’’ volgens wetgeving niet mogen bij HR-beleid richting zzp’ers.

Bron: Salarisnet.nl

Lees meer

  

 
 
Afmelden
Wij helpen u graag uw ambities te realiseren