Weergaveproblemen? Bekijk dan de webversie of voeg info@olympia.nl toe aan uw lijst met veilige afzenders.

Â

MARKTMONITOR

FEBRUARI 2018

Spannende arbeidsmarkt

Vorig jaar is het aantal werkenden gegroeid met 176.000, aldus het CBS. Dit laat zien hoe sterk de arbeidsmarkt in beweging is. Want los van de toegenomen werkgelegenheid stijgt ook de vraag naar vervanging van medewerkers die met pensioen gaan. Neem de politie, daar alleen al moeten tienduizend agenten worden vervangen die pensioneren. Die enorme vraag naar personeel speelt in tal van sectoren, waardoor het veel bedrijven moeite gaat kosten om de verwachte economische groei te verzilveren. In de techniek, de bouw en de industrie is het al heel moeilijk om medewerkers te vinden. Tegelijkertijd is er druk op de lonen. Steeds meer zzp’ers verhogen hun tarieven. Kortom: het wordt spannend op de arbeidsmarkt. Dat vraagt naar partners die zich niet gek laten maken, maar rust en overzicht bewaren en oplossingen aandragen. Als Olympia doen we dat al jaren. We laten graag zien hoe we daar ook nu in slagen.

 

ECONOMIE

Economie in Kerncijfers

Kerncijfers januari 2018

 

Bedrijfsleven ziet toekomst zonnig in

Maar liefst 92 procent van de Nederlandse bedrijven is optimistisch over 2018, zo blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Grant Thornton. Dat is een grote verbetering ten opzichte van begin vorig jaar, toen nog maar 72 procent van de bedrijven aan groei dacht. De aantrekkende export en de toegenomen verkoopprijzen zijn voor ondernemers de belangrijkste oorzaken voor de toegenomen verwachtingen. Nederland neemt in het onderzoek de derde plaats in van de 36 onderzochte landen.

Lees meer

Bron: Executive Finance

 

Koopkracht blijft in 2018 achter bij groei economie

Hoewel de economie een sterke opleving doormaakt, gaat de koopkracht voor de meeste Nederlanders er komend jaar niet tot nauwelijks op vooruit: gemiddeld slechts 0,5 procent. Werkenden die in 2018 niet meer gaan verdienen, zullen er zelfs een klein beetje op achteruit gaan. Volgens berekeningen van het Nibud komt dit door de stijgende prijzen van producten en diensten. Het Nibud adviseert dan ook om "alert te blijven op de balans tussen inkomsten en uitgaven".  

Lees meer

Bron: NOS

 

VNO-NCW: in 2050 hele economie circulair

Als het aan werkgeversvoorman Hans de Boer ligt, dan produceren bedrijven over dertig jaar geen restje afval meer. Grondstoffen worden dan gerecycled, zo staat te lezen in de transitieagenda die VNO-NCW medio januari presenteerde. Volgens De Boer zal dit 50 tot 60 duizend extra banen opleveren. De komende tijd zal de werkgeversbond van haar tijd gebruik maken om samen met bedrijven het ‘‘beleidsmatige doel van milieu te verbinden met bedrijfsmatige initiatieven, nieuwe business’’. 

Lees meer

 

Bron: BNR

ARBEIDSMARKT 

CNV bepleit rem op arbeidsmigranten

 

Als het aan vakcentrale CNV ligt, komen er geen nieuwe arbeidsmigranten naar Nederland. Wat voorman Maurice Lemmen betreft moeten werkgevers meer werk maken van de 1,2 mensen die op dit moment zitten te springen om werk. Het betreft hier vooral ouderen, arbeidsbeperkten en niet-westerse immigranten. Volgens Limmen zouden de sectoren er goed aan doen om de arbeidsvoorwaarden op te krikken en te investeren in opleidingen en vaste contracten, om zo het binnenlandse potentieel aan personeel te benutten.

Lees meer

 

Bron: RTL

176.000 mensen meer aan het werk in 2017

2017 was een prachtig jaar voor de werkgelegenheid, zo weet het CBS. Het statistiekbureau becijferde dat vorig jaar het aantal werkenden 176.000 hoger lag dan in 2016. Tevens daalde de officiële werkloosheid met 101.000. 2017 is volgens het CBS het derde achtereenvolgende jaar waarin deze positieve trend gaande is. Echter zijn we nog altijd niet op het niveau van voor de crisis, toen slechts 3,7 procent van de beroepsbevolking werkloos was. Dat percentage ligt nu op 4,4 procent.

Lees meer

 

Bron: Reformisch Dagblad

UWV: gebruik technologie voor inclusievere arbeidsmarkt

 

Nieuwe technologieën bieden kansen voor mensen met een arbeidsbeperking om alsnog aan de slag te kunnen. Dat concludeert het UWV na enkele onderzoeken die zij liet uitvoeren. Tools als serious gaming, augmented reality, een activiteitentracker, omgevingssensoren en robotassistenten kunnen volgens de instelling uitkomst bieden voor de groep mensen met een fysieke of mentale beperking. Een speciale coalitie, waarin naast het UWV ook werkgevers, ontwikkelaars en beleidsmakers zitting nemen, zal de komende jaren de mogelijkheden hiervan verkennen.

Lees meer

 

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

  

FLEXMARKT

Flexdebat tussen FNV en werkgevers laait op

Het debat rondom flexwerk is op dit moment het voornaamste strijdpunt in de polder. De FNV liet weten dat het aantrekken van flexkrachten duurder moet worden gemaakt, om zo het aangaan van vaste contracten te stimuleren. Dit, terwijl de werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en de AWVN juist hameren op het belang van flexwerkers binnen organisaties. Zij willen toekomstige cao’s zo inrichten dat flexibiliteit een nog grotere rol gaat spelen op de werkvloer. 

Lees meer

 

Bron: NOS

 

Ook uitzendbureaus merken krapte arbeidsmarkt

Voor 95 procent van de uitzendbureaus is de krapte op de arbeidsmarkt duidelijk voelbaar. Dat blijkt uit onderzoek onder 87 spelers in de branche. Met name in de sectoren techniek, bouw en industrie wordt naarstig gezocht naar nieuwe krachten. Driekwart van de uitzendbureaus merkt een significante toename in het aantal aanvragen van opdrachtgevers, en twee derde probeert nieuwe doelgroepen te bereiken. De helft leidt ook zelf mensen op. En een meerderheid van de bureaus probeert op verschillende manieren om uitzendkrachten langer aan zich te binden.

Lees meer

 

Bron: Flexmarkt

 

Zzp’ers verwachten meer winst in 2018

Zzp’end Nederland treedt vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Bijna zeventig procent van de zzp’ers verwacht komend jaar een hogere winst en omzet te draaien dan in 2017. Bij achttien procent blijft het verwachtingsniveau onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van ZZP Barometer onder elfhonderd zzp’ers. Zestig procent van hen heeft zelfs zoveel vertrouwen in komend jaar, dat zij aangeven hun tarieven dit jaar omhoog bij te stellen. De aantrekkende economie wordt steevast genoemd als pijler onder dit optimisme. 

Lees meer

 

Bron: ZZP Barometer 

Â
Â
Olympia Uitzendbureau
Afmelden

Wij helpen u graag uw ambities te realiseren