Regionaal 'van werk naar werk': zet de werkzoekende centraal

  • 16 jun. 2021 15:45

Zet de werkzoekenden centraal. Vraag, hoe kan ik je helpen? Net zoals in de Netflix-serie over ziekenhuis New Amsterdam. Dit schrijft journalist Rik Winkel in het FD op 15 juni 2021. Onze directeur Olympia Werkvertrouwen, Marcella de Muinck, is gevraagd om iets te vertellen over onze samenwerking met regionale mobiliteitsteams. Ze is overwegend positief over het nut van RMT's en is blij met de aandacht vanuit de overheid voor mensen die minder makkelijk een baan vinden. 

Een passage uit het FD-artikel:
Hoewel er tot nu toe nog niet veel bedrijven zijn omgevallen, zien gemeenten, UWV, sociale partners en onderwijsinstellingen de coronacrisis als uitgelezen kans om de overstap 'van werk naar werk' beter te regelen. De komst van regionale mobiliteitsteams, met een budget zonder tussenschotten, stimuleert ze om de handen ineen te slaan.

De kortste weg naar werk

Deze zomer moeten er 35 regionale mobiliteitsteams zijn gevormd. Deze teams helpen mensen die door corona hun werk zijn kwijtgeraakt, of nog gaan kwijtraken. Het gaat dan om de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, die minder makkelijk een nieuwe baan vinden. 

Marcella voegt hier aan toe: "Het doel van de RMT's is de kortste weg naar werk vinden. Dit onderschrijft ook Olympia. Om vervolgens via werk medewerkers verder te ontwikkelen. Wij zien kansen bij onze opdrachtgevers, die openstaan voor talentontwikkeling on the job, om deze groep werkzoekenden van werk naar werk te bemiddelen en een uitkeringssituatie te voorkomen." 

"Onze visie is dat we deze route naar werk zo eenvoudig mogelijk moeten houden en aanvullende dienstverlening moeten inzetten waar dat noodzakelijk is. En vooral ook werken vanuit het principe ‘elkaar in je kracht zetten’. Onze toegevoegde waarde is cross-sectoraal mensen bemiddelen naar werk dat er wel is. Voorbij iemands cv kijken."


Thema's
Gerelateerde artikelen