Logistiek een toegankelijke sector voor grote groep mensen

  • 21 jul. 2020 14:10

Op 1 juli is Angeline Markus, Directeur Key Accountmanagement Olympia, toegetreden tot het bestuur van Logistiek Manager van het Jaar. Vanuit haar passie voor het logistieke vak. En omdat de logistieke branche een groter podium verdient. De afgelopen coronaperiode heeft volgens haar iedereen wel de ogen geopend dat de logistiek een belangrijke, vitale sector is. Het is een toegankelijke sector voor een grote groep mensen. Het is een sector dat meer te bieden heeft dan wat mensen van buitenaf kunnen zien.

Volgens Markus heeft de sector te maken met twee grote uitdagingen: De krapte op de arbeidsmarkt en de enorme snelheid waarmee banen veranderen door automatisering en digitalisering. ‘Ik vind het belangrijk dat logistiek managers in staat zijn potentieel in mensen te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is ook waar wij als Olympia voor staan en waar ik persoonlijk voor sta’.

Logistiek manager cruciaal in ontwikkeling logistieke vak

In de verkiezing ‘logistiek manager van het jaar’ wil zij uitvoeriger met deze thema’s aan de slag. Want hoe ontdek je talent dat bijvoorbeeld uit een heel andere sector komt, met een ander werkverleden en opleiding? Hoe weet je of iemand het potentieel heeft dat je kunt ontwikkelen? En hoe zorg je ervoor dat je huidige medewerkers tevreden houdt en blijven voldoen aan de nieuwe werkeisen? Er liggen volgens Markus veel kansen om het vak verder te ontwikkelen. ‘De logistiek manager heeft daarin een cruciale rol en kan daarin echt het verschil maken. Hier wil ik over meedenken. Ik werk altijd met passie voor Olympia en ontwikkelingspotentieel is één van onze belangrijke thema’s. Gezien mijn kennis en ervaring in de arbeidsmarkt en bij Olympia kan ik vanuit deze rol zeker een waardevolle bijdrage leveren. Mijn ambitie is om ervoor te zorgen dat de top 50 van logistiek Nederland staat te springen om aan deze verkiezing mee te doen’, aldus Markus.

Markus roept vooral de toekomstgerichte professionals met innovatiedrang, de kunde om te veranderen en de vaardigheden om te netwerken zich te kandideren voor de titel. Volgens Markus zijn dat belangrijke competenties die de branche en de arbeidsmarkt nodig hebben. Nieuwe strategieën in de sector zullen gebaseerd zijn op slimmer, kleiner en verbonden. Haar advies: ‘Maak gebruik van nieuwe technologie, richt je op een deel van de keten waar je goed in bent en zorg dat je continu nieuwe verbindingen legt met je omgeving.

Logistieke bedrijven maken zich terecht zorgen

Organisaties zoeken professionals die kunnen anticiperen op verandering. Talenten van de toekomst zijn de experts die in staat zijn om zich deze nieuwe vaardigheden eigen te maken en waar nodig zelfs vaardigheden af te leren’, aldus Markus. En dat is hard nodig, zo blijkt uit een eerder verschenen persbericht waarin Markus zegt dat Nederland een toppositie heeft, maar dat dat niet vanzelfsprekend zo zal blijven. Er liggen flinke uitdagingen in de bezetting van logistieke functies. De digitalisering gaat – mede vanwege de coronaperiode – versneld door, dat gebeurt ook in andere sectoren waar Olympia actief is. Dat betekent ook dat er een andere vraag naar mensen komt. Andere banen en andere competenties. Bovendien is het home shoppen meer regel dan uitzondering geworden. Ook dit heeft invloed op de vraagtoename en de druk op distributiecentra. ‘Kijk naar het aantal nieuwe distributiecentra die het afgelopen jaar geopend zijn, de groei van e-commerce zet onverminderd door. Het veranderende shopgedrag heeft bovendien geleid tot verkorting van de ketens. Dat betekent minder voorraad, meer in time leveringen en alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Nationaal- en internationaal opererende bedrijven maken zich terecht zorgen over het afnemende aanbod van duurzaam inzetbaar personeel’, aldus Markus.

Anders kijken naar mensen als oplossing

Volgens Markus vraagt het om anders kijken naar mensen, maar ook naar datgene wat je aanbiedt. Er is bijvoorbeeld een schreeuwend tekort aan vrachtwagenchauffeurs en veel werkgevers focussen zich op het aantrekkelijker maken van het beroep. Markus: ‘De aanname die aan deze vraag ten grondslag ligt, is dat het beroep aantrekkelijker moet worden gemaakt. Maar volgens mij hebben veel werkgevers ook gewoon naar de verkeerde mensen gekeken. Er is een grote groep zij-instromers die heel graag chauffeur wil worden. Vanuit een onvervulde droom of vanwege een carrière switch. Zij-instromers zijn in die zin ontzettend belangrijk om het personeelstekort op te lossen. Dus ik focus mij in die zin liever op anders kijken naar talenten. Wij helpen deze zij-instromers met een opleiding en hun ontwikkeling zodat we hen kunnen inzetten voor dit soort krapteberoepen.”

Fit met bedrijfscultuur, samenwerken en netwerken

Logistieke functies gaan onmiskenbaar veranderen. De toekomst wordt gedreven door automatisering en digitalisering en vraagt om inzicht in en toepassing van data. Degene die deze data kan ontsluiten is winnaar. De klassieke supply chain, waarbij het gaat om standaard goederenstromen tussen verlader en ontvanger, worden vervangen netwerken waarin iedereen namens iedereen kan optreden in de keten. Alle beschikbare capaciteit, zowel particulier als zakelijk, zal worden gebruikt om de goederen bij de consument te krijgen. Samenwerken en netwerken staan in de toekomst centraal. En dat alles heeft grote gevolgen voor de medewerker die we straks nodig hebben. Dat kan gaan om andere talenten en nieuw potentieel. En met de opkomst van nieuwe functies, ligt er ook weer een nieuw potentieel aan je voeten. Bovendien blijft investeren in de huidige medewerkers ontzettend belangrijk om mee te kunnen in die overstap.

Maar andersom zal je in je werving ook goed van bewust moeten zijn dat werknemers in toenemende mate kiezen voor werkgevers die qua cultuur, waarden en sfeer passen bij hun eigen karakter en overtuigingen. Organisaties die in toekomst succesvol willen zijn, moeten in staat zijn om (potentiële) kandidaten emotioneel te raken om ze binnen te halen en te houden. Werkgevers mogen van deze potentiële medewerkers vragen om zich echt te committeren aan de bedrijfsdoelstellingen en bewust voor die baan te kiezen. Dit biedt ontwikkelingskansen voor werknemers en creëert wendbare en innovatieve organisaties die in staat zijn om in hoog tempo vernieuwingen door te voeren.”

Alles begint bij drijfveren

Om dat te kunnen doen is het belangrijk dat je de diepere drijfveren van mensen kent. Daar begint alles mee. Het werk moet aansluiten op die passie en drijfveren. Bovendien zijn dat betere voorspellers voor werkgeluk en succes. Iemand die absoluut de passie en potentie heeft om zich te ontwikkelen voor één van de functies binnen het vak, gaat het ook redden. Wij voeren binnen Olympia de gesprekken van betekenis. Waarin we tijdens de gesprekken achterhalen waar iemands unieke waarde ligt. Wat iemand wil en kan, in plaats van wat iemand altijd heeft gedaan. Markus: ‘Ik ben er van overtuigd dat als je mensen betekenisvol werk geeft, persoonlijke ruimte biedt, en ontwikkelingsmogelijkheden creëert, je altijd mensen kan vinden en als organisatie aan je kan binden. Wij gaan hier met onze opdrachtgevers ook de dialoog over aan en proberen hen - voor zover ze dat al niet doen - in te laten stappen op dit gedachtegoed. Alles komt neer op tevredenheid van je medewerkers, dit draagt bij aan een langere verblijfsduur, verbondenheid en productiviteit.’

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Simacan. Simacan is een jonge en innovatieve scale-up en levert een open en leveranciersonafhankelijk cloudplatform voor digitale samenwerking & afstemming in transport & logistiek. Simacan maakt snelle en veilige digitale samenwerking mogelijk met en tussen consumenten, webshops, winkels, DC’s, vervoerders en leveranciers om de industriebrede uitdagingen, zoals kostenreductie, CO2 reductie, verkeersdrukte en leefbaarheid van de stad, het hoofd te bieden. Dit doet Simacan door het optimaliseren van de goederenstromen van o.a. Albert Heijn, Jumbo, Bloomon, PostNL, Cornelissen Transport en andere organisaties.


Thema's
Gerelateerde artikelen