MARKTMONITOR

APRIL 2018

 
 

Krappe arbeidsmarkt

De economie zit in de lift. De kranten staan er vol van. En dat merken we ook op de arbeidsmarkt. De werkloosheid daalt, dus er zijn steeds minder mensen op zoek naar werk. Het tijdelijk invullen van een vacature met een ZZP’er wordt ook moeilijker omdat steeds meer zelfstandigen stoppen met freelancen. Bij Olympia maken we daar elke dag werk van. Door onze sterke online aanwezigheid en landelijke netwerk bereiken we veel kandidaten. Onze vestigingsmedewerkers weten met hun kennis van uw vakgebied en regio, snel de juiste kandidaat te vinden.

ECONOMIE

Economie in Kerncijfers

 

 

Nederlandse economie competitief door hoge productiviteit

De Nederlandse arbeidsproductiviteit ligt 18 procent boven het Europees gemiddelde. Dat concludeert ABN AMRO in een rapport over de arbeidsproductiviteit in Nederland en de rest van de EU. Vooral in de exporterende sectoren is Nederland dominant in Europa. Dat komt met name door innovaties als chipmachines en melkrobots, waardoor er in de Nederlandse industrie, transport en logistiek, agri en food zeer efficiënt wordt gewerkt. Dit betekent volgens ABN AMRO echter wel dat Nederlandse bedrijven zullen moeten blijven investeren in innovaties. Buitenlandse partijen zitten op dit gebied namelijk niet stil en dreigen onze markten over te nemen.

Lees meer

Bron: Accountancy vanmorgen

 

Industrie groeit harder dan ze zelf aankan

De Nederlandse industrie kan de eigen groei niet meer bijbenen. Nog nooit heeft de verwerkende industrie te kampen gehad met zulke lange levertijden als nu. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van instituut Nevi. Op de nieuwe Nevi-index, die de activiteiten van inkoopmanagers bijhoudt, scoort Nederland 61,5 punten. Dat is lager dan de score van 63,4 uit maart, maar nog steeds een teken dat de industrie hard groeit. Pas bij een waarde van 50 is er sprake van een krimp in de activiteiten van inkoopmanagers.

 Lees meer

 

Bron: Financieel Dagblad

 

DNB: rente moet hoger

Het wordt tijd dat de Europese Centrale Bank (ECB) de historisch lage rente verhoogt, aldus De Nederlandsche Bank-president Klaas Knot. De rente is nu zo laag omdat tijdens de crisis de economie gestimuleerd moest worden, maar die noodzaak is volgens Knot nu voorbij: "Of het nou gaat om de wereldeconomie, of het nou gaat om de economie van de eurozone of om die van de Nederlandse economie; beter wordt het niet." Volgens Knot kan met name de huizenmarkt wel een rentestijging gebruiken. Knot is een van de bankdirecteuren die meebeslissen over het rentebeleid van de ECB.

 Lees meer

 

Bron: NOS

 

Explosie aan startende ondernemers

 

 

 

De groeiende economie heeft haar weerslag op de bedrijvigheid in ondernemersland. Het afgelopen kwartaal kende de Kamer van Koophandel 57.635 nieuwe aanmeldingen, het hoogste aantal in vijf jaar. Het zijn vooral beginnende fulltime zzp’ers die deel uitmaken van deze groep. Echter kende het handelsregister in hetzelfde kwartaal ook 40.052 stoppers, zo weet de KvK te melden. Netto groeide het aantal bij de KvK ingeschreven ondernemingen dit voorjaar met 1 procent tot 1.836.401 bedrijven.

 

Lees meer

 Bron: www.nu.nl

 

 ARBEIDSMARKT 

Werkloosheid neemt verder af

De werkloosheid is verder gedaald, zo meldt het CBS in maart. Er zijn nog 367.000 werklozen, ofwel 4,1 procent van de beroepsbevolking. Begin dit jaar was dat nog 4,2 procent. Er zijn nu in totaal 8,7 miljoen Nederlanders met betaald werk. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal uitkeringen met 88.000 afgenomen. Deze daling geldt voor alle beroepsklassen, met uitzondering van de financiële dienstverlening: daar is het nog steeds lastig voor werkzoekenden om aan de slag te kunnen.

Lees meer

 

Bron: De Telegraaf

    

Robotisering veel minder bedreigend voor arbeidsmarkt dan gedacht

 

 

 

Robots zijn een veel minder groot probleem voor de werkgelegenheid dan gedacht. Uit onderzoek van de Oeso blijkt dat het percentage Nederlandse banen dat het risico loopt geautomatiseerd te worden 11,4 procent is. Eerder onderzoek door de Universiteit van Oxford ging er nog van uit dat bijna de helft van alle banen zou verdwijnen door robotisering. Volgens de Oeso hield dat onderzoek te weinig rekening met alledaagse taken die een algoritme moeilijk kan vervangen, zoals vergaderen of het vervangen van een zieke collega.

 

Lees meer

 Bron: Financieel Dagblad

 

FLEXMARKT

Startende zzp’ers steeds jonger

Beginnende zelfstandigen zijn steeds jonger, zo blijkt uit cijfers van de Belastingdienst. Waar in 2008 nog 32 procent van alle nieuwe zzp’ers onder de 35 was, daar bedroeg dit percentage in 2015 ruim 41 procent. In totaal telde 2015 minder starters dan 2008: 208.000 tegenover 236.000. Het aantal zelfstandigen dat stopte was in 2015 juist wel hoger dan in 2008: dat steeg van 158.5000 naar 177.500.

Lees meer


Bron: NOS

Kabinet: flexwerkers meer betrekken bij medezeggenschap

Hoewel bijna een derde van alle werkenden een flexibel contract heeft, zijn flexwerkers nauwelijks aanwezig in de ondernemingsraden van bedrijven. Maar als het aan minister Koolmees (Sociale Zaken) ligt, dan komt daar snel verandering in. In een brief aan de Tweede Kamer stelt Koolmees dat flexwerkers dezelfde mogelijkheden moeten krijgen als medewerkers in vaste dienst. Wat hem betreft hoort daar dus ook meer zeggenschap bij over de koers van de bedrijven waar zij werken. Koolmees zal deze kwestie binnenkort bespreken in  de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER.

Lees meer

 

Bron: www.rendement.nl

 

Zzp-pensioen nog altijd onzeker

Werkgevers en werknemers zijn nog altijd niet tot een nieuw pensioenstelsel gekomen. Minister Koolmees (Sociale Zaken) heeft de sociale partners daarom voor onbepaalde tijd uitstel gegeven. Aanvankelijk lag de deadline voor een nieuwe pensioenstelsel op 1 april. Een van de geschilpunten bij de overleggen is de vraag of ook zzp’ers in het nieuwe pensioenstelsel moeten worden opgenomen. In het huidige stelsel met bedrijfstakpensioenfondsen doen zzp’ers nog niet mee aan het opbouwen van een tweede pijler.

Lees meer

 

Bron: www.nu.nl

 

 
 
Olympia Uitzendbureau
Afmelden

Wij helpen u graag uw ambities te realiseren