Goed werkgeverschap: wat is het en hoe bereik je het?

  • 24 aug. 2022 13:42

Goed werkgeverschap. Wat is dat nou eigenlijk? De wet heeft hier bepaalde ideeën over, zoals ‘niet discrimineren’ of ‘heb een ongevallen verzekering’. Maar goed werkgeverschap is zoveel meer dan dat. Dominique Dingjan, onze nieuwe Chief Human Resources Officer (CHRO), vertelt over haar kijk op goed werkgeverschap.

Wat is jouw kijk op goed werkgeverschap?

Dominique: “Voor mij begint goed werkgeverschap met een duurzame ontwikkeling van mensen. En dat kan alleen met een gezonde basis: een gezonde werkplek, goed leiderschap en weten wat er van je verwacht wordt. Een gezonde werkplek is dus niet alleen fysiek, maar gaat ook heel erg over de cultuur binnen een bedrijf. Is er sprake van kwetsbaar en transparant leiderschap? Zijn de rollen en verantwoordelijkheden in het team duidelijk? Zijn de prioriteiten helder en is er een bepaalde autonomie? En, tenslotte, is er ruimte voor opleiding en ontwikkeling. Al deze elementen zorgen ervoor dat iemand duurzaam inzetbaar blijft, zich verder ontwikkelt. En zo ook nog over 5 jaar het werk goed kan uitvoeren.”

Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan goed werkgeverschap?

“Als je inzet op goed werkgeverschap krijg je veel meer betrokkenheid terug. Je ziet dat werknemers niet alleen bezig zijn met hun eigen puzzelstukje of het verdienen van salaris, maar zich inzetten voor het hele bedrijf. En ook kijken naar het proces voor en na hun bijdrage. Je wint daardoor aan verbinding en kwaliteit, want werknemers snappen wat er gebeurt. Dat is uiteindelijk beter voor de dienstverlening die je biedt. Dat geldt natuurlijk ook voor flexkrachten. Ook zij leveren betere kwaliteit als ze zich verbonden voelen en de organisatie goed kennen.”

“Daarnaast, als je ook ontwikkeling stimuleert, krijg je heel vakbekwame werknemers terug. Werknemers hebben daar zelf een bepaalde verantwoordelijkheid in. Maar ook als werkgever is het slim om verdere ontwikkeling te stimuleren. Je boeit en bindt je medewerkers. Maar mochten ze toch weggaan, lever je een kundige kandidaat af aan je vakgebied. En zetten andere werkgevers ook in op ontwikkeling? Dan krijg je er een kundige kandidaat voor terug. Dat draagt uiteindelijk allemaal bij aan een betere kwaliteit van je product of dienst.”

Hoe bereik je een ‘gezonde werkplek’ en dus goed werkgeverschap?

“Dat bereik je met de elementen die ik eerder noemde: een fijne cultuur, autonomie, duidelijke rollen, ontwikkeling en goed leiderschap. En het is belangrijk dat je dit uitdraagt in de hele organisatie. Je moet het uitademen in al je uitingen en systemen. Zeker als je een grotere organisatie bent, is het belangrijk dat iedereen wéét dat je dit nastreeft als werkgever.”

Weten hoe Olympia werkt aan duurzame ontwikkeling? Dominique vertelt hoe zij dit doet.


Thema's
Gerelateerde artikelen