Interview: Samen werken aan betekenisvol werk

  • 29 jun. 2021 15:53

Mensen en organisaties gidsen door de maatschappelijke transitie naar betekenisvol werk. Zodat ál het werk wordt gezien als een set van betekenisvolle activiteiten. CEO Olympia, Dimitri Yocarini, legt bevlogen aan MT/Sprout MT500 uit hoe de purpose vertaald is in alles wat ze doen. Een lijn gewaardeerd door klant, flexkracht en werknemer.

“Olympia is een ondernemende club mensen met een geweldige fascinatie voor werk. Wij zijn ervan overtuigd dat de betekenis van werk belangrijker is dan ooit en steeds verder toeneemt, in economische, maar vooral sociaal-maatschappelijke zin”, zegt Dimitri Yocarini.

“Stel je voor dat we allemaal werk doen van betekenis. Dat we als mensen, organisaties en leiders continu bezig zijn met hoe het werk dat we doen ertoe doet. Dan maken we andere keuzes, zijn we meer gericht op onze omgeving en leren en delen we continu. Alleen dan geven we welzijn eerder prioriteit boven welvaart. Daarom zetten wij ons in om betekenisvolle matches te maken tussen mens en organisatie. Want dan ervaren mensen meer voldoening in hun werk en ontstaat er een hoger niveau van collectief welzijn. Dat is ook economisch belangrijk, maar bovenal sociaal-maatschappelijk van groot belang.”

Goed werkgeverschap

De doorvertaling van de missie naar hun werkwijze en prioriteiten verbindt mensen aan Olympia. Om dit continu door te ontwikkelen heeft de organisatie het ‘Betekenisvol Werk Onderzoek’ geïntroduceerd. Gestoeld op onderzoek van Bain & Company, waaruit blijkt dat iemand die met bezieling werkt gelukkiger is, meer betekenis ervaart in het werk en tot 225% productiever is! Yocarini: “We meten in welke mate Olympianen tevreden en verbonden zijn en of ze geïnspireerd zijn door onze missie. Deze inzichten vertalen we door naar continue ontwikkeling, bijvoorbeeld via de Olympia Academy en via ons leiderschap. Een tastbaar voorbeeld is dat iedere collega zijn of haar persoonlijke betekenisverklaring uitwerkt in diverse workshops. Daarmee formuleer je wat er voor jou toe doet en ben je in staat om dat actief in je dagelijkse werk te integreren. Het doorvertalen van onze missie komt ook tot uiting in het contact met onze uitzendkrachten. Zo voeren we bijvoorbeeld een ‘Gesprek van Betekenis’ in plaats van een sollicitatiegesprek. En dit is te zien aan onze Net Promoter Score (NPS) Flexkrachten van +22. We worden daarmee actief aanbevolen.”

Ondernemerschap en focus op marktsegmenten

Olympia bestaat voor 50% uit vestigingen in eigen beheer en 50% is in handen van franchisenemers. Ondernemerschap zit diep verankerd in de organisatie. Yocarini: “We voelen eigenaarschap voor het invullen van de behoeftes van onze uitzendkrachten en klanten. We zijn daadwerkelijk samen aan het ondernemen, zien voortdurend kansen, pakken die actief op en streven telkens naar het gewenste resultaat, en meer. We leveren en onze klanten waarderen onze betrouwbaarheid in dezen, zowel op kwaliteit als op de juiste aantallen. In onze cultuur en daarmee ons gedrag is dat al decennia verankerd. De afgelopen jaren hebben we daarbij geïnvesteerd in slimmere manieren van werken via digitalisering en data. Bijvoorbeeld hoe we onze uitzendkrachten vinden. Daarnaast hebben we gedisciplineerd gekozen voor zes focussegmenten. Dit zijn logistiek, gemeentelijke overheid, contactcenter, industrie, techniek en generiek mkb. We hebben diepe sectorkennis en bieden een passende dienstverleningsmix voor onze focussegmenten. We zijn dan ook trots dat dit zich vertaalt naar onze cijfers. De markt kromp in het coronajaar 2020 met 15%, maar Olympia groeide met 11%. Ook in 2021 zien we groeicijfers boven het marktgemiddelde. Momenteel doen we het 45% beter dan vorig jaar.”

Purpose & profit gaan hand in hand

In diezelfde periode is Olympia toegetreden tot de hoogste trede van de door TNO gecertificeerde prestatieladder voor socialer ondernemen (PSO). Daarmee behoort Olympia tot de top 15% meest inclusieve bedrijven van Nederland en daar is Yocarini trots op. Daarnaast gaat continu een groot deel van de bemiddelingen gepaard met het ontwikkelen van talent en competenties. Want door om- en bijscholing aan te bieden wordt voorzien in de behoefte om, juist nu, mensen van werk naar werk te helpen. Een mooie bevestiging dat purpose en profit hand in hand gaan. “Olympia heeft ruim 16.000 mensen aan het werk en de jaaromzet is gegroeid tot boven de 500 miljoen euro. Het resultaat van hard werken, waarmaken wat we beloven en voortdurend opereren vanuit ons kompas, gedreven door onze purpose. Dit maakt ons een betrouwbare en voorspelbare partner die zorgt voor betekenisvolle bemiddelingen.”

Zie het MT/Sprout MT500 interview ook hier


Thema's
Gerelateerde artikelen