Ontwikkeling Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

Wat betekent dit voor werkgevers?

  • 20 jul. 2022 09:30

Op 1 augustus 2022 treedt de wet 'Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden' in werking. Het doel van deze richtlijn is werknemers beter informeren over hun arbeidsvoorwaarden en voorspelbare werktijden te bevorderen. Op die manier kunnen zij werk en privé beter combineren. Daarnaast moeten de nieuwe regels de kansen op de arbeidsmarkt bevorderen, door werknemers verplichte scholing kosteloos en doorbetaald aan te bieden.

De Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is aangenomen door de eerste en tweede kamer. Per 1 augustus 2022 treedt de nieuwe wet zonder overgangsrecht in werking. Deze wet geldt daarom ook voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 augustus 2022 zijn aangegaan.

Belangrijkste wijzigingen op een rij

1. De werkgever moet verplichte scholing kosteloos en als arbeidstijd aan de werknemer aanbieden;
2. Een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden is niet langer toegestaan;
3. De informatieverplichting van de werkgever wordt uitgebreid;
4. De positie van werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon wordt versterkt;
5. De werknemer kan een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen.

Helaas is er momenteel nog veel onduidelijkheid over hoe de verschillende (nieuwe) bepalingen moeten worden geïnterpreteerd.
We verwachten pas na de invoering van de nieuwe wetgeving vanuit de rechtspraak meer duidelijkheid over de uitleg en reikwijdte van deze bepalingen. In samenwerking met onder meer de ABU, bekijken we wat de mogelijke gevolgen van deze wet zullen zijn.

In onderstaande PDF informeren wij u alvast over de belangrijkste wijzigingen en consequenties voor de werkgever.

Download PDF


Thema's
Gerelateerde artikelen