Olympia Uitzendbureau staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij vinden het dan ook belangrijk om aan te sluiten bij organisaties die ons daarin scherp houden en ons adviseren bij actuele ontwikkelingen. De onderwerpen staan bij Olympia hoog op de agenda en wij zijn trots dat wij, jaar na jaar, voldoen aan de kwalificaties die onderstaande organisatie of normering aan Olympia stelt. Hieronder een opsomming van de kwaliteitslabels waar Olympia Uitzendbureau bij is aangesloten of voor gecertificeerd is:
 

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Olympia Uitzendbureau is lid van de ABU, de brancheorganisatie van uitzendondernemingen in Nederland. De ABU leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Zij worden periodiek gescreend door een Controlerende Instelling of zij zich houden aan de regels van de cao. Op deze manier wordt constante kwaliteit gewaarborgd. Voor meer informatie zie http://www.abu.nl
 

Nederlandse Franchise Vereniging (NFV)

Olympia Uitzendbureau is een erkend keurmerk lid van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV).
De NFV is de overkoepelende belangenorganisatie van franchisegevers in Nederland. Zij hebben als doelstelling het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising. Voor meer informatie zie http://www.nfv.nl
 

ISO 9001 certificaat

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Olympia Uitzendbureau is in het bezit van het ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat Olympia's kwaliteitsmanagementsysteem ervoor zorgt dat de bedrijfsprocessen helder zijn en dat naleving van deze processen geborgd is binnen de organisatie. Dit zodat wij kunnen voldoen aan de eisen van onze klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.
 

ISO 14001 certificaat

Olympia Uitzendbureau is in het bezit van het ISO 14001 certificaat. Dit betekent dat het milieumanagement systeem van Olympia Uitzendbureau voldoet aan de vereisten van de internationaal geaccepteerde ISO 14001 norm. Het geeft aan dat Olympia milieu-aspecten weet te managen en haar verantwoordelijkheid voor het milieu serieus neemt door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onder andere door te voldoen aan wettelijke vereisten en te streven naar een continue verbetering van prestaties op het gebied van milieu, mens en maatschappij.
 

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU)

Een groot aantal vestigingen van Olympia Uitzendbureau is gecertificeerd conform de VCU norm. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzendbureaus. Het is bedoeld voor uitzending naar opdrachtgevers die VCA gecertificeerd zijn en werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd veiligheidsrisico. De VCU beschrijft de werkzaamheden die een uitzendbureau in het kader van certificering moet verrichten. Voor meer informatie zie http://www.vca.nl
 

NEN 4400-01 norm | Stichting Normering Arbeid (SNA)

Olympia Uitzendbureau voldoet aan de gestelde eisen in de NEN 4400-01 norm. Dit houdt in dat Olympia Uitzendbureau het SNA keurmerk mag voeren. Deze norm is ontwikkeld om de risico's voor inleners van arbeid te beperken op verhaal en boetes van de belastingdienst en overige instanties. Inleners die personeel inlenen van een uitzendbureau met het SNA keurmerk worden gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon, de minimum vakantiebijslag en niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. Tevens wordt gecontroleerd op een aantal cao bepalingen en of uitzendkrachten arbeid mogen verrichten in Nederland (ID controle). Namens de SNA wordt Olympia periodiek gecontroleerd.

Daarnaast voldoet Olympia Uitzendbureau ook aan de specifieke NEN 4400-01 norm, voor de Pluimvee en Vlees sector.
Voor meer informatie zie http://www.normeringarbeid.nl
 

Aanwijzingsbeschikking | Kiwa

Olympia Uitzendbureau heeft een aanwijzingsbeschikking van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het uitzenden van chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.
Deze aanwijzingsbeschikking is geregistreerd bij Kiwa Register
Voor meer informatie zie de website van Kiwa
 

Fair Produce certificaat

Het Fair Produce keurmerk is een ketenkeurmerk en is opgezet o.a. ter voorkoming van misstanden in de champignonsector. Het keurmerk staat voor ‘faire’ behandeling van werknemers conform Nederlandse wet- en regelgeving. Olympia is in het bezit van dit certificaat.
Wij helpen u graag uw ambities te realiseren